Preskoči na glavni sadržaj

Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije mFina

Uvodne odredbe

Ovim se Općim uvjetima regulira korištenje mobilne aplikacije mFina te usluga koje ta aplikacija nudi.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Korisnik – zaposlenik poslovnog subjekta ili fizička osoba koja koristi mobilnu aplikaciju mFina.

mFina – aplikacija za mobilne telefone koja korisniku omogućava pristup Fininim uslugama: m-Info.BIZ, m-Račun, m-Plaćanje, m-Validator e-Potpisa/e-Pečata, Finine poslovnice, Javni adresar, Tečajna lista, Kalkulator, m-Blokade, Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja i m-Očevidnik.

Mobilni telefon – mobilni telefon na kojem postoji mogućnost instaliranja dodatnih aplikacija i čiji operacijski sustav udovoljava tehničkim preduvjetima za korištenje funkcionalnosti mFina mobilne aplikacije.

Info.BIZ – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji korisnicima daje set osnovnih informacija o poslovnim subjektima i njihovu poslovanju.

m-Račun – modul koji korisnicima mFina aplikacije nudi pregled svih obveznika javne nabave uz mogućnost pretrage po nazivu obveznika. Korisnik također ima uvid u informacije o pretincu pojedinog obveznika.

m-Plaćanje – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji obuhvaća dvije funkcionalnosti: stanje transakcijskog računa i skeniranje naloga za plaćanje.

m-Validator ePotpisa/ePečata – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji korisnicima nudi mogućnost provjere valjanosti elektroničkog potpisa ili pečata.

Finine poslovnice – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji omogućuje korisnicima pregled svih Fininih poslovnica.

Tečajna lista - modul unutar mFina mobilne aplikacije koji obavlja izračun konverzije stranih valuta plaćanja u kune i kuna u strane valute plaćanja.

Kalkulator – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji se sastoji od opcija: izračun naknade za plaćanje računa u Fini, izračun PDV-a i izračun naknade za slanje novca putem Western Uniona.

m-Blokade - modul unutar mFina mobilne aplikacije koji pruža uvid u podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja – modul unutar mFina mobilne aplikacije kroz koji su dostupne informacije o sudskim i javnobilježničkim osiguranjima tražbina vjerovnika.

m-Očevidnik – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji predstavlja skup podataka o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku, stečajnom postupku i postupku osiguranja putem elektroničke javne dražbe.

Aktivacijski ključ – jednokratni, promjenjivi ključ koji korisnik samostalno generira kroz servise e-Plaćanje ili e-Blokade te ga koristi za aktivaciju modula m-Plaćanje ili m-Blokade u sklopu mFina mobilne aplikacije.

PIN – osobni tajni broj korisnika koji služi za autentifikaciju korisnika prilikom pristupa određenim opcijama mFina mobilne aplikacije.

Tehnički preduvjeti za korištenje mobilne aplikacije mFina

Korisnik se obvezuje da će prije instalacije mobilne aplikacije mFina ispuniti tehničke preduvjete i to:

  • mobilni uređaj koji podržava sljedeće operacijske sustave: Android operacijski sustav – verzija 5.1 Lollipop i novije
  • raspoloživi prostor za pohranu podataka na mobilnom uređaju
  • pristup internetu i dopuštenje za korištenje interneta koje kontrolira korisnik mobilnog uređaja

Od ostalih preduvjeta za određene opcije unutar mobilne aplikacije potrebno je:

  • dopuštenje za uspostavu telefonskih poziva koje kontrolira korisnik mobilnog uređaja
  • dopuštenje za korištenje korisničke lokacije koje kontrolira korisnik mobilnog uređaja

Zasnivanje korisničkog odnosa

Korisnik instalacijom mFina aplikacije i prihvaćanjem Općih uvjeta prilikom prvog pokretanja aplikacije postaje korisnikom aplikacije. Prilikom te akcije prikupljaju se sljedeći podatci:

  • mFina mobilna aplikacija od korisnika prikuplja podatke o e-mail adresi s kojom je mobilni telefon registriran u Google Play sustavu (Google Play sustav je distribucijski kanal), telefonski broj, ako je dostupan, i tehničke karakteristike telefona (uključuje: verziju operacijskog sustava, model i marku mobilnog telefona). Ti se podatci prikupljaju prihvatom ovih Općih uvjeta i prvim pristupom u mFina mobilnu aplikaciju.

