Preskoči na glavni sadržaj

Uplata jamčevine i računi za uplatu jamčevina/kupovnina/naknada u postupku e-Dražbe

Uplata jamčevine

U skladu s odredbom čl. 132.e st. 1. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 94/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22 dalje u tekstu OZ) kao ponuditelji u elektroničkoj javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu i podnijele prijavu za sudjelovanje u e-Dražbi.

Odredbama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/2014, 1/2019, 28/2021 i 9/2023; dalje u tekstu Pravilnik) uređeni su iznos, način uplate i način povrata jamčevine.

Iznos jamčevine

Zaključkom o prodaji nekretnine nadležno tijelo utvrđuje vrijednost nekretnine te određuje način i uvjete prodaje, među kojima i iznos osiguranja, rok u kojem mora biti dano, kod koga i kako mora biti dano. Iznos jamčevine izražava se i uplaćuje u eurima, u skladu s uvjetima prodaje. 

Način uplate jamčevine

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun u iznosu, roku i na način naveden u Pozivu na sudjelovanje u kojemu su navedeni svi relevantni podatci za uplatu jamčevine, a dostupan je u servisu Javna objava. Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Fine otvoren za tu namjenu (IBAN: HR3323900011300028779), a poziv na broj (PNB) određuje se za svako nadmetanje zasebno.

Korištenje jamčevine u idućoj dražbi

Ako na prethodnoj javnoj dražbi ne bude valjanih ponuda, Fina objavljuje poziv na sudjelovanje u sljedećoj dražbi. U tom slučaju, jamčevina uplaćena za prethodnu dražbu vrijedi i za sljedeću, osim ako je jamčevina vraćena uplatitelju.

Eventualnu razliku uplaćene jamčevine Fina vraća uplatitelju, ako su za to ispunjeni uvjeti. Uplatitelj jamčevine pristupom servisu e-Dražba može provjeriti je li dražba za koju je jamčevina preknjižena vidljiva. Ako nije, uplatitelj jamčevine obvezan je provjeriti uvjete prodaje (iznos jamčevine) iz objavljenog Poziva na sudjelovanje te po potrebi eventualno uplatiti razliku jamčevine u odnosu na jamčevinu koju je bilo potrebno uplatiti za prethodnu dražbu s koje je jamčevina preknjižena.

Preduvjet za sudjelovanje na sljedećoj dražbi jest da jamčevina bude evidentirana na računu Fine u iznosu i roku iz objavljenog Poziva na sudjelovanje. Ako uplatitelj jamčevine ne želi sudjelovati na sljedećoj dražbi, može zatražiti povrat jamčevine podnošenjem Zahtjeva za povrat novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama s pripadajućom dokumentacijom.

Navođenje podataka prilikom uplate jamčevine

Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je osobni identifikacijski broj (OIB) naveden u pozivu uplate (PNB). Pri uplati jamčevine nužno je kao P2 podatak navesti OIB potencijalnog kupca u nadmetanju. Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

U nadmetanju se može sudjelovati i putem punomoćnika. Uvjeti i postupak davanja punomoći opisani su u Općim uvjetima korištenja servisa e-Dražba. Sudjelovanje u nadmetanju odvija se u ime i za račun uplatitelja jamčevine, bez obzira na to tko je korisnik certifikata koji je predao ponudu.

Ispravno uplaćena jamčevina

Jamčevina mora biti evidentirana na računu Fine u roku objavljenom u Pozivu na sudjelovanje, koji ne može biti kraći od 60 dana od objave Poziva. Nakon što ponuditelj uplati jamčevinu, ponuditelju će u sustavu e-Dražbe biti vidljive dražbe za koje je uplatio jamčevinu i za koje može ispuniti Prijavu za sudjelovanje.

Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu e-Dražba provjeriti je li mu je vidljiva dražba za koju je uplatio jamčevinu. Ako je jamčevina uplaćena u skladu s podatcima iz Poziva na sudjelovanje u e-Dražbi, uplatitelju će nakon prijave u servis e-Dražbe biti vidljiva predmetna dražba te će istoj moći pristupiti potpisivanjem Prijave za sudjelovanje.

Povrat jamčevine

Uplaćena jamčevina ostaje na posebnom računu Fine otvorenom za tu namjenu, do primitka naloga nadležnoga tijela za njezin povrat ili za drugo postupanje s novčanim sredstvima uplaćenim na ime jamčevine, osim u slučajevima propisanima Pravilnikom. Fina nije ovlaštena, bez naloga suda, raspolagati novčanim sredstvima s osnova jamčevine.

Nakon završetka javne dražbe, Fina dostavlja sudu izvještaj o provedenoj dražbi koji, između ostalog, sadrži i podatke o uplatiteljima jamčevine, ponuditeljima te iznosima ponuda danih u tijeku nadmetanja.

Ponuditeljima koji u nadmetanju nisu davali ponude, odnosno čija ponuda nije prihvaćena, Fina će vratiti jamčevinu na temelju podobnog naloga suda za prijenos novčanih sredstava. Fina će, po primitku naloga, u roku od osam dana izvršiti povrat jamčevine na račun naznačen u prijavi na sudjelovanje, odnosno na račun naveden u nalogu nadležnog tijela za povrat.

Fina će uplatitelju, na njegov zahtjev ili zahtjev nadležnog tijela, izdati potvrdu o uplaćenoj jamčevini. Zbog anonimnosti postupka Fina nije ovlaštena trećim osobama davati informacije o uplatiteljima jamčevina te iste nije moguće vidjeti na Fininim internetskim stranicama (čl. 132.e st. 3. OZ).

Računi za uplatu jamčevina/kupovnina/naknada u provedbi e-Dražbe

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, Fina je otvorila posebne račune u poslovnoj banci za polaganje novčanih sredstava kupovnina i jamčevina uplaćenih u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.

Jamčevina se uplaćuje na Finin račun otvoren kod Hrvatske poštanske banke, broj: IBAN HR33 2390 0011 3000 2877 9.

Kupovnina se uplaćuje na Finin račun otvoren kod Hrvatske poštanske banke, broj: IBAN HR11 2390 0011 3000 2878 7.

Naknade određene Pravilnikom o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku uplaćuju se na Finin račun otvoren kod Hrvatske poštanske banke, broj: IBAN HR71 2390 0011 5000 9098 3.

Primjeri pravilno popunjenog naloga:

Primjer pravilno popunjenog naloga za plaćanje predujma  

Primjer pravilno popunjenog naloga za plaćanje jamčevine 

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.