Preskoči na glavni sadržaj

Predaja obrazaca u Fininim poslovnicama

U Fininim poslovnicama možete predati Obrasce R-S i R-Sm u papirnatom obliku ili u elektroničkom zapisu na digitalnom nosaču (USB, CD).

Obrazac R-S je specifikacija po osiguranicima o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak. Obveznik ga je dužan ispostaviti za svaku isplatu plaće ili naknade koja se odnosi na razdoblje od 2002. do 2004. godine.  

Obrazac R-Sm je specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja i obveznik ga je dužan ispostaviti prilikom svake isplate plaće, naknade ili drugog dohotka koji se odnosi na razdoblje od 2005 godine nadalje.  

Napomena: Isti se dan ne mogu predati izvorni i korektivni obrazac kojim se ispravlja izvorni obrazac, niti se isti dan može predati više od jednog korektivnog obrasca kojim se ispravlja isti izvorni obrazac.

Predaja Obrazaca R-S i R-Sm na papiru

Upute za predaju:

  • Predati dva primjerka stranice A i jedan primjerak stranica B. Nakon ovjere u Fini, jedan primjerak stranice A vraća se podnositelju, a drugi primjerak stranice A i sve stranice B arhiviraju se u REGOS-u.
  • Ovjeriti stranice A i B pečatom tvrtke te potpisom ovlaštene osobe. Pečatom ne mora biti ovjeren samo obrazac koji predaje vrsta obveznika 13, 20 i 21.
  • Podnijeti obrasce za najviše 24 osiguranika
  • Obrazac može imati do 9 stranica B, s najviše 12 redaka na jednoj stranici B
  • Obrazac mora biti ispisan čitko, ne smije biti popunjen grafitnom olovkom te na njemu ne smije biti preinaka

Prilikom predaje Obrazaca R-S ili R-Sm u sustav REGOS-a u našim poslovnicama, dobit ćete Pregled nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Ako su podatci s obrasca neispravni, dobit ćete i dokument Greške u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima.

Predaja Obrazaca R-S i R-Sm u elektroničkom zapisu 

Upute za predaju:

  • Podnijeti obrasce za najviše 100 osiguranika
  • Predati dvije ovjerene stranice A obrasca na papiru. Nakon ovjere u Fini, jedan primjerak stranice A vraća se podnositelju, a drugi se primjerak arhivira u REGOS-u.
  • Elektronički zapis mora biti formiran prema formatu sloga propisanog Pravilnikom o Obrascu R-S i R-Sm

U elektroničkom zapisu nije moguće predati jedino Obrazac R-S vrste uplate '09' (kamate za ostale doprinose, porez i prirez) te Obrazac R-Sm vrste obračuna/ispravka '88' (ispravak podataka samo na stranici A). Navedeni obrasci predaju se isključivo u papirnatom obliku.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.