Korisnik dodatno može obaviti registraciju unutar mFina mobilne aplikacije. U tom se slučaju pohranjuju sljedeći podatci:

  • podatci o imenu, prezimenu i e-mail adresi korisnika. Korisnička e-mail adresa prilikom registracije može se razlikovati od e-mail adrese s kojom je mobilni telefon registriran u Google Play sustavu. Korisnik u svakom trenutku može izmijeniti ili obrisati podatke vezane za tu registraciju. Ti se podatci koriste u svrhu poboljšanja proizvoda, usluga, tehničkih rješenja i za marketinške i promotivne akcije.

Određene usluge, koje su bazirane na lokaciji korisnika, prikupljaju i spremaju lokaciju mobilnog telefona u trenutku korištenja te usluge. Također, svaka korisnička akcija u mobilnoj aplikaciji zabilježena je od strane mFina sustava u svrhu poboljšanja proizvoda, usluga i tehničkih rješenja.

Podatci o korisniku, prikupljeni prilikom prihvata ovih Općih uvjeta i prve registracije, i osobni podaci koje korisnik može sam unijeti brišu se dvije godine nakon zadnje zabilježene korisničke akcije. Korisničke akcije u sustavu čuvaju se dvije godine za statističke potrebe. Dodatne usluge koje zahtijevaju aktivaciju dobivenu kroz izvorni sustav, npr. e-Blokade i e-Plaćanje, bilježe podatke definirane njihovim općim uvjetima korištenja.

Funkcionalnosti mFina mobilne aplikacije

mFina mobilna aplikacija korisniku omogućuje sljedeće usluge/module:

Info.BIZ – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji korisnicima daje set osnovnih informacija o poslovnim subjektima i njihovu poslovanju.

Osnovne su karakteristike modula jednostavnost, preglednost i lako korištenje. Osim toga, zajedno sa srodnim aplikacijama i proizvodima (e-Blokade, web aplikacija Info.BIZ, bonitetne informacije BON-1 i BONPLUS), omogućuje svim korisnicima potrebne informacije o tome s kim stupaju u poslovni odnos i uz kakav rizik. Korištenje je modula Info.BIZ u sklopu mFina mobilne aplikacije besplatno. Pretraživanje poslovnih subjekata moguće je unosom identifikatora OIB-a ili matičnog broja, ili naziva poslovnog subjekta. Rezultat pretrage po nazivu je lista subjekata koji zadovoljavaju uvjete pretraživanja. Odabirom subjekta s liste omogućen je pristup njegovim općim i financijskim podatcima. Ako je korisniku za donošenje poslovnih odluka potrebno više podataka nego što je sadržano u Info.BIZ-u, korisnik se upućuje na korištenje srodnih sredstava i aplikacije te proizvoda (e-Blokade, web aplikacija Info.BIZ, bonitetne informacije BON-1 i BONPLUS).

m-Račun – modul koji korisnicima mFina aplikacije nudi pregled svih obveznika javne nabave uz mogućnost pretrage po nazivu obveznika. Korisnik također ima uvid u informacije o pretincu pojedinog obveznika.

m-Plaćanje – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji obuhvaća dvije funkcionalnosti: stanje transakcijskog računa i skeniranje naloga za plaćanje. Navedene su funkcionalnosti dodatne opcije za korisnike servisa e-Plaćanje Fine. Odnosno, preduvjet za korištenje ovih funkcionalnosti je korištenje Fininog servisa e-Plaćanje. Stanje transakcijskog računa podrazumijeva mogućnost uvida u stanje po transakcijskom računu koji određeni korisnik ima prijavljen za servis e-Plaćanje. Ako korisnik ima mogućnost plaćanja na teret više računa otvorenih u različitim bankama putem Fininog servisa e-Plaćanje, putem opcije e-Plaćanje - stanje transakcijskog računa ima mogućnost uvida u stanje jednog ili više računa i pritom mogućnost odabira određenog računa za koji želi podatak o stanju u određenom trenutku. Skeniranje naloga za plaćanje podrazumijeva mogućnost skeniranja naloga za plaćanje s 2D bar kodom putem mobilnog telefona. Nakon skeniranja, provjere i potvrde ispravnosti skeniranih podataka, isti se šalju u servis e-Plaćanje putem opcije Pošalji u m-Plaćanju. Putem servisa e-Plaćanje omogućen je pregled učitanih podataka, odabir računa terećenja i datum izvršenja. Daljnje postupanje s navedenim nalogom sukladno je Korisničkoj uputi za servis e-Plaćanje i Općim uvjetima za korištenje e-servisa Fine.

