Informacije o računima poslovnih subjekata i potrošača

Jedinstveni registar računa elektronička je baza računa svih poslovnih subjekata, financijskih institucija i drugih pravnih osoba koje posluju u RH te potrošača.

Jedinstveni registar računa - JRR

Jedinstveni registar računa (JRR), elektronička je baza podataka o računima, koju Fina vodi od 2002. godine. Sadrži podatke o računima svih poslovnih subjekata, uključivo i o računima Hrvatske narodne banke i banaka, štedionica i kreditnih unija, jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave, i stečajne mase, a od 1.1.2011. godine u JRR-u se vode i podaci o računima potrošača, otvorenih u bankama koje posluju u RH. Osim podataka o računima poslovnih subjekata i potrošača, u JRR-u se evidentiraju i podaci o postojanju oročenih novčanih sredstava, ugovorima o stambenoj štednji i depozitima u kreditnim unijama.

Javni podaci u JRR-u su svi podaci o transakcijskom računu poslovnog subjekta uključujući i podatak o statusu blokade toga računa. Podaci o stanju na računu ili visini depozita ne evidentiraju se u JRR-u.

Podaci iz JRR-a koji se odnose na novčana sredstva potrošača nisu javni s tim da se na podatke o potrošačima primjenjuje Zakon o zaštiti osobnih podataka. Podaci o transakcijskim računima potrošača koji su otvoreni s oznakom specifične namjene smatraju se javnim podacima. Javan je podatak o postojanju računa potrošača (ima li ili nema otvoren račun). 

KONTAKTIRAJTE NAS:

FINA, Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb

Adresa e-pošte: jrr@fina.hr

info telefon: 0800 0080

PRISTUP PODACIMA IZ JRR-a

Podaci iz JRR-a mogu se koristiti preuzimanjem podataka, izravnim uvidom, pregledom podataka na papiru ili u obliku datoteke, putem mobilnih mreža i elektroničkom poštom, uz naknadu.

Izravni uvid u podatke iz JRR-a putem WEB aplikacije Fine 

Pod izravnim uvidom podrazumijeva se uvid i pretraživanje podataka za određenog poslovnog subjekta i potrošača*, na razini osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) ili matičnog broja, putem web aplikacije.

* Potrošač je fizička osoba koja ne obavlja registriranu gospodarsku djelatnost i koja se ne bavi slobodnim zanimanjem.

Poslovni subjekti i potrošači mogu ostvariti uvid u javne podatke, a u podatke koji nisu javni, uvid mogu ostvariti pravne osobe koje sukladno posebnim propisima vode evidencije koje sadrže dijelom i podatke koje sadrži JRR, a podaci iz JRR-a služe im za obavljanje zakonskih ovlasti.

Izravan uvid u podatke iz JRR-a može se obavljati sve dane u tjednu, od 0-24 sata, s tim da se podaci ne ažuriraju, odnosno ne mijenjaju neradnim danima.

Podaci u JRR-u se mogu pretraživati ovisno o vrsti računa prema sljedećim kriterijima:

  • računi poslovnih subjekata, stečajne mase i računi proračuna - matični broj (MB), OIB, račun poslovnog subjekta/proračuna, naziv/dio naziva tvrtke i naziv općine/grada u kojem je sjedište poslovnog subjekta;
  • računi za naplatu zajedničkih prihoda proračuna - OIB, račun poslovnog subjekta, naziv računa i naziv općine/grada na koju se račun odnosi;
  • računi potrošača – OIB, račun potrošača, ime i prezime i naziv općine/grada u kojem je prebivalište potrošača.

U ponudi su polugodišnja 39,60 EUR + PDV (298,37 HRK + PDV) ili godišnja 66,15 EUR + PDV (498,37 HRK + PDV) pretplata na izravan uvid u podatke iz JRR-a putem web aplikacije. Korisnicima je omogućen uvid u podatke s limitom od 300 upita mjesečno. Ako korisnik ima potrebu za izravnim uvidom u podatke iz JRR-a u većem obimu, može ugovoriti uslugu neograničenog uvida u JRR, pod drugim uvjetima plaćanja naknade.

