Preskoči na glavni sadržaj

Cjenik e-Blokada

Za pravne osobe se naknada za uvid u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, specifikaciju izvršenja osnove za plaćanje, podatke o redoslijedu osnove za plaćanje te uvid preslike ne naplaćuje ako podatke traže kao ovršenici iz osnove za plaćanje. 

Opis poslaOsnovica za obračun

Cijena

Uvid u podatke i preslike te preuzimanje podataka e-servisom
Uvid u podatke
Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanjeupit

0,27 EUR

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanjeupit

0,27 EUR

Uvid u podatak o redoslijedu osnove za plaćanje
Do 1.000 upita mjesečnoupit

0,27 EUR

Od 1.001 do 5.000 upita mjesečnoupit

0,14 EUR

5.001 i više upita mjesečnoupit

0,07 EUR

Uvid u preslike
Uvid u preslike osnova za plaćanjeosnova za plaćanje

0,27 EUR

Preuzimanje podataka
Do 10.000 slogova mjesečnoslog

0,14 EUR

10.001 i više slogova mjesečnoslog

0,07 EUR

 

Naknada za izdavanje certifikata

Naknada se obračunava tijekom 24 mjeseca, koliko traje ugovorni odnos. Za korištenje servisa potreban je
Fina kriptouređaj (USB stick).

CertifikatObračunsko razdoblje

Cijena (bez PDV-a)

Fina kriptouređaj (USB stick)mjesečno

6,64 EUR

  • Ako već posjedujete certifikat na Fina kriptouređaju (USB stick) u mjesečnoj tarifi, certifikat možete koristiti za pristupanje servisu e-Blokade bez dodatne naknade
  • Ako posjedujete certifikat na Fina kriptouređaju (USB stick) u godišnjoj tarifi, za korištenje servisa e-Blokade prebacit ćemo vas na mjesečnu tarifu u naknadi od 6,64 EUR (bez PDV-a). Za prelazak s godišnje na mjesečnu tarifu plaća se naknada za prelazak prema važećem cjeniku. 

Mjesečna tarifa uključuje:

  • Izdavanje Fina kriptouređaja (USB stick) s dva poslovna digitalna certifikata
  • Registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav
  • Elektronički potpis (ne uključuje potpisivanje aplikacijom Web e-Potpis)
  • Pristup našim ostalim e-servisima (e-Regos, RGFI, e-Plaćanje, WEB BON, Registar koncesija, e-Dražba) te servisima državne uprave i javnih službi (e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno i e-Carina).


Naknada za prelazak na mjesečnu tarifu

Naknada ovisi o broju mjeseci proteklih od izdavanja certifikata. Zasnivanje pretplatničkog odnosa nakon 6 mjeseci korištenja prethodno izdanih certifikata ne smatra se prelaskom na pretplatnički odnos, već izdavanjem novih certifikata.

Broj mjeseci korištenjaOsnova

Cijena (bez PDV-a)

Do 3 mjesecaFina kriptouređaj (USB stick)

6,64 EUR

Do 6 mjeseciFina kriptouređaj (USB stick)

13,27 EUR


Davanje ovlaštenja (putem punomoći ili izjave)

Jedan poslovni subjekt može ovlastiti drugi poslovni subjekt da u njegovo ime koristi servis e-Blokade temeljem Punomoći za korištenje Fininih e-servisa.

U slučaju kada ista osoba ima ovlaštenje za zastupanje dva ili više poslovnih subjekta (jednog koji koristi servis i drugog koji koristi Fina kriptouređaj za pristup servisu), umjesto obrasca punomoći, predaje se Izjava o upotrebi certifikata za korištenje Fininih e-servisa. Osoba ovlaštena za zastupanje dva poslovna subjekta Izjavom potvrđuje da će Fina kriptouređaj jednog poslovnog subjekta koristiti za pristup servisu u ime i za račun drugog poslovnog subjekta.


Naknade za ovlaštenja putem punomoći ili izjave

Za svaku dodatnu punomoć ili izjavu koja se izda, jednom mjesečno se naplaćuje naknada koja se obračunava opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je primio punomoć.

Ako vas je klijent već opunomoćio za jedan od ostalih Fininih servisa, tada se punomoć za servis e-Blokade dodatno ne naplaćuje.

Dodatna ovlaštenjaOsnova

Cijena (bez PDV-a)

Do 10 ovlaštenjaovlaštenje

1,59 EUR

Od 11 do 30 ovlaštenjaovlaštenje

1,33 EUR

Od 31 do 50 ovlaštenjaovlaštenje

0,93 EUR

Od 51 do 100 ovlaštenjaovlaštenje

0,66 EUR

101 i više ovlaštenjaovlaštenje

0,33 EUR


Opoziv digitalnih certifikata (otkazivanje usluge)

Ako unutar 24 mjeseca korištenja zatražite opoziv digitalnih certifikata pomoću kojih pristupate servisu e-Blokade, obvezni ste platiti naknadu za opoziv certifikata i izlaznu naknadu.

Usluga

Cijena (s PDV-om)

Opoziv certifikata

10,62 EUR


Izlazna naknada se plaća ovisno o broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge.

Izlazna naknadaOsnova

Cijena (bez PDV-a)

Korištenje do 6 mjeseci Fina kriptouređaj (USB stick)

106,18 EUR

Korištenje 7-12 mjeseci Fina kriptouređaj (USB stick)

86,27 EUR

Korištenje više od 12 mjeseciFina kriptouređaj (USB stick)

51,76 EUR

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.