Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Izdavanje podataka iz Upisnika založnih prava 

Putem online servisa moguće je dostavljati zahtjeve za izdavanje podataka iz Upisnika založnih prava* i to izvatka iz glavne knjige i/ili prijepisa (preslike) iz zbirke isprava.

>> Zahtjev za izdavanje podataka

Svi dokumenti koji se šalju trebaju biti u PDF formatu.

*Upisnik  založnih prava ili Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima .

>> Više informacija o Upisniku založnih prava 

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa