FINA Validator

Servis koji omogućuje validaciju svih ePotpisa/ePečata izdanih od ovjerenih pružatelja usluga povjerenja u EU.

Što je FINA Validator?

FINA Validator je internetska usluga koja omogućuje provjeru valjanosti kvalificiranog elektroničkog potpisa i/ili pečata i naprednog elektroničkog potpisa i/ili pečata uz podršku kvalificiranog certifikata.

Provjera valjanosti elektroničkog potpisa i/ili pečata provodi se prema eIDAS Uredbi i ETSI normama te korištenjem pouzdanih popisa kvalificiranih pružatelja usluga povjerenja država članica EU (engl. Trusted list).

Korisnik putem FINA Validatora podnosi elektronički potpisane i/ili pečatirane dokumente u PAdES, XAdES, CAdES i ASiC formatima na validaciju elektroničkog potpisa i/ili pečata, a Fina izrađuje izvještaj o validaciji.

Nakon provedene validacije, korisniku je omogućen pregled izvještaja validacije i to putem jednostavnog izvještaja, detaljnog izvještaja ili dijagnostičkog izvještaja, na hrvatskom ili engleskom jeziku.


Kome je namijenjen FINA Validator?

 • svim poslovnim subjektima koji zaprimaju elektronički potpisanu i/ili pečatiranu poslovnu dokumentaciju,
 • vlasnicima e-servisa koji imaju potrebu automatizacije validacije zaprimljene elektronički potpisane i/ili pečatirane dokumentacije,
 • fizičkim osobama (građanima) koji imaju potrebu za validaciju vlastite ili zaprimljene dokumentacije.

O usluzi FINA Validator možete pročitati i u letku.

FINA Validator moguće je koristiti na tri načina:

 • putem web aplikacije – aplikaciji možete pristupiti ovdje
 • putem mFina aplikacije – besplatna mobilna aplikacija putem koje se pristupa Fininim uslugama
  Za pristup usluzi putem mFina aplikacije potrebno je instalirati aplikaciju:
  Android: verzija 5.0. i viša
  Aplikaciju mFina možete preuzeti putem Google Playa ovdje
  iOS: verzija 11.0. i viša
  Aplikaciju mFina možete preuzeti putem App Storea ovdje
 • REST servis - za potpunu automatizaciju validacije elektroničkog potpisa i/ili pečata potrebno je izvršiti integraciju putem web servisa. Dokumentaciju i podršku prilikom integracije osigurava Fina. Za dodatne informacije potrebno je obratiti se na adresu e-pošte e-poslovanje@fina.hr