Demo kvalificirani elektronički vremenski žig

Koriste se isključivo u svrhe testiranja i provjere ispravnosti informatičkih rješenja u testnoj ili prezentacijskoj okolini.

Fina pruža uslugu izdavanja Demo kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova koji se izdaju u Fina Demo okolini.

Demo kvalificirani elektronički vremenski žigovi (u daljnjem tekstu: Demo vremenski žig) izdaju se za potrebe testiranja, demonstracije i usklađivanja informatičkih rješenja kako bi ta rješenja mogla ispravno koristiti buduće Finine produkcijske kvalificirane elektroničke vremenske žigove usklađene s eIDAS uredbom.

Demo kvalificirani elektronički vremenski žigovi su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki budućim Fininim produkcijskim kvalificiranim elektroničkim vremenskim žigovima.

Demo vremenski žigovi smiju koristiti isključivo u svrhe testiranja i provjere ispravnosti informatičkih rješenja u testnoj ili prezentacijskoj okolini.

Fina ne snosi odgovornost za eventualne netočnosti u Demo vremenskim žigovima i štete nastale pouzdanjem u podatke i/ili elektroničke potpise na koje se odnose Demo vremenski žigovi.

U Fina Demo okolini vremenske žigove izdaje TSA (engl. Time-Stamping Authority) pod nazivom Fina Demo QTSA 2017. Vremenski žigovi koje izdaje Fina Demo QTSA 2017 servis vremenskog žiga potpisani su certifikatom Fina Demo QTSA 2017 <redni broj certifikata> čiji je izdavatelj Fina Demo CA 2020.

Za potrebe testiranja i usklađivanja svojih rješenja koja upotrebljavaju kvalificirane elektroničke vremenske žigove, korisnik može zatražiti pristup i korištenje Fina Demo QTSA 2017 servisa izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova.

Preduvjet za korištenje Fina Demo QTSA 2017 servisa je posjedovanje autentifikacijskog Demo certifikata na Fina e-kartici/USB tokenu ili Demo aplikacijskog certifikata. Demo certifikat mora biti izdan od strane Fina Demo 2020 CA. Detaljnije informacije o proceduri izdavanja Demo certifikata u Fina Demo okolini potražite ovdje.

Korištenje Fina Demo QTSA 2017 servisa je besplatno, a za njegovo korištenje potrebna je prethodna registracija korisnika na temelju ispunjene Pristupnice za korištenje Fina Demo QTSA 2017 servisa. Ispunjenu i ovjerenu Pristupnicu možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Fina Demo QTSA 2017 servis je moguće koristiti najduže godinu dana od dana registracije na servis.


Pristupna točka za korištenje Fina Demo QTSA 2017 servisa

Ukoliko posjedujete autentifikacijski Demo certifikat na Fina e-kartici/USB tokenu ili Demo aplikacijski certifikat instaliran na računalo, Fina Demo QTSA 2017 servisu možete pristupiti preko pristupne točke servisa: https://demo-tsa.fina.hr/ts-rfc3161