Direktno slanje računa iz postojećeg internog računovodstvenog sustava (ERP sustav) podrazumijeva povezivanje odnosno integraciju internog računovodstvenog sustava sa servisom e-Račun za državu. 

Pogodno je za izdavatelje računa koji prema naručiteljima šalju veliki broj računa ili su veliki sustavi te za informacijske posrednike. Način povezivanja ovisi o metodi razmjene računa koju izdavatelj ili informacijski posrednik izabere ili već koristi (PKI, EDI ili metodu procesnih kontrola).

Da bi direktno slali račune iz postojećeg računovodstvenog sustava (ERP sustav) potrebno je slijediti ove korake:

1. Prilagodba internog računovodstvenog sustava (ERP sustava) sa servisom e-Račun za državu

Da biste mogli tehnički povezati servis e-Račun za državu i svoj ERP sustav, potrebno je ERP sustav prilagoditi za kreiranje i slanje računa sukladno novoj europskoj normi za e-Račun EN 16931. Prilagodbu vršite po ovim dokumentima:

  • Tehnička specifikacija - Razmjena podataka web servisima -– e-Račun B2G - PKI /EDI /Ostale metode**
  •  Specifikacija osnovne upotrebe e-računa(UBL 2.1 i CII)
  •  Zahtjev za integracijski modul (opcionalno)

** Ovisno koju metodu razmjene računa koristite

2. Nakon prilagodbe ERP sustava slijedi testiranje sa servisom e-Račun za državu na demo okolini

Kako bi započeli s testiranjem, potrebno je registrirati se na demo okolinu servisa. Za registraciju je potrebno popuniti sljedeću dokumentaciju:

Ako već posjedujete demo certifikate, možete ih koristiti i za potrebe testiranja na demo okolini.

Dokumentaciju u elektroničkoj preslici možete poslati na adresu e-pošte eracun.obveznici@fina.hr ili ju možete dostaviti u najbližu poslovnicu Fine.

**Ispunjavate samo u slučaju korištenja PKI metode razmjene računa
 

3. Nakon uspješnog testiranja na demo okolini slijedi registracija i integracija na produkcijsku okolinu servisa

Za svakodnevnu primjenu servisa e-Račun za državu trebate se registrirati i popuniti sljedeću dokumentaciju te dostaviti u najbližu Fininu poslovnicu:

Ako već posjedujete bilo koji od navedenih certifikata, možete ih koristiti i za pristup servisu e-Račun za državu.

Obrazac Zahtjeva za registraciju možete dostaviti i e-poštom na adresu eracun.obveznici@fina.hr. Ako ih dostavljate putem e-pošte isti moraju biti potpisani najmanje naprednim elektroničkim potpisom podržanim kvalificiranim certifikatom izdanim od kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja.

** Ispunjavate samo u slučaju korištenja PKI metode razmjene računa

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata koja se predaje u Registracijki ured Fine mora osobno predati osoba koja će biti skrbnik certifikata zbog fizičke identifikacije.

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati i putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.
Više informacija i ulaz u aplikaciju možete pronaći ovdje.

Poslužiteljski certifikat (SSL certifikat za poslužitelj), izdavatelj ili informacijski posrednik mogu nabaviti od Fine ili nekog drugog povjerljivog  izdavatelja certifikata.

Ako za spajanje na produkcijski sustav koristite poslužiteljski certifikat nekog drugog izdavatelja, certifikat mora imati naveden točan i provjeren naziv poslovnog subjekta kojem je izdan te mora zadovoljiti zahtjeve navedene u dokumentu "Baseline Requirements Certificate Policy for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates" kojeg izdaje CA/Browser Forum, ili zahtjeve više razine (kao npr. zahtjeve propisane za EV certifikat).

 

Hodogram prikaz

- Integracija izdavatelja sa servisom e-Račun za državu – PKI metoda
- Integracija izdavatelja sa servisom e-Račun za državu – EDI metoda/ostale metode