Zahtjev za uvid u javne podatke možete dostaviti:

Temeljem ispunjenog Zahtjeva dostavlja se Obavijest o plaćanju po kojoj se izvršava uplata (gotovinsko ili bezgotovinsko plaćanje). Nakon uplate naknade dostavlja se korisničko ime (Username) i zaporka (Password) za pristup aplikaciji.

Uvid u podatke o statusu blokade računa poslovnog subjekta -  putem sms poruke (FINA InfoBlokade)

Omogućuje primanje informacija, u realnom vremenu, o blokadi računa bilo kojeg poslovnog subjekta u Hrvatskoj putem mobitela 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, 365 dana u godini, putem SMS poruke na broj 818058.

Više informacija o usluzi saznajte ovdje.

Pregled podataka na papiru i u obliku datoteke

Pod pregledom podataka na papiru podrazumijeva se ispis s pregledom svih ili određenih računa evidentiranih u JRR-u koji se odnose na jednog poslovnog subjekta ili potrošača. Javan je podatak o postojanju računa potrošača (ima li ili nema otvoren račun). 

Pod pregledom podataka u obliku datoteke podrazumijeva se pregled podataka o svim ili određenim računima poslovnih subjekata i/ili potrošača u skladu sa zahtjevom korisnika.

Podatke koji nisu javni Fina daje poslovnom subjektu ili potrošaču na kojega se ti podaci odnose. Podatke koji nisu javni Fina daje neposredno, uz identifikaciju.

Podatke iz JRR-a koji nisu javni Fina daje i na temelju pisanog zahtjeva suda ili drugog nadležnog tijela (svaka pravna osoba koja sukladno posebnim propisima vodi evidencije koje sadrže dijelom i podatke koje sadrži JRR, a podaci iz JRR-a služe joj za obavljanje zakonskih ovlasti) te banke, Hrvatske narodne banke, stambene štedionice i kreditne unije za njihove klijente.

Pregled podataka iz JRR-a u obliku ispisa na papiru i u obliku datoteke može se dobiti temeljem pisanog Zahtjeva koji se može dostaviti:

Uvid u podatke o statusu poslovnog subjekta (e-INFO)

Fina vam omogućuje preuzimanje odabranog skupa podataka jednokratno, dnevno, tjedno ili mjesečno te na taj način omogućava dnevnu ažurnost statusa svih vaših poslovnih partnera.

Putem e-pošte isporučujemo vam informacije o promjenama statusa blokada, predstečaja, stečaja/likvidacija, brisanja, podjela, pripajanja i spajanja.

Korisnike ove usluge Fina izvješćuje o vrijednosti skupa javnih podataka koji karakteriziraju druge poslovne subjekte.

Više o usluzi saznajte ovdje.

Preuzimanje podataka iz JRR-a

Pod preuzimanjem podataka podrazumijeva se datoteka s podacima koju Fina dnevno dostavlja korisniku usluge.

Na zahtjev korisnika/obveznika dostave podataka u JRR i nadležnih tijela, s kojima je sklopljen ugovor, omogućuje se preuzimanje datoteka dnevnih promjena.

Mogućnost preuzimanja podataka imaju obveznici, nadležna tijela i drugi poslovni subjekti i potrošači.

Obveznici i nadležna tijela mogu preuzimati podatke iz inicijalne baze podataka JRR-a i preuzimanjem datoteke dnevnih promjena podataka u JRR-u.

Poslovni subjekti i potrošači mogu preuzimati javne podatke iz inicijalne baze podataka JRR-a i datoteke s promjenama za transakcijske račune poslovnih subjekta i stečajne mase koje se odnose na sve ili na određeni skup poslovnih subjekata i to na sljedeće javne podatke: OIB, matični broj (MB), broj transakcijskog računa, skraćena tvrtka ili naziv, sjedište i adresa, datum otvaranja i datum zatvaranja računa, oznaku blokade, statusne promjene i prestanak postojanja (brisanje).

