Preskoči na glavni sadržaj

Opći uvjeti korištenja Fininog chata

Uvodne odredbe

Finin chat je dvosmjerna pisana elektronička komunikacija između korisnika usluge i Fine, koja se odvija u realnom vremenu i na inicijativu korisnika.

Korisnici su fizičke i pravne osobe koje postavljaju upite vezane za uslugu savjetovanja za EU projekte putem Fininog chata.

Finin chat omogućuje komunikaciju putem četiriju komunikacijskih kanala: web chat, Facebook Messenger, Viber i WhatsApp.

Opće odredbe i prihvat Općih uvjeta korištenja

Finin chat omogućava jednostavniju, kvalitetniju i učinkovitiju komunikaciju.

Korištenjem Fininog chata korisnik iskazuje da je upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima korištenja te da pristaje na korištenje Fininog chata u skladu s njima.

Komunikacija s Fininim agentima podrške putem chata moguća je radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 08.00 do 16.00. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Fininom chatu može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Korisnik se slaže i prihvaća da se prilikom korištenja Fininog chata u pogledu korištenja kolačića primjenjuju pravila propisana u Fininom dokumentu "Politika kolačića", koji je objavljen i dostupan na Fininoj web stranici pod nazivom "Uvjeti korištenja". Fina upućuje korisnika da izvrši uvid u sadržaj navedenih pravila.

Korisnik se slaže i prihvaća da se prilikom korištenja Fininog chata, uz kolačiće iz dokumenta "Politika kolačića", koristi i kolačić Fininog chata prema sljedećim podatcima:

Naziv kolačića: FVA

Trajanje: Dvije godine

Vrsta kolačića: 

  • Obvezni (funkcionalni) - nužan za ispravno funkcioniranje Fininog chata 
  • Statistički – koristi se za analizu korištenja Fininog chata

Sadržaj kolačića: user_id (znakovni niz)

Svrha korištenja: Kolačić se koristi u svrhu prebrojavanja anonimnih korisnika koji pristupaju Fininom chatu i koriste ga te za prikupljanje statističkih, anonimnih podataka o razgovorima korisnika.

Putem kolačića FVA ne pohranjuju se osobni podatci, a podatci koji se prikupljaju ne koriste se za utvrđivanje identiteta korisnika. Kolačić FVA ne koristi se za povezivanje razgovora sa stvarnim korisnicima.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korištenja, korisnik je upoznat i suglasan s time da Fina putem Fininog chata prikuplja, obrađuje i čuva podatke o vrsti upita, i to putem sadržaja upita i odgovora, odnosno razgovora između aplikacije i korisnika.

Fina putem Fininog chata prikuplja, obrađuje i čuva podatke o razgovorima između agenta podrške i korisnika (sadržaj upita i odgovora, datum i vrijeme kreiranja upita i odgovora, broj korisnika i ukupan broj razgovora) isključivo u svrhu anonimnih statističkih analiza o razgovorima, kojima je cilj optimizacija i razvoj korisničke podrške Fine, kao i održavanje kvalitete Fininih proizvoda, usluga i servisa te dobivanja općih statističkih podataka vezanih za vrste upita.

Podatci o razgovorima između agenta podrške i korisnika čuvaju se pet godina od dana kreiranja razgovora. Korištenje je Fininog chata anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podatci koji bi omogućili identifikaciju korisnika.

Fina putem Fininog chata ne prikuplja, ne obrađuje i ne čuva osobne podatke korisnika. Ako prilikom korištenja Fininog chata korisnik samostalno unese osobne podatke, suglasan je s time da iste podatke unosi na vlastitu odgovornost, dok će oni od strane Fine, odnosno Fininog agenta podrške, biti zanemareni.

Način korištenja Fininog chata

Putem Fininog chata, korisnik može ostvariti podršku za uslugu savjetovanja za EU projekte.

Korisnik pristupa Fininom chatu putem Finine web stranice (web chat) ili putem mobilnog telefona (Facebook Messenger, Viber i WhatsApp).

Razgovor putem web chata pokreće se nakon što korisnik klikne gumb "Započnite razgovor", a putem Facebook Messengera, Vibera i WhatsAppa skeniranjem odgovarajućeg QR koda. Nakon pokretanja razgovora, korisnik unosi upit za uslugu savjetovanja za EU projekte u dijaloški okvir Fininog chata te dobiva odgovor za uslugu za koju je Finin chat namijenjen. Namjena Fininog chata u pogledu usluge za koju korisnik može dobiti odgovor od agenta podrške navedena je u dijaloškom okviru.

Ako korisnik unese upit za proizvod, uslugu ili servis koji nije povezan s namjenom Fininog chata, korisnik će o istome dobiti odgovarajući odgovor. Završetak razgovora ostvaruje se iniciranjem od strane korisnika i to zatvaranjem dijaloškog okvira Fininog chata ili automatski nakon isteka predefiniranog vremena.

Odgovornost za korištenje Fininog chata

Korisnici se obvezuju koristiti Finin chat u skladu s pravilima utvrđenima ovim Općim uvjetima korištenja.

Fina ne odgovara za eventualnu štetu koja može nastati ako korisnik ne koristi Finin chat u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja. Fina ne snosi odgovornost u slučaju nemogućnosti korištenja Fininog chata zbog neodgovarajućeg postupanja korisnika. Fina ne odgovara za štetu nastalu zbog nedostupnosti Fininog chata uzrokovanu tehničkim poteškoćama na strani korisnika. Fina ne odgovara za nedostupnost Fininog chata zbog tehničkih poteškoća uzrokovanih višom silom.

Završne odredbe

Fina zadržava pravo naknadne izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja, a izmijenjena i dopunjena verzija bit će objavljena i dostupna na Fininoj web stranici pod nazivom "Uvjeti korištenja". Nastavkom korištenja Fininog chata i nakon objave izmijenjenih i/ili dopunjenih Općih uvjeta korištenja, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene i/ili dopune.

Ovi Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se s danom objave.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.