Preskoči na glavni sadržaj

Odgovori vezani za aplikaciju Očevidnik nekretnina i pokretnina

Što je to Očevidnik nekretnina i pokretnina ?

Očevidnik predstavlja skup podataka o nekretninama i pokretninama koje se prodaju temeljem Ovršnog i stečajnog zakona putem e-Dražbe. Vodi se u elektroničkom obliku - u obliku aplikacije Očevidnik nekretnina i pokretnina, a podaci su javno dostupni putem interneta.

Gdje se može vidjeti popis stvari koje Financijska agencija prodaje putem e-Dražbe?

U Očevidniku nekretnina i pokretnina dostupni su podaci o predmetima prodaje (nekretnine, pokretnine, prava, imovina) koji se prodaju putem e-Dražbe.

Što se sve upisuje u Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku?

U Očevidnik nekretnina i pokretnina upisuju se sve nekretnine koje se prodaju temeljem Ovršnog i Stečajnog zakona  te sve pokretnine ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 6.630,00 eura.

Tko dostavlja Financijskoj agenciji podatke koji se upisuju u Očevidnik nekretnina i pokretnina?

Podatke o nekretninama i pokretninama Financijskoj agenciji dostavljaju nadležna tijela u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima

Kako mogu pristupiti Očevidniku nekretnina i pokretnina?

Pristup Očevidniku nekretnina i pokretnina moguć je putem sljedećeg linka: https://ponip.fina.hr/ocevidnikweb/pocetna

Treba li mi za pristup aplikaciji Očevidnik nekretnina i pokretnina digitalni certifikat?

Za pristup aplikaciji Očevidnik nekretnina i pokretnina nije potreban digitalni certifikat.

Kako se pretražuje Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku?

Očevidnik nekretnina i pokretnina sastoji se od 4 osnovne vrste pretrage: nekretnine, pokretnine, prava, imovina. Svaki od ovih oblika pretrage sastoji se od zasebnih kriterija pretrage. Korisnik sam bira željene uvjete pretrage za svaku vrstu predmeta prodaje.

Što sadrži pregled nadmetanja "U najavi"?

Pregled nadmetanja "U najavi" je pregled unutar aplikacije Očevidnik nekretnina i pokretnina koji korisniku omogućuje uvid u podatke o nadmetanjima za koja je na mrežnim stranicama Financijske agencije (Javnoj objavi) objavljen Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, a za koja još nije započelo razdoblje u kojem ponuditelji mogu davati ponude.

Što sadrži pregled nadmetanja "U tijeku"?

Pregled nadmetanja "U tijeku" je pregled unutar aplikacije Očevidnik nekretnina i pokretnina koji korisniku omogućuje uvid u podatke o nadmetanjima za koja je na mrežnim stranicama Financijske agencije (Javnoj objavi) objavljen Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, a za koja je započelo i još traje razdoblje u kojem ponuditelji mogu davati ponude.

Po kojim sve kriterijima mogu pretraživati nekretnine u Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku?

Očevidnik nekretnina i pokretnina, u dijelu Nekretnine, moguće je pretraživati prema jednom ili više sljedećih kriterija

 • Poslovni broj spisa (npr. OVR-1111/2015)  
 • Vrsta izdavatelja (npr. Općinski sud)
 • Naziv izdavatelja (npr. Općinski sud u Šibeniku)
 • Vrsta predmeta (npr. Zgrade koje se koriste za stanovanje, Poljoprivredna/Građevinska/Šumska zemljišta)
 • Vrsta postupka (Ovrha/stečaj, Ovršni postupak, Stečajni postupak, Postupak osiguranja)
 • ID nadmetanja (npr. 12345)
 • Županija (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Grad/Općina (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Naselje (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Adresa
 • Vrijednost (EUR)
 • Površina
 • Način prodaje (elektronička javna dražba, usmena javna dražba, neposredna pogodba, javni komisionar, prikupljanje pisanih ponuda, nadležno tijelo nije dostavilo podatke)
 • Suvlasništvo
 • Sortiraj prema: Datumu početka elektroničke dražbe/ročišta i Vrijednosti

Ako se ne odabere nijedan od prethodno navedenih kriterija pretrage, aplikacija će prikazati sve predmete prodaje po svim kriterijima pretrage za nekretnine. Unos tzv. reCaptcha, koja se nasumično pojavljuje, potreban je radi zaštite od zlonamjernih računalnih programa.

Očevidnik nekretnina i pokretnina, u dijelu Pokretnine, moguće je pretraživati prema jednom ili više sljedećih kriterija:

 • Poslovni broj spisa (npr. OVR-2222/2015)
 • Vrsta izdavatelja (npr. Općinski sud) - Naziv izdavatelja (npr. Općinski sud u Splitu)
 • Vrsta predmeta (npr. motorno vozilo, priključno vozilo, itd.) ,
 • Vrsta postupka (Ovrha/stečaj, Ovršni postupak, Stečajni postupak, Postupak osiguranja)
 • ID nadmetanja (npr. 12345)
 • Županija (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Grad/Općina (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Naselje (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Adresa - Vrijednost (EUR)
 • Način prodaje (elektronička javna dražba, usmena javna dražba, neposredna pogodba, javni komisionar, prikupljanje pisanih ponuda, nadležno tijelo nije dostavilo podatke)
 • Suvlasništvo
 • Sortiraj prema: Datumu početka elektroničke dražbe/ročišta i Vrijednosti

Ako se ne odabere nijedan od prethodno navedenih kriterija pretrage, aplikacija će prikazati sve predmete prodaje po svim kriterijima pretrage za pokretnine.  Unos tzv. reCaptcha, koja se nasumično pojavljuje, potreban je radi zaštite od zlonamjernih računalnih programa.