Korisnik kroz servis e-Plaćanje generira aktivacijski ključ koji unosi u mFina aplikaciju prilikom prvog korištenja opcije m-Plaćanje, kako bi povezao svoj servis e-Plaćanje s opcijom m-Plaćanje. Svaki je aktivacijski ključ jedinstven i može biti iskorišten samo jedanput. Korisnik kroz servis e-Plaćanje može u bilo kojem trenutku deaktivirati aktivacijski ključ, i opcija m-Plaćanje dostupna je za ponovnu aktivaciju novim aktivacijskim ključem. U slučaju deinstalacije aplikacije s aktiviranom opcijom m-Plaćanje, opcija više nije dostupna. Prilikom ponovne instalacije aplikacije na isti mobilni telefon, potrebno je unijeti novi aktivacijski ključ u svrhu povezivanja sa servisom e-Plaćanje.

m-Validator e-Potpisa/e-Pečata – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji korisnicima omogućuje provjeru valjanosti kvalificiranog elektroničkog potpisa ili pečata i naprednog elektroničkog potpisa ili pečata uz podršku kvalificiranog certifikata prema normama za PAdES, XAdES i CAdES. Provjera valjanosti elektroničkog potpisa ili pečata provodi se prema eIDAS Uredbi i ETSI normama te korištenjem pouzdanih popisa kvalificiranih pružatelja usluga povjerenja država članica EU-a (engl. Trusted list).

Finine poslovnice – modul unutar mFina mobilne aplikacije omogućuje korisniku pregled svih Fininih poslovnica na jednome mjestu. Za svaku poslovnicu dostupni su podatci o lokaciji poslovnice, radnom vremenu, kontakt-brojevima i uslugama koje poslovnica pruža.

Javni adresar – modul unutar mFina mobilne aplikacije omogućuje korisniku pregled svih državnih institucija na jednome mjestu. Unutar opcije dostupna je i tražilica državnih institucija koja omogućava pretragu po vrstama institucija. Opcija prikazuje i detalje o pojedinoj instituciji.

Tečajna lista – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji obavlja izračun konverzije stranih valuta plaćanja u kune i kuna u strane valute plaćanja. U padajućem izborniku korisnik odabire valutu za koju želi obaviti konverziju i unosi iznos. Modul obavlja izračun protuvrijednosti.

Kalkulator – modul unutar mFina mobilne aplikacije. Sastoji se od opcija: izračun naknade za plaćanje računa u Fini, izračun PDV-a i izračun naknade za slanje novca putem Western Uniona. Opcija izračuna naknade obavlja izračun naknade Fine za gotovinske uplate građana na blagajnama. Korisnik obavlja unos broja računa i iznosa sa naloga (po potrebi i poziv na broj odobrenja) ili skenira bar kod s naloga, a opcija obavlja izračun naknade Fine. Opcija izračuna naknade za slanje WU-om obavlja izračun naknade WU-a za slanje gotovog novca u zemlju ili iz zemlje. Naknada WU-a ovisi o zemlji u koju se novac šalje i o iznosu koji se šalje. Korisnik obavlja unos iznosa novca koji želi poslati i iz padajućeg izbornika odabire zemlju u koju želi poslati novac, a opcija obavlja izračun naknade.

m-Blokade – modul unutar mFina mobilne aplikacije. Omogućuje korisniku uvid u podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje. Korisnik aplikacije m-Blokade može biti fizička osoba i poslovni subjekt. Putem opcije Status blokade - javni podatak, korisnik aplikacije može dobiti status o blokadi računa za sve poslovne subjekte. Status blokade računa je trenutno stanje i može biti promijenjen više puta tijekom radnog dana. Putem opcije Blokade – poslovni subjekt, subjekt može samo za sebe, za svoj OIB, vidjeti sljedeće podatke: status blokade svojih računa, popis svih svojih neizvršenih osnova za plaćanje, ukupan iznos blokade i broj dana neprekidne blokade svojih računa. 

