Preskoči na glavni sadržaj

e-Ovlaštenja

Cjelovito tehničko-tehnološko rješenje koje poslovnim korisnicima omogućuje generiranje i upravljanje dokumentima e-Punomoći za pristup na e-uslugu, kao i registraciju na poslovne e-usluge putem web sučelja. 

e-Punomoć je elektronički dokument unutar sustava e-Ovlaštenja koji korisniku omogućuje reguliranje prava pristupa na određenu e-uslugu. Kako bi e-Punomoć bila aktivna, trebaju ga elektronički potpisati/potvrditi svi potrebni potpisnici na strani opunomoćitelja (ovlaštena osoba koja daje pravo) i/ili opunomoćenika (osoba koja prima pravo). 

Što vam omogućuje sustav e-Ovlaštenja 

Zastupanja
Opunomoćitelj daje pravo opunomoćeniku da unutar aplikacije e-Ovlaštenja može upravljati dokumentima e-Punomoći u ime poslovnog subjekta kojeg opunomoćitelj zastupa. 

Pristup e-uslugama
Opunomoćitelj daje pravo korištenja odabrane e-usluge opunomoćeniku u ime poslovnog subjekta kojeg opunomoćitelj zastupa. 

Pregled ovlaštenih osoba
Pregled zakonski ovlaštenih osoba te opunomoćenika u e-Ovlaštenjima za pripadajući poslovni subjekt. 

Pregled danih ovlaštenja
Pregled svih ovlaštenja koja su dana u ime poslovnog subjekta u čije ime korisnik djeluje u sustavu e-Ovlaštenja.

Pregled primljenih ovlaštenja
Pregled svih ovlaštenja koja su dodijeljena prijavljenoj osobi.

Pregled aktivnih primljenih ovlaštenja
Pregled ovlaštenja koja su dodijeljena prijavljenoj osobi, a nalaze se u statusu "aktivno".

Pristup sustavu e-Ovlaštenja

Pristup sustavu e-Ovlaštenja omogućen je putem sustava e-Građani dostupnom na web stranici https://gov.hr/. Kroz filter e-usluga potrebno je odabrati e-Ovlaštenja te se prijaviti odgovarajućom vjerodajnicom na određenu e-uslugu. 

Uvjet za pristup i korištenje e-Ovlaštenja je posjedovanje digitalnog certifikata visoke razine sigurnosti, te zakonska ili dodijeljena prava zastupanja i/ili pristupa na e-usluge integrirane u sustav e-Ovlaštenja.

Upis ovlaštenih osoba u sustav

Korisnici čiji se podatci o ovlaštenim osobama ne nalaze u javnim registrima, upisnicima i/ili evidencijama (npr. slobodne djelatnosti, sporedna zanimanja), mogu dostaviti dokumentaciju za unos ovlaštenih osoba u sustav e-Ovlaštenja kroz Online sustav za predaju dokumentacije.

Za unos i promjenu podataka o ovlaštenim osobama obvezno se dostavlja:

  • Preslika identifikacijske isprave ovlaštene osobe
  • Suglasnost za unos ovlaštenih osoba 
  • Dokaz o ovlaštenoj osobi poslovnog subjekta (npr. rješenje, odluka, izvadak, propis ili dr).

Navedenu dokumentaciju nužno je dostaviti za sve ovlaštene osobe.

Korisnička podrška

Za dobivanje informacija u vezi sa sustavom e-Ovlaštenja obratite se u Kontaktni centar na broj telefona 072/ 200 027 ili e-mail: pomoc@e-poslovanje.gov.hr

Radno vrijeme korisničke podrške:
ponedjeljak - petak od 08:00 do 20:00 sati
subotom od 08:00 do 13:00 sati 

Dokumenti

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.