Očevidnik nekretnina i pokretnina, u dijelu Prava, moguće je pretraživati prema jednom ili više sljedećih kriterija:

 • Poslovni broj spisa (npr. OVR-3333/2015)
 • Vrsta izdavatelja (npr. Općinski sud)
 • Naziv izdavatelja (npr. Općinski sud u Zagrebu)
 • Vrsta predmeta (npr. koncesije, patenti, žigovi)
 • Vrsta postupka (Ovrha/stečaj, Ovršni postupak, Stečajni postupak, Postupak osiguranja) - ID nadmetanja (npr. 12345)
 • Županija (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Grad/Općina (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Naselje (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Vrijednost (EUR)
 • Način prodaje (elektronička javna dražba, usmena javna dražba, neposredna pogodba, javni komisionar, prikupljanje pisanih ponuda, nadležno tijelo nije dostavilo podatke)
 • Suvlasništvo
 • Sortiraj prema: Datumu početka elektroničke dražbe/ročišta i Vrijednosti

Ako se ne odabere nijedan od prethodno navedenih kriterija pretrage, aplikacija će prikazati sve predmete prodaje po svim kriterijima pretrage za prava. Unos tzv. reCaptcha, koja se nasumično pojavljuje, potreban je radi zaštite od zlonamjernih računalnih programa.

Očevidnik nekretnina i pokretnina , u dijelu Imovina, moguće je pretraživati prema jednom ili više sljedećih kriterija:

 • Poslovni broj spisa (npr. OVR-4444/2015)
 • Vrsta izdavatelja (npr. Općinski sud)
 • Naziv izdavatelja (npr. Općinski sud u Rijeci)
 • Vrsta predmeta
 • Vrsta postupka (Ovrha/stečaj, Ovršni postupak, Stečajni postupak, Postupak osiguranja)
 • ID nadmetanja (npr. 12345)
 • Županija (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Grad/Općina (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Naselje (izbor iz padajućeg izbornika)
 • Adresa
 • Vrijednost (EUR)
 • Površina
 • Način prodaje (elektronička javna dražba, usmena javna dražba, neposredna pogodba, javni komisionar, prikupljanje pisanih ponuda, nadležno tijelo nije dostavilo podatke)
 • Suvlasništvo (Pojedinačni predmet prodaje, Skupni predmet prodaje)
 • Sortiraj prema: Datumu početka elektroničke dražbe/ročišta i Vrijednosti

Ako se ne odabere nijedan od prethodno navedenih kriterija pretrage, aplikacija će prikazati sve predmete prodaje po svim kriterijima pretrage za imovinu. Unos tzv. reCaptcha, koja se nasumično pojavljuje, potreban je radi zaštite od zlonamjernih računalnih programa. Omogućen prikaz lokacije za predmete prodaje za koje je od strane nadležnog tijela dostavljen podatak o adresi. Lokacija je predmeta prodaje približna i u skladu je s podatcima dobivenim od nadležnog tijela pred kojim se vodi postupak. U slučaju da nadležno tijelo nije dostavilo podatke, prikazuje se poruka :"Podatci o lokaciji nisu dostupni. Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak nije dostavilo podatke o lokaciji predmeta prodaje."

Što ako želim pretraživati Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku prema kriteriju površine, ali nisam siguran kolika je površina nekretnine koju tražim?

U tom slučaju, potrebno je odabrati kriterij pretrage Površina te kliknuti kvačicom i na polje Uključi i nekretnine s nepoznatom površinom.

Zašto mi se nakon pretrage po jednom ili više zadanih kriterija ne prikazuje nijedan predmet prodaje u Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku?

Ako ste odabrali jedan ili više kriterija pretrage, te unijeli šifru (captcha), Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku trebao bi prikazati sve predmete prodaje po zadanim kriterijima. Međutim, ako nakon ovih koraka nema nijednog rezultata pretrage, tada Financijska agencija nije zaprimila nijedan spis/pismeno nadležnog tijela, po kojem je mogla postupiti u smislu objavljivanja predmeta prodaje, a koje se odnosi na zadane kriterije pretrage.

Tehnička pitanja

Koji su tehnički preduvjeti za pristup Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku?

Za korištenje Očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku potrebno je imati sljedeće:

 • Osobno računalo
 • Pristup internetu
 • Internet preglednik Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, verzije podržane od strane proizvođača
 • PDF preglednik za pregledavanje preuzetih pismena

Preuzeo sam Korisničku uputu, ali ne mogu otvoriti dokument.

Za čitanje Korisničke upute za korištenje aplikacije Očevidnik nekretnina i pokretnina i/ili pismena potreban je PDF preglednik. Moguće ga je preuzeti na adresi: https://get.adobe.com/hr/reader/ ili https://www.foxitsoftware.com/downloads/. Korisnička uputa za Očevidnik dostupna je za sada na hrvatskom jeziku.

Zašto mi se pojavljuje reCaptcha?

ReCaptcha je vrsta autentikacije koja se koristi da bi se odredilo je li korisnik čovjek ili računalo, a sa ciljem sprečavanja pristupa zlonamjernim računalnim programima. Stoga je u sustav implementirana isključivo iz sigurnosnih razloga Frekvencija pojavljivanja reCaptche ovisna je o frekvenciji korisničkih pristupa Očevidniku, tj. pretraživanja predmeta prodaje objavljenih u Očevidniku. Napominjemo da algoritam po kojem reCaptcha odlučuje kad će i koliko često od korisnika tražiti dokazivanje da je čovjek nažalost nije pod utjecajem Financijske agencije

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.