Preskoči na glavni sadržaj

Opći uvjeti korištenja Fininog virtualnog asistenta

Uvodne odredbe

Finin virtualni asistent je softversko rješenje za pružanje korisničke podrške s pomoću kojeg se kreiraju razgovori između aplikacije i korisnika, i to putem automatiziranih predefiniranih odgovora na korisničke upite vezane za Finine proizvode, usluge i servise.

Korisnici su fizičke i pravne osobe koje postavljaju upite vezane za Finine proizvode, usluge i servise putem Fininog virtualnog asistenta.

Finin virtualni asistent omogućuje automatske predefinirane odgovore za proizvode, usluge i servise za koje je namijenjen. Namjena je vidljiva u dijaloškom okviru Fininog virtualnog asistenta.

Opće odredbe i prihvat Općih uvjeta korištenja

Finin virtualni asistent omogućava jednostavniju, kvalitetniju i učinkovitiju korisničku podršku, a ovi Opći uvjeti korištenja sastavljeni su s ciljem reguliranja načina korištenja Fininog virtualnog asistenta.

Korištenjem Fininog virtualnog asistenta korisnik iskazuje da je upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima korištenja te pristaje na korištenje Fininog virtualnog asistenta u skladu s njima. Opći uvjeti korištenja objavljeni su i dostupni na Fininoj web stranici pod nazivom "Uvjeti korištenja".

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Fininom virtualnom asistentu može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Korisnik se slaže i prihvaća da se prilikom korištenja Fininog virtualnog asistenta u pogledu upotrebe kolačića primjenjuju pravila propisana u dokumentu "Politika kolačića", koji je objavljen i dostupan na Fininoj web stranici. Fina upućuje korisnika da izvrši uvid u sadržaj navedenih pravila.

Korisnik se slaže i prihvaća da se prilikom korištenja Fininog virtualnog asistenta, uz kolačiće iz dokumenta "Politika kolačića", koriste i kolačići Fininog virtualnog asistenta prema sljedećim podatcima:

Nazivi kolačića: FVA, FVA_cert

Trajanje: 2 (dvije) godine

Vrsta kolačića: 

  • Obvezni (funkcionalni) - nužan za ispravno funkcioniranje Fininog virtualnog asistenta
  • Statistički – koristi se za analizu korištenja Fininog virtualnog asistenta

Sadržaj kolačića: user_id (znakovni niz)

Svrha korištenja: Kolačići se koriste u svrhu prebrojavanja anonimnih korisnika koji pristupaju i koriste Finin virtualni asistent te za prikupljanje statističkih, anonimnih podataka o razgovorima korisnika.

Putem kolačića FVA i FVA_cert ne pohranjuju se osobni podatci, a podatci koji se prikupljaju ne koriste se za utvrđivanje identiteta korisnika. Kolačići FVA i FVA_cert ne koriste se za povezivanje razgovora sa stvarnim korisnicima.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korištenja, korisnik je upoznat i suglasan da Fina putem Fininog virtualnog asistenta, prikuplja, obrađuje i čuva podatke o vrsti upita, i to putem sadržaja upita i odgovora, odnosno razgovora između aplikacije i korisnika.

Fina putem Fininog virtualnog asistenta prikuplja, obrađuje i čuva podatke o razgovorima između aplikacije i korisnika (sadržaj upita i odgovora, datum i vrijeme kreiranja upita i odgovora, broj korisnika i ukupan broj razgovora), isključivo u svrhu anonimnih statističkih analiza o razgovorima, kojima su ciljevi optimizacija i razvoj korisničke podrške Fine, kao i održavanje kvalitete Fininih proizvoda, usluga i servisa te dobivanje općih statističkih podataka vezanih za vrste upita.

Podatci o razgovorima između aplikacije i korisnika čuvaju se 30 dana od dana kreiranja razgovora.

Korištenje Fininog virtualnog asistenta je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podatci koji bi omogućili identifikaciju korisnika.

Fina putem Fininog virtualnog asistenta ne prikuplja, ne obrađuje i ne čuva osobne podatke korisnika. Ako prilikom korištenja Fininog virtualnog asistenta korisnik samostalno unese osobne podatke, suglasan je da iste podatke unosi na vlastitu odgovornost, dok će oni od strane Fine, odnosno Fininog virtualnog asistenta, biti zanemareni.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korištenja korisnik je upoznat i suglasan da su zbog načina kreiranja sadržaja upita od strane korisnika, prilikom generiranja automatski predefiniranih odgovora, moguće eventualne pogreške na strani Fininog virtualnog asistenta.

Način korištenja Fininog virtualnog asistenta

Putem Fininog virtualnog asistenta, korisnik može ostvariti podršku za Finine proizvode, usluge i servise za koje je namijenjen.

Korisnik pristupa Fininom virtualnom asistentu putem Finine web stranice.

Razgovor s Fininim virtualnim asistentom pokreće se nakon što korisnik klikne gumb "Započnite razgovor".

Nakon pokretanja razgovora, korisnik unosi upit u dijaloški okvir Fininog virtualnog asistenta te dobiva automatski predefinirani odgovor za proizvod, uslugu ili servis za koji je Finin virtualni asistent namijenjen. Namjena Fininog virtualnog asistenta u pogledu proizvoda ili usluge, ili servisa za koje korisnik može dobiti automatski predefinirani odgovor, navedena je u dijaloškom okviru.

Ako korisnik unese upit za proizvod, uslugu ili servis koji nije povezan s namjenom Fininog virtualnog asistenta ili čiji se sadržaj ne može povezati s automatski predefiniranim odgovorom, korisnik će o istome dobiti odgovarajući odgovor.

Završetak razgovora ostvaruje se iniciranjem od strane korisnika, i to zatvaranjem dijaloškog okvira Fininog virtualnog asistenta ili automatski nakon isteka predefiniranog vremena.

Odgovornost za korištenje Fininog virtualnog asistenta

Korisnici se obvezuju na korištenje Fininog virtualnog asistenta u skladu s pravilima utvrđenima ovim Općim uvjetima korištenja.

Fina ne odgovara za eventualnu štetu koja može nastati ako korisnik ne koristi Finin virtualni asistent u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja, a odgovornost za isto snosi korisnik.

Fina ne snosi odgovornost u slučaju nemogućnosti korištenja Fininog virtualnog asistenta zbog neodgovarajućeg postupanja korisnika.

Fina ne odgovara za štetu nastalu zbog nedostupnosti Fininog virtualnog asistenta uzrokovanih tehničkim poteškoćama na strani korisnika.

Fina ne odgovara za nedostupnost Fininog virtualnog asistenta zbog tehničkih poteškoća uzrokovanih višom silom.

Završne odredbe

Fina zadržava pravo naknadne izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja, a izmijenjena i dopunjena verzija bit će objavljena i dostupna na Fininoj web stranici pod nazivom "Uvjeti korištenja". Korisnik je suglasan s navedenim načinom promjene ovih Općih uvjeta korištenja. Nastavkom korištenja Fininog virtualnog asistenta i nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta korištenja, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.