Izvješća i potvrde

U poslovnicama Fine ili putem e-usluge REGOS-a možete potpuno besplatno preuzeti izvješća odnosno dokumente vezane uz članstvo u II. stupu.

Preuzimanje elektroničkih dokumenata putem interneta

Osiguranici II. stupa mirovinskog osiguranja mogu sve dokumente iz Registra REGOS dobiti putem e-usluge na internetu. Popis izvješća kao i način njihovog preuzimanja možete pronaći na stranicama REGOS-a.

Preuzimanje izvješća na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a u Fini

Izvješća, uz iznimku Potvrde o članstvu u obveznom mirovinskom fondu, možete zatražiti isključivo osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). 

Ako ste strani državljanin zaposlen u Republici Hrvatskoj, možete zatražiti izvješća osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave s fotografijom, izdane od države čiji ste državljanin, te dokumenta Potvrda o odobrenju boravka izdanog u Republici Hrvatskoj. 

Duplikat Prijave u obvezni mirovinski fond 
Izdavanje možete zatražiti u slučaju gubitka ili ako ste greškom uništili originalni dokument prijave, a prijavljeni ste u OMF. Duplikat sadrži sve podatke kao i originalni obrazac Prijave, osim što se u polje za potpis osiguranika programski ispisuje oznaka „DUPLIKAT“ i datum izdavanja duplikata. 

Potvrda o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda 
Potvrda prikazuje trenutnu novčanu vrijednost imovine, iskazanu u kunama, prikupljenu na vašem osobnom računu. Osobni račun je račun osiguranika, člana OMF-a, otvoren radi evidentiranja prikupljenih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Potvrda o vlasništvu udjela 
Svaki mirovinski fond je u vlasništvu članova čija se pojedinačna vlasnička prava određuju prema iznosu sredstava na njihovom osobnom računu. Vlasništvo koje imate u svom OMF-u iskazuje se u obračunskim jedinicama, a „Potvrda o vlasništvu udjela“ pokazuje trenutni broj obračunskih jedinica na vašem osobnom računu. 

Izvadak iz registra osiguranika 
Izvadak iz Registra osiguranika prikazuje podatke kojima možete provjeriti svoj status u bazi REGOS-a. Izvadak sadrži vaše osobne podatke, ime odabranog OMF-a te podatke o obvezniku uplate doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja. 

Potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu 
Izdaje se na vaš zahtjev ili zahtjev drugog tražitelja uz predočenje važeće identifikacijske isprave odnosno uvidom u važeću ili poništenu identifikacijsku ispravu na kojoj se vidi MBG, OIB ili ime i prezime te datum rođenja osobe za koju se traži Potvrda o članstvu ( osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola, izvod iz matice rođenih, umrlih, vjenčanih ili domovnica). Drugi tražitelj je najčešće nasljednik u slučaju smrti osiguranika prije ostvarivanja prava na mirovinu kada ne postoji korisnik obiteljske mirovine, a sredstva s osobnog računa postaju predmetom nasljeđivanja. Potvrda o članstvu sadrži osnovne podatke o osiguraniku (ime i prezime, datum rođenja i adresa stanovanja), podatke je li osiguraniku otvoren osobni račun i jesu li na njemu evidentirana novčana sredstva. Potvrda ne sadrži podatke o iznosu sredstava na osobnom računu ni podatke o obveznom mirovinskom fondu u kojemu je osoba član. 

Potvrda sa stanjem i prometom na OR i članstvom u OMF-u
Izdaje se na vaš zahtjev. Potvrda sadrži vaše osnovne podatke (OIB, ime i prezime i adresa stanovanja), broj obračunskih jedinica na OR, vrijednost imovine koja se nalazi na OR, kategoriju mirovinskog fonda u kojem je ta imovina uložena, mirovinsko društvo koje upravlja tim mirovinskim fondom, datume uplate i svote doprinosa koje je član mirovinskog fonda imao u odgovarajućem razdoblju, informaciju o promjenama mirovinskih fondova u izvještajnom razdoblju te mogućnosti promjene mirovinskog fonda druge kategorije u sljedećih godinu dana.