Preskoči na glavni sadržaj

Obavijest o bjanko-zadužnicama izdanim u kunama

Bjanko-zadužnice koje su izdane od strane dužnika prije 1. siječnja 2023. godine, do kada su se iznosi iskazivali u valuti kuna, podobne su za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima u Fini. 

U slučaju da vjerovnik nije popunio podatak pod točkom 3. na obrascu bjanko-zadužnice (iznos tražbine iz zadužnice), može navedeni iznos upisati u valuti kuna ili euro. 

U oba slučaja potrebno je voditi računa da upisani iznos ne smije biti veći od iznosa koji je dužnik upisao pod točkom 1. na bjanko-zadužnici. Ako je iznos tražbine koji upisuje vjerovnik u eurima, tada upisani iznos konverzijom prema fiksnom tečaju eura za kune ne smije biti veći od iznosa koji je dužnik upisao pod 1. na bjanko-zadužnici.

U slučaju dostavljanja Zahtjeva za izravnu naplatu bjanko-zadužnice u kunama, Fina će po utvrđivanju formalne podobnosti za naplatu iznos tražbine iz zahtjeva upisati u Očevidnik na način da će tražbinu preračunati u eure primjenom fiksnog  tečaja, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Ako se prilikom dostavljanja Zahtjeva za izravnu naplatu temeljem bjanko-zadužnice dostavlja i specifikacija duga, iznos za koji se traži izravna naplata mora biti iskazan u eurima. U tom slučaju, Fina će navedenu osnovu za plaćanje obraditi na način da će u Očevidnik upisati novčane iskaze vrijednosti u eurima iz specifikacije tražbine.

Fina neće provjeravati odgovaraju li pojedinačni iznosi tražbine iz specifikacije iskazani u eurima iznosima tražbine iz osnove za plaćanje iskazanim u kunama (sukladno Općim pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, propisanim odredbama čl. 14. Zakona o uvođenju eura). 

Fina će provjeravati da ukupan iznos tražbine iz specifikacije ne prelazi ukupan iznos tražbine iz priložene osnove za plaćanje. Također će provjeravati odgovara li ukupan iznos iskazan u eurima na specifikaciji zbroju svih pojedinačnih glavnica navedenih u specifikaciji. Ti iznosi ne smiju odstupati, odnosno ukupan iznos treba odgovarati zbroju svih pojedinačnih tražbina (glavnica) iskazanim u eurima. 

Za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, Fina neće provjeravati jesu li iznosi na specifikaciji dvojno iskazani, odnosno jesu li uz iznose u eurima navedeni i iznosi u kunama.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.