Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Financijska agencija nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Financijske agencije koje se nalazi na adresi https://www.fina.hr.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.fina.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

 • slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava,

 • audio/video sadržaj i tablični sadržaji, slike i složene slike (primjerice grafovi) nemaju prikladan tekstualni opis,

 • poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama,

 • pojedine poveznice nemaju prikladni opis,

 • pojedini obrasci nemaju odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana,

 • pomoću tipkovnice se ne može u cijelosti pristupiti postavkama pristupačnosti, niti sadržaju stranice,

 • nije zadovoljen zahtjev da se izbornici i podizbornici aktiviraju klikom odnosno dodirom, a ne prelaskom pokazivača preko njega.

Financijska agencija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Financijske agencije.
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. godine. Financijska agencija će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Financijsku agenciju putem elektroničke pošte: pristupacnost@fina.hr

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Financijske agencije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@fina.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr
 

 

Izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje

Financijska agencija nastoji svoje programsko rješenje za pokretne uređaje (mFina) učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na programsko rješenje za pokretne uređaje mFina.

Stupanj usklađenosti

Programsko rješenje za pokretne uređaje mFina djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

 • aplikacija na svim elementima ne definira svrhu kako bi treći alati mogli prikazati elemente na drugi način,
 • razina kontrasta između boja, slika i teksta nije u odgovarajućim omjerima. Tome je razlog trenutni dizajn mobilne aplikacije koji se planira promijeniti u narednom razdoblju,
 • tekst unutar mobilne aplikacije nije moguće povećati niti je moguće promijeniti poravnanje i odmak znakova. U planu je prilagodba dizajna aplikacije u narednom razdoblju,
 • u slučaju povećanja sadržaja na određeni postotak sadržaj se neće prikazati u jednom stupcu i da zahtjeva pomicanje ekran u jednom smjeru,
 • kretnje po aplikaciji nije moguće napraviti korištenjem samo tipkovnice,
 • korisnika se ne obavještava da će u slučaju ne aktivnosti izgubiti podatke koji se trenutno nalaze na pregledu. Kako mobilna aplikacija prikazuje neke podatke koji su osjetljivi i dostupni su korisniku samo uz prethodnu autorizaciju aplikacija implementira mehanizme zaštite koji onemogućuju zadovoljavanje navedenog zahtjeva,
 • u slučaju korištenja tipkovnice korisnik ne vidi uvijek gdje mu je fokus. Razlog tome je trenutni dizajn mobilne aplikacije koji se planira promijeniti u narednom razdoblju,
 • svi elementi preko kojih korisnik ostvaruje akciju nisu zadovoljavajuće veličine. Razlog tome je trenutni dizajn mobilne aplikacije koji se planira prilagoditi u narednom razdoblju,
 • za odrađene tekstove i riječi ne postoji dodatno pojašnjenje. Tome je razlog trenutni dizajn mobilne aplikacije koji se planira prilagoditi u narednom razdoblju.

Financijska agencija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.   

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Financijske agencije.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2021. godine. Financijska agencija će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike programskog rješenja za pokretne uređaje mFina ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Financijsku agenciju putem elektroničke pošte: pristupacnost@fina.hr.

Sve upite vezane uz pristupačnost programskog rješenja za pokretne uređaje mFina korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@fina.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.