Iznajmljivači paušalisti

Ugovorite uslugu izrade i /ili slanja obrazaca PDV-a u sustav ePorezna preko Fine.

Ako ste iznajmljivač paušalista koji usluge smještaja pruža preko inozemnih putničkih agencija, obvezni ste platiti PDV na uslugu posredovanja (proviziju) koju vam je obavila putnička agencija s sjedištem u inozemstvu. 

Fina za iznajmljivače paušaliste nudi sljedeće usluge:

 1. Izradu i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna i
 2. Slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna.
 3. Pohrana obrazaca u sustav elektroničke arhive – servis FINA e-Arhiv

Kako ugovoriti uslugu:

 • Najmanje 15 dana prije obavljanja usluga sa stranom agencijom od Porezne uprave zatražitite PDV identifikacijski broj (P-PDV obrazac),
 • U Fini trebate potpisati Punomoći za slanje obrazaca u sustav ePorezna (3 primjerka), čime radniku Fine dajete ovlast za slanje obrazaca u sustav ePorezna. Sami određujete je li  trajanje punomoći ograničeno ili neograničeno. Nakon potpisivanja Punomoći, Fina istu dostavlja u Poreznu upravu gdje se obavlja registracija radnika Fine u sustavu ePorezna kao opunomoćenika korisnika.
 • Nakon toga potrebno je potpisati Pristupnice za pružanje usluge izrade i/ili slanja obrazaca elektroničkim putem.
 • Na Pristupnici opcionalno odabrati uslugu pohrane obrazaca u sustav FINA e-Arhiv

Izrada i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna  

Kako bi Fina izradila obrazac PDV-a i poslala ga u sustav ePorezna, potrebno je u Finu donijeti račune koje vam je izdala strana agencija ili portal. 

Usluga obuhvaća:

 • zaprimanje računa izdanih od stranih agencija i portala na uvid (originali ostaju korisniku),
 • obračun PDV-a  temeljem računa,
 • izrada PDV i PDV-S** obrasca, 
 • unos i slanje obrazaca u aplikaciju ePorezna, 
 • obavještavanje korisnika o statusu obrade obrasca, 
 • dostava potvrde o zaprimanju obrasca i datoteke s poslanim obrascem korisniku elektroničkom poštom,
 • ispostavljanje naloga za uplatu PDV-a.

Cjenik

Za uslugu izrade i slanja obrazaca u sustav ePorezna Fina korisniku naplaćuje naknadu sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije:

Izrada i slanje PDV obrasca u sustav ePorezna:
4,25 EUR (32,00 HRK) + pdv,

Izrada i slanje PDV obrasca u sustav ePorezna temeljem 4 i više računa:
5,84 EUR (44,00 HRK ) + pdv,

Izrada i slanje  PDV i PDV-S obrasca u sustav ePorezna:
6,37 EUR (48,00 HRK ) + pdv,

Izrada i slanje  PDV i PDV-S obrasca u sustav ePorezna temeljem 4 i više računa:
7,96 EUR (60,00 HRK) + pdv


Slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna

Ako sami izrađujete obrasce poreza na dodanu vrijednost (PDV i PDV-S), Fina umjesto vas te obrasce može poslati u sustav ePorezna*. Sve što trebate je donijeti ispunjene obrasce PDV/PDV-S u Finu. 

Usluga obuhvaća:

 • zaprimanje obrazaca PDV/ PDV-S** od korisnika,
 • unos podataka sa obrasca u aplikaciju ePorezna, 
 • slanje obrasca u sustav ePorezna, 
 • obavještavanje korisnika o statusu obrade obrasca, 
 • dostava potvrde o zaprimanju obrasca i datoteke s poslanim obrascem korisniku elektroničkom poštom.

Cjenik

Za uslugu slanja obrazaca u sustav ePorezna Fina korisniku naplaćuje naknadu sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije 2,12 EUR (16,00 HRK)* + pdv/ po obrascu.

* uzevši u obzir obvezu plaćanja PDV-a  sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost  u okviru kojeg se iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima, te organiziranje kampova smatraju predmetom oporezivanja,  te sukladno Pravilniku o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem

** PDV-S obrazac izrađuje se i šalje u sustav ePorezna u slučaju da je korisnik koristio usluge poslovanja agencija i portala koje imaju sjedište u državi članici EU.


Pohrana obrazaca u sustav elektroničke arhive – servis FINA e-Arhiv

Ako želite obrasce PDV-a poslane u sustav ePorezna, pohraniti u sustav elektroničke arhive – FINA e-Arhiv, sve što trebate je odabrati na Pristupnici uslugu pohrane obrazaca u sustav e-Arhiv.  Djelatnik Fine će za vas ove obrasce i potvrde o njihovom zaprimanju u sustav ePorezna dugoročno arhivirati putem servisa FINA e-Arhiv.

FINA e-Arhiv servis je koji omogućava arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih poslovnih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta).

Usluga obuhvaća:

 • pohranu obrazaca u sustav e-Arhiv,
 • pohranu potvrdi o zaprimanju obrazaca poslanih u sustav ePorezna,
 • dostavu obrazaca  u digitalnom (elektroničkom) obliku na korisnikov prijenosni medij (npr. USB uređaj).

Cjenik:

Za obavljene usluge pohrane Obrazaca u sustav e-Arhiv, Korisniku se obračunava naknada na tromjesečnoj razini (svaka tri mjeseca), sukladno cjeniku usluga Financijske agencije 1,99 EUR (15,00 HRK )* + PDV/3 mjeseca.