Korisnik kroz servis e-Blokade generira aktivacijski ključ koji unosi u mFina aplikaciju prilikom prvog korištenja modula m-Blokade – poslovni subjekt, kako bi povezao svoj servis e-Blokade s opcijom m-Blokade – poslovni subjekt. Aktivacijski ključ moguće je generirati samo za jedan OIB. Svaki je aktivacijski ključ jedinstven i može biti iskorišten samo jedanput. Korisnik kroz servis e-Blokade može u bilo kojem trenutku deaktivirati aktivacijski ključ, i opcija m-Blokade – poslovni subjekt dostupna je za ponovnu aktivaciju novim aktivacijskim ključem. U slučaju deinstalacije aplikacije s aktiviranom opcijom m-Blokade, opcija više nije dostupna. Prilikom ponovne instalacije aplikacije na isti mobilni telefon, potrebno je unijeti novi aktivacijski ključ u svrhu povezivanja sa servisom e-Blokade.

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja – modul unutar mFina mobilne aplikacije kroz koji su korisniku dostupne informacije o sudskim i javnobilježničkim osiguranjima tražbina vjerovnika te uvid u podatke o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama i pravima.

m-Očevidnik – modul unutar mFina mobilne aplikacije koji predstavlja skup podataka o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku, stečajnom postupku i postupku osiguranja putem elektroničke javne dražbe. Sukladno odredbama Ovršnog i Stečajnog zakona, Financijska agencija na temelju zahtjeva za prodaju koji Financijskoj Agenciji dostavlja sud, provodi prodaju nekretnina i pokretnina u navedenim postupcima. m-Očevidnik sadrži samo podatke o predmetima prodaje koji se prodaju putem elektroničke javne dražbe.

Uz navedene opcije, mFina mobilna aplikacija sadrži obavijesti korisnicima poslane od strane administratora sustava, najčešća pitanja i odgovore vezane za opcije koje aplikacija nudi te mogućnost zaključavanja opcija i postavljanje vlastitog PIN-a za otključavanje opcija. Opcije m-Plaćanje i m-Blokade zaštićene su korisničkim PIN-om i za njihovo je korištenje potrebno postaviti PIN.

Zaštita osobnih podataka

Informacije korisniku o obradi osobnih podataka prikupljenih korištenjem mFina mobilne aplikacije:

Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr, infotelefon 0800 0080

Kontaktni podatci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina.hr

Osobni podatci prikupljeni korištenjem mFina mobilne aplikacije obrađuju se samo u svrhu poboljšanja proizvoda, usluga, tehničkih rješenja i za marketinške i promotivne akcije.

Osobni podatci čuvat će se dvije godine nakon zadnje korisničke akcije u mFina mobilnoj aplikaciji.

Fizička osoba na koju se odnose osobni podatci koje Fina obrađuje kao voditelj ima pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjevi u vezi s prethodnim pravima podnose se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Fine, čiji je popis objavljen na web stranici Fine: www.fina.hr.

Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti Fini odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr

Obveze korisnika

Korisnik je obvezan mFina mobilnu aplikaciju redovito ažurirati.

Korisnik je sam dužan čuvati korisnički PIN za pristup uslugama koje zahtijevaju PIN.

Korisnik je sam dužan definirati PIN za korisničke usluge koje zahtijevaju PIN.

U slučaju da korisnik zaboravi PIN, isti nije u mogućnosti povratiti, nego mora odraditi reinstalaciju mobilne aplikacije i ponovno aktivirati usluge koje je imao aktivirane.

U slučaju da korisnik smatra da bi neke od opcija koje ne traže PIN bilo dobro zaštiti PIN-om, dužan je to napraviti sam koristeći korisničke postavke mobilne aplikacije.

Naknada

Za korištenje mobilne aplikacije mFina ne plaća se naknada.

Primjena Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti objavit će se na internetskim stranicama Fine.

Fina zadržava pravo naknadne izmjene i dopune Općih uvjeta, o čemu je dužna obavijestiti korisnika objavom na internetskim strancima Fine.

Rješavanje spora

Fina i korisnik će eventualne nesuglasice riješiti sporazumom. U protivnom, nadležan je sud u Zagrebu.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.