Podatke dobivene preuzimanjem podataka i izravnim uvidom obveznici i nadležna tijela mogu koristiti samo za vlastitu uporabu i ne mogu ih dalje reproducirati i distribuirati, a poslovni subjekti i potrošači mogu ih koristiti za vlastitu uporabu ili za komercijalne svrhe, s tim da je zabranjeno prosljeđivanje i prodaja kopija izvorne baze podataka.

Preuzimanje podataka iz JRR-a može se obavljati radnim danom od 22.30 sati tekućeg dana do 21.00 sati idućeg radnog dana te neradnim danom od 0 do 24 sata.

 Opis posla

Osnovica

Cijena bez PDV-a

Cijena s PDV-om

Uvid u javne podatke iz JRR-a putem Internet aplikacije

 

polugodišnja pretplata

pretplatnik

39,60 EUR (298,37 HRK) 

49,50 EUR (372,96 HRK)

godišnja pretplata

pretplatnik

66,15 EUR (498,37 HRK)

82,69 EUR (622,96 HRK)

Pregled podataka iz JRR-a

 

na papiru

započeta str.

2,59 EUR (19,51 HRK)

3,24 EUR (24,39 HRK)

u obliku datoteke

slog

0,03 EUR (0,20 HRK)

0,04 EUR (0,25 HRK)

min. 2,59 EUR (19,51 HRK)

3,24 EUR (24,39 HRK)

Uvid u podatke iz JRR-a putem WEB servisa

 

uvid

upit

0,11 EUR (0,80 HRK)

0,14 EUR (1,00 HRK)

pregled stavaka

slog

0,03 EUR (0,20 HRK)

0,04 EUR (0,25 HRK)

Preuzimanje podataka iz JRR-a

 

putem WEB servisa Fine

slog

0,01 EUR (0,08 HRK)

0,01 EUR (0,08 HRK)

putem servisa utemeljenog     na C:D-u

slog

0,01 EUR (0,08 HRK)

0,01 EUR (0,08 HRK)

Davanje podataka o statusu blokade poslovnog subjekta

 

putem SMS poruke

upit

1,33 EUR (10,00 HRK)

1,66 EUR (12,5 HRK)

putem e-pošte

*Naknade za usluge uvida, preuzimanja i pregleda podataka iz JRR-a plaćaju se unaprijed, prema Cjeniku Fine.

Cijene su definirane Pravilnikom o vrstama i visini naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 71/2018).

 

Zakonska regulativa

Od 1. siječnja 2023. godine stupa na snagu nova Uputa o dostavljanju podatka u JRR i postupku davanja podataka iz JRR-a.

Od 1. siječnja 2011. godine u JRR-u se vode i podaci o računima građana, otvorenih u bankama koje posluju u RH.

Vođenje JRR-a uređeno je Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/2018, 2/2020, 47/2020, 46/2020) i Pravilnikom o Jedinstvenom registru računa (NN 53/2020).

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (NN 53/2020) stupio je na snagu 1. lipnja 2020. godine. Pravilnikom je propisano da su obveznici dostave podataka i Agencija dužni uskladiti podatke sukladno odredbama Pravilnika  za transakcijske račune, novčana sredstva i sefove otvorene do stupanja na snagu Pravilnika, najkasnije do 1. rujna 2020. godine.

Na temelju čl. 11. st. 1. Pravilnika o Jedinstvenom registru računa (NN 53/2020) Uprava Financijske agencije donijela je Uputu o dostavljanju podataka u JRR i postupku davanja podataka iz JRR-a. Uputa o dostavljanju podataka u JRR i davanju podataka iz JRR-a u skladu s odredbama Pravilnika o Jedinstvenom registru računa (NN 53/2020) stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.