Preskoči na glavni sadržaj

Odgovori na vaša najčešća pitanja

Za što se koriste demo certifikati?

Digitalni demo certifikati izdaju se za potrebe testiranja, demonstracije i usklađivanja informatičkih rješenja, kako bi ta rješenja ispravno koristila produkcijske certifikate.

U čemu je razlika između demo certifikata i produkcijskih certifikata? Hoće li dokument potpisan Fininim demo certifikatom biti pravno valjan?

Demo certifikati su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki Fininim produkcijskim certifikatima. Upotreba demo certifikata smije rezultirati pouzdanjem u elektronički potpis, autentikaciju, enkripciju ili u bilo koji drugi vid korištenja demo certifikata za primjene u isključivo testnoj ili prezentacijskoj okolini.

Korisničke demo certifikate izdaje Fina Demo CA, a potpisani su privatnim potpisnim ključem Fina Demo CA, koji je različit od privatnih potpisnih ključeva Fininih produkcijskih CA-ova kojima se potpisuju produkcijski korisnički certifikati.

Koji je cilj uvođenja novih promjena u demo certifikate i produkcijske certifikate?

Cilj ovih promjena jest povećanje sigurnosti i povjerenja u izdane certifikate i vremenske žigove koje izdaje Fina te posljedično povećanje sigurnosti i povjerenja u napredni elektronički potpis, autentikaciju i druge primjene certifikata i vremenskih žigova.

Na što se odnose promjene u sustavima za izdavanje digitalnih certifikata?

Promjene se odnose na uvođenje korijenskog (root) CA certifikata, promjene u strukturi CA certifikata te promjene u strukturi korisničkih certifikata i vremenskih žigova.

Na što će utjecati promjene u sustavima za izdavanje digitalnih certifikata?

Ove promjene utjecat će na postojeća korisnička informatička rješenja koja koriste Finine certifikate i vremenske žigove te će stoga biti potrebno, na svim korisničkim rješenjima koja koriste Finine certifikate, prethodno provjeriti njihovu spremnost za korištenje izmijenjenih certifikata i po potrebi obaviti prilagodbu korisničkih rješenja.

Koje demo certifikate mogu zatražiti?

Fina izdaje demo certifikate za sve tipove certifikata koje izdaje u produkciji.

Kakav je profil novih demo certifikata?

Demo certifikati u Fina Demo 2014 okolini izdaju se prema novim profilima, koji su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki profilima Fininih produkcijskih certifikata koje Fina započinje izdavati u 4. kvartalu 2015. godine. U Fina Demo 2014 okolini certifikate za krajnje korisnike izdaje certifikacijsko tijelo (engl. Certification Authority, CA) pod nazivom Fina Demo 2014 CA.

Na koji je način moguće zatražiti demo certifikate?

Demo certifikate je moguće zatražiti u registracijskom uredu Fine ili putem adrese elektroničke pošte info.rdc@fina.hr.

Demo certifikat za fiskalizaciju moguće je zatražiti u registracijskom uredu Fine ili putem adrese elektroničke pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Koji root certifikat trebam koristiti u demookolini?

Prema sadašnjem profilu certifikata, koristi se Fina Demo CA, samopotpisni (root) certifikat koji je namijenjen za provjeru certifikata koji izdaje Fina Demo CA.

Root CA za Fina Demo 2014 okolinu je Fina Demo Root CA.

Gdje mogu predati dokumentaciju za izdavanje demo certifikata?

Dokumentaciju za izdavanje demo certifikata moguće je predati u najbližu poslovnicu Fine ili putem adrese elektroničke pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Moram li demo certifikate zatražiti sam za svoj poslovni subjekt ili ga može zatražiti i tvrtka od koje je kupljeno rješenje/sustav?

Demo certifikat od Fine može zatražiti, osim poslovnog subjekta, i informatička kuća koja provodi testiranje rješenja (tvrtka od koje je kupljeno rješenje/sustav). U tom se slučaju u zahtjev za izdavanje demo certifikata unose podatci informatičke kuće kao podnositelja zahtjeva.

Na koje se razdoblje izdaju demo certifikati i koja je njihova cijena? 

Fina demo certifikati izdajeu se na razdoblje od dvije godine i za njihovo izdavanje ne naplaćuje se naknada.

Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje demo certifikata?

Za izdavanje demo certifikata potrebno je predati ispunjen odgovarajući obrazac zahtjeva. Odabir obrasca zahtjeva ovisi o tipu demo certifikata čije se izdavanje traži. Uz obrazac zahtjeva za izdavanje certifikata potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice potpisnika, skrbnika ili ovlaštenog predstojnika, ovisno o vrsti certifikata koji se potražuje.

Gdje mogu preuzeti Fina Demo CA 2014 i Fina Demo Root CA?

Fina Demo CA 2014 i Fina Demo Root CA može se preuzeti ovdje.

Na koji način mogu opozvati demo certifikat?

Opoziv demo certifikata možete zatražiti putem zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata koji se predaje u registracijski ured Fine.

Gdje mogu provjeriti status postojećih demo certifikata?

Provjera statusa postojećih Fina demo certifikata obavlja se provjerom CRL-a, odnosno na jednak način kao i provjera statusa postojećih produkcijskih certifikata. Fina Demo CA objavljuje CRL putem HTTP i LDAP protokola.

