info.BIZ

Pravodobne informacije temeljene na činjenicama pravi su način da upoznate svoje konkurente, potencijalne poslovne partnere ili analizirate stanje tržišta.

Internetski servis info.BIZ omogućuje brz i jednostavan način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja, financijskome položaju poduzetnika i poslovnoj okolini u kojoj djeluju te omogućuje usporedbu podataka poduzetnika i hrvatskog gospodarstva u cjelini. 
  
Servis sadrži podatke za više od 100.000 poslovnih subjekata obveznika predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI-a), a ažurira se nakon svake obrade izvještaja koji se predaju Fini. 
  
Informacije kojima možete pristupiti su sljedeće:

 • adresni i financijski podaci o poduzetniku koji vam daju prikaz pojedinačnih i agregiranih podataka za posljednjih 5 godina (izvor Registar godišnjih financijskih izvještaja),
 • rang liste  najuspješnijih poduzetnika prema odabranom kriteriju,
 • agregirani podaci i pokazatelji o poslovanju poduzetnika prema odabranom kriteriju: po županijama, općinama/gradovima, po djelatnostima, prema veličini poduzetnika i vlasništvu,
 • usporedba vaših rezultata s rezultatima drugih poduzetnika te trendovima u djelatnosti i područjima prema odabranim kriterijima,
 • agregirani podaci o insolventnim poslovnim subjektima (izvor podataka: izvještaj o nepodmirenim obvezama poslovnih subjekata – INS).

Podaci su prikazani jasno, razumljivo i jednostavno kroz tablice i grafove.

 

Iskoristite mogućnost probnog korištenja servisa

Fina omogućuje probno korištenje servisa u trajanju od 30 dana. Probno korištenje uključuje podatke iz 2011., 2012. i 2013. godine.

 

info.BIZ paketi

Internetski servis info.BIZ dostupan je u tri različita paketa. Odabirom jednog od paketa sami birate količinu informacija koja vam odgovara i one vam postaju dostupne u svakom trenutku.

info.BIZ info.BIZ plus info.BIZ max
200 bodova 400 bodova 600 bodova
1 bod - kreiranje agregiranih tablica, rangiranje, udjeli
2 boda - pojedinačni upit koji se odnosi na jednog poduzetnika: adresni podaci, broj glavnog računa i 9 financijskih podataka; upit kojim se zadaju međusobne usporedbe do 5 tvrtki

 

Paket možete koristiti dok ne iskoristite sve kupljene bodove, a najduže godinu dana. Ako u tom razdoblju ne iskoristite sve kupljene bodove, imate mogućnost prijenosa preostalih bodova u sljedeće razdoblje uz kupnju novog paketa, neovisno o tome koji ste paket dotad koristili. 
  
U svakom trenutku možete provjeriti stanje iskorištenih i neiskorištenih bodova. 

Servisu možete pristupiti putem korisničkog imena i lozinke ili FINA e-kartice. 

Za pristup putem korisničkog imena i lozinke potrebno je ispunjenu pristupnicu predati:

 • osobno u najbližu poslovnicu Fine
 • e-poštom (kao skenirani dokument) na adresu: info.biz@fina.hr
 • poštom na adresu: Financijska agencija, Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb
 • telefaksom na broj: 01 6128 383

Za pristup putem FINA e-kartice potrebno je:

 • ispuniti pristupnicu za servis info.BIZ - 1 primjerak
 • ispuniti zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata - 1 primjerak
 • potpisati ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka i uz to priložiti:

           - fotokopiju osobne iskaznice*
           - rješenje o upisu u nadležni registar i
           - obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD i matičnom broju.

*Ako vaša osobna iskaznica ne sadrži JMBG umjesto nje potrebno je priložiti jedan od sljedećih dokumenata: putovnicu, vozačku dozvolu ili potvrdu MUP-a.   
  
Popunjenu pristupnicu i potrebnu dokumentaciju podnesite osobno ili poštom u najbližu Fininu poslovnicu. 
  
Ako već imate FINA e-karticu, trebate samo popuniti pristupnicu za info.BIZ i predati je u najbližu Fininu poslovnicu, poslati poštom ili telefaksom i vašoj ćemo kartici odmah dodijeliti pravo korištenja servisa. 
  
Predajom pristupnice ostvarili ste pravo korištenja servisa. Nakon što dobijete korisničko ime i lozinku ili FINA e-karticu, kupnju prvog te svakog sljedećeg paketa bez suvišne papirologije obavljate putem interneta, odnosno na servisu info.BIZ. U skladu s odabranim paketom, Fina će vam ispostaviti račun na temelju kojega ćete izvršiti uplatu.

Odmah nakon kupnje paketa možete pristupiti informacijama koje nudi info.BIZ. 
  
Osim za pristup servisu info.BIZ, FINA e-karticu možete koristiti i za pristup drugim e-servisima Fine te državne uprave i javnih službi. 

 

Više o FINA e-kartici

Cijene

Paket Bodovi Cijena
info.BIZ 200 489,00 kuna
info.BIZ plus 400 968,00 kuna
info.BIZ max 600 1205,00 kuna

PDV je uračunan u cijene.

 

Dodatne pogodnosti

Ovisno o tome koji ste paket odabrali, dobivate posebne pogodnosti iz Fininih web servisa koje vam dodatno mogu pomoći u poslovnom odlučivanju. 
 

Paketi info.BIZ info.BIZ plus info.BIZ max
Korištenje WEB servisa Jedinstveni registar računa (JRR): 30 dana x x x
Jedan ispis bonitetne informacije BON 1 za drugog poduzetnika   x  
Dva ispisa bonitetne informacije BON 1 za drugog poduzetnika     x
Tri ispisa godišnjega financijskog izvještaja   x  
Šest ispisa godišnjega financijskog izvještaja     x