CA certifikati

U FINA DEMO OKOLINI

CA certifikate možete preuzeti na donjim linkovima:

 

FINA Demo Root CA
(SHA1: cf:06:2e:51:85:79:c3:ad:c6:ce:20:a9:4a:88:52:89:88:3b:aa:2a)
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za Fina Demo Root CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za Fina Demo Root CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za Fina Demo Root CA - TXT

 

FINA Demo CA 2020
(SHA1:  4f:51:85:eb:c8:f3:4b:ea:70:78:99:22:0d:0d:90:80:14:3e:97:f1)
Certifikat za Fina Demo CA 2020 - DER
Certifikat za Fina Demo CA 2020 - PEM
Certifikat za Fina Demo CA 2020 - TXT

 

FINA Demo CA 2014
(SHA1: be:50:56:0c:61:64:97:ce:7d:75:8d:0c:f3:b9:89:76:6e:ef:8f:81)
Certifikat za Fina Demo CA 2014 - DER
Certifikat za Fina Demo CA 2014 - PEM
Certifikat za Fina Demo CA 2014 - TXT