Preskoči na glavni sadržaj

Cjenik usluge e-REGOS

Naknada za izdavanje certifikata

Naknada se obračunava tijekom 24 mjeseca, koliko traje ugovorni odnos. Za korištenje servisa potreban je
Fina kriptouređaj (USB stick).

CertifikatObračunsko razdoblje

Cijena (bez PDV-a)

Fina kriptouređaj (USB stick)mjesečno

6,64 EUR

  • Ako već posjedujete certifikat na Fina kriptouređaju (USB sticku) u mjesečnoj tarifi, certifikat možete koristiti za pristupanje servisu e-REGOS bez dodatne naknade
  • Ako posjedujete certifikat na Fina kriptouređaju (USB sticku) u godišnjoj tarifi, za korištenje servisa e-ReEGOS prebacit ćemo vas na mjesečnu tarifu u naknadi od 6,64 EUR (bez PDV-a). Za prelazak s godišnje na mjesečnu tarifu plaća se naknada prema važećem cjeniku.

Mjesečna tarifa uključuje:

  • Izdavanje Fina kriptouređaja (USB sticka) s dva poslovna digitalna certifikata
  • Registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav
  • Elektronički potpis (ne uključuje potpisivanje aplikacijom Fina Web e-Potpis)
  • Pristup našim ostalim e-servisima (RGFI, Fina e-Plaćanje, Fina WEB BON, Registar koncesija, e-Dražba, e-Blokade za poslovne subjekte) te servisima državne uprave i javnih službi (e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno i e-Carina).

Servisu e-REGOS možete pristupiti i osobnim certifikatima na Fina kriptouređaju (USB sticku) koji se izdaju fizičkim osobama/građanima za vlastite potrebe. 


Naknada za prelazak na mjesečnu tarifu

Naknada ovisi o broju mjeseci proteklih od izdavanja certifikata. Zasnivanje pretplatničkog odnosa nakon 6 mjeseci korištenja prethodno izdanih certifikata ne smatra se prelaskom na pretplatnički odnos, nego izdavanjem novih certifikata.

Broj mjeseci korištenjaOsnova

Cijena (bez PDV-a)

Do 3 mjesecaFina kriptouređaj (USB stick)

6,64 EUR

Do 6 mjeseciFina kriptouređaj (USB stick)

13,27 EUR


Davanje ovlaštenja (putem punomoći ili izjave)

Jedan poslovni subjekt može ovlastiti drugi poslovni subjekt da u njegovo ime koristi servis e-REGOS temeljem Punomoći za korištenje Fininih e-servisa.

U slučaju kada ista osoba ima ovlaštenje za zastupanje dvaju ili više poslovnih subjekata (jednog koji koristi servis i drugog koji koristi Fina kriptouređaj za pristup servisu), umjesto obrasca punomoći predaje se Izjava o upotrebi certifikata za korištenje Fininih e-servisa. Osoba ovlaštena za zastupanje dvaju poslovnih subjekata Izjavom potvrđuje da će Fina kriptouređaj (USB stick) jednog poslovnog subjekta koristiti za pristup servisu u ime i za račun drugog poslovnog subjekta.


Naknade za ovlaštenja putem punomoći ili izjave

Za svaku dodatnu punomoć ili izjavu koja se izda, jednom mjesečno naplaćuje se naknada koja se obračunava opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je primio punomoć.

Ako vas je klijent već opunomoćio za jedan od ostalih Fininih servisa, tada se punomoć za servis e-REGOS dodatno ne naplaćuje.

Dodatna ovlaštenjaOsnova

Cijena bez PDV-a

Do 10 ovlaštenja          ovlaštenje

1,59 EUR

Od 11 do 30 ovlaštenja    ovlaštenje

1,33 EUR

Od 31 do 50 ovlaštenja    ovlaštenje

0,93 EUR

51 do 100  ovlaštenja ovlaštenje

0,66 EUR

101 i više ovlaštenja ovlaštenje

0,33 EUR


Opoziv digitalnih certifikata (otkazivanje usluge)

Ako unutar 24 mjeseca korištenja zatražite opoziv digitalnih certifikata s pomoću kojih pristupate servisu e-REGOS, obvezni ste platiti naknadu za opoziv certifikata i izlaznu naknadu.

Usluga

Cijena (s PDV-om)

Opoziv certifikata

10,62 EUR


Izlazna naknada plaća se ovisno o broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge.

Izlazna naknadaOsnova

Cijena bez PDV-a

Korištenje do 6 mjeseci Fina kriptouređaj (USB stick)

106,18 EUR 

Korištenje 7-12 mjeseci Fina kriptouređaj (USB stick)

86,27 EUR

Korištenje više od 12 mjeseciFina kriptouređaj (USB stick)

51,76 EUR

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.