Preskoči na glavni sadržaj

Regulativa, dokumenti i potvrde o sukladnosti

Fina, kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, osigurava izdavanje certifikata u skladu sa zakonskom regulativom o elektroničkom potpisu i uslugama povjerenja, općim pravilima pružanja usluga certificiranja te internim pravilnicima.

Glavna zakonska regulativa o e-potpisu i uslugama povjerenja

  • Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu, i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ
  • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. godine, o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/2017)
  • Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja (NN 60/2019)
  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

Svi ostali propisi, koji se odnose na pružanje usluga povjerenja, mogu se pronaći u dokumentima općih pravila i pravilnika dostupnim na ovoj web stranici. 

Dokumenti Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja

Fina Root CA

Opća pravila i pravilnik pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy/ Certification Practice Statement)

Fina RDC 2015 CA, Fina RDC-TDU 2015 i Fina RDC 2020 CA

Opća pravila pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy)

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)

Fina QTSA

Opća pravila pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (Time-Stamp Policy)

Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (TSA Practice Statement)

Potvrde o sukladnosti

Fina neprekidno prati potrebe korisnika, razvoj tehnologije i nove norme iz područja pružanja kvalificiranih usluga povjerenja te sukladno tome kontinuirano unapređuje i osigurava prekograničnu interoperabilnost pružanja svojih usluga povjerenja.

Neovisno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti redovito provodi ocjenjivanje sukladnosti Fine kao kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 (eIDAS uredba), a o čemu Fina posjeduje potvrde o sukladnosti pružanja usluga povjerenja.

Bureau veritas

Potvrda o sukladnosti pružanja kvalificiranih usluga povjerenja

Podaci o potvrdi: Certificate number: SI021-eIDAS-rev02

Potvrda o sukladnosti pružanja usluga povjerenja

Podaci o potvrdi: Certificate number: SI022-A-eIDAS-rev03

Sažetak izvješća i potvrda o provedenoj vanjskoj provjeri sukladnosti

Podaci o sažetku izvješća i potvrdi: Reference: AAL14386307rev02 

Starije verzije dokumenata Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja i izdavanja vremenskih žigova dostupne su sa stranica Arhive dokumentacije.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.