Upute za korištenje servisa info.BIZ

Prikaz rada aplikacije info.BIZ - video upute 

Osnovna pretraga 

Pretraga po određenom kriteriju 

Izvoz podataka

Grupni unos poslovnih subjekata za praćenje