Koji je period isteka valjanosti postojećih korisničkih certifikata na smart kartici i USB sticku, a koji za certifikate standardne razine sigurnosti?

Istek valjanosti postojećih korisničkih certifikata na smart karticama, USB sticku i certifikata za udaljeni potpis (certifikati srednje razine sigurnosti) je dvije godine od njihova izdavanja, a istek valjanosti većine soft certifikata (certifikati standardne razine sigurnosti) je pet godina od njihova izdavanja.

Dvije godine od početka primjene navedenih promjena isteći će zadnji izdani certifikati srednje razine sigurnosti, a pet godina od početka primjene navedenih promjena prestat će važiti i zadnji certifikati standardne razine sigurnosti izdani na postojećem produkcijskom sustavu.

Kako mogu preuzeti aplikacijski i SSL demo certifikat za poslužitelj?

Nakon obrade dokumentacije predane u registracijski ured Fine, ili putem adrese elektroničke pošte info.rdc@fina.hr, skrbnik certifikata putem e-maila dobiva obavijest o mogućnosti preuzimanja aktivacijskih podataka za aplikacijski i SSL demo certifikat za poslužitelj. Skrbnik certifikata aktivacijske podatke preuzima putem adrese elektroničke pošte i SMS-om na broj mobitela naveden u zahtjevu za izdavanje certifikata.

Kako mogu preuzeti aplikacijski demo certifikat za fiskalizaciju?

Nakon obrade dokumentacije predane u registracijski ured Fine, ili dostavljene putem adrese elektroničke pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr, da bi mogao preuzeti certifikat za fiskalizaciju, skrbnik dobiva aktivacijske podatke na jedan od sljedećih načina:
•    e-mailom (referentni broj) i SMS-om (autorizacijski kod)
•    osobno u registracijskom uredu Fine

Kako mogu preuzeti poslovni i osobni soft demo certifikat?

Nakon obrade dokumentacije predane u registracijski ured Fine, ili putem adrese elektroničke pošte info.rdc@fina.hr, da bi mogao preuzeti poslovni i osobni soft demo certifikat, potpisnik dobiva aktivacijske podatke na jedan od sljedećih načina:
•    SMS-om i e-mailom
•    osobno u registracijskom uredu Fine

U kojoj okolini mogu zatražiti usluge Demo Vremenskog žiga?

Unutar Fina Demo okoline (postojeća Demo okolina) ne izdaju se vremenski žigovi. 
Novi servis vremenskog žiga uspostavljen je u Fina Demo 2014 okolini (nova Demo okolina).
Demo vremenski žigovi koji se izdaju u Fina Demo 2014 okolini u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno su jednaki profilu Fininih kvalificiranih vremenskih žigova koje Fina započinje izdavati u 4. kvartalu 2015. godine. U ovoj okolini vremenske žigove izdaje TSA (engl. Time-Stamping Authority) servis koji vremenske žigove potpisuje certifikatom Fina Demo TSA1 2014.

Za koje se potrebe i u koje svrhe izdaje Demo Vremenski žig?

Demo vremenski žigovi izdaju se za potrebe testiranja, demonstracije i usklađivanja informatičkih rješenja, kako bi ta rješenja mogla ispravno koristiti buduće Finine produkcijske kvalificirane vremenske žigove.

Demo vremenski žigovi su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki budućim Fininim kvalificiranim vremenskim žigovima, ali se demo vremenski žigovi smiju koristiti isključivo u svrhe testiranja i provjere ispravnosti informatičkih rješenja.

U Fina Demo 2014 okolini vremenske žigove izdaje TSA (engl. Time-Stamping Authority) pod nazivom Fina Demo TSA 2014. Vremenski žigovi koje izdaje Fina Demo TSA 2014 servis vremenskog žiga potpisani su certifikatom Fina Demo TSA1 2014 čiji je izdavatelj Fina Demo CA 2014.

Kako mogu pristupiti servisu Fina Vremenski žig?

Za potrebe testiranja i usklađivanja svojih rješenja koja upotrebljavaju vremenske žigove, korisnik može zatražiti pristup i korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa vremenskog žiga.

Koji je preduvjet za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa?

Preduvjet za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa je posjedovanje autentikacijskog demo certifikata na Fina e-kartici/USB tokenu ili aplikacijskog demo certifikata.

Demo certifikat mora biti izdan od strane Fina Demo 2014.

Koja je cijena korištenja Fina Demo TSA servisa vremenske ovjere? Gdje mogu predati pristupnicu?

Fina ne naplaćuje korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa vremenskog žiga. Za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa vremenskog žiga potrebna je prethodna registracija korisnika na temelju ispunjene Pristupnice za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa.

Pristupnicu možete predati u najbliži registracijski ured Fine.

Koliko dugo mogu koristiti servis Fina Demo TSA 2014?

Fina Demo TSA 2014 servis moguće je koristiti najduže godinu dana od dana registracije na servis.

Gdje mogu pristupiti servisu Fina Demo TSA 2014?

Ako posjedujete autentikacijski Demo certifikat na Fina e-kartici/USB tokenu ili Demo aplikacijski  certifikat instaliran na računalo, Fina Demo servisu Vremenskog žiga možete pristupiti preko pristupne točke servisa https://tsa.fina.hr/ts-rfc3161.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.