Preskoči na glavni sadržaj

Pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima

Ako dogovor s dužnikom više nije moguć ili ne daje rezultate, podnošenjem zahtjeva za naplatu svojih potraživanja možete u Fini pokrenuti ovrhu na novčanim sredstvima.

Predajte dokumentaciju za pokretanje ovrhe

Online servis za pokretanje postupka naplate

e-Ovrhe

Putem e-Ovrha dostavljaju se isključivo rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, uz Zahtjev za naplatu. 

Fizičko mjesto za pokretanje postupka naplate

Finine poslovnice

Dokumentaciju za pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima možete dostaviti osobno ili poštom u određene poslovnice.

Opunomoćite druge da vode postupak ovrhe umjesto vas

Za poduzimanje pojedinih ili svih radnji u postupku ovrhe, ovrhovoditelj i ovršenik mogu opunomoćiti treću stranu, no ona ne smije biti pravna osoba.

Prikupite potrebnu dokumentaciju

01

Osnova za plaćanje

Osnova za plaćanje je isprava koju ovrhovoditelj, sud ili drugo nadležno tijelo dostavljaju Fini kako bi provela ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika. Zadužnicu i bjanko-zadužnicu trebate dostaviti u originalu, a sve ostale osnove za plaćanje možete dostaviti u originalu, otpravku, kao ovjerenu presliku ili prijepis te u elektroničkom obliku.  

Vrste osnova za plaćanje:
 • Ovršna odluka domaćeg suda ili upravnog tijela koje ima potvrdu ovršnosti
 • Ovršna nagodba sklopljena pred domaćim sudom ili upravnim tijelom
 • Ovršna nagodba postignuta u postupku mirnog rješenja spora na temelju čl. 186.a Zakona o parničnom postupku
 • Zadužnica
 • Bjanko-zadužnica
 • Nalog za plaćanje Hrvatske radiotelevizije s potvrdom ovršnosti
 • Europski ovršni naslov i europski platni nalog koji glase na ispunjenje određene novčane tražbine
 • Obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknadi plaće ili otpremnine
 • Rješenje o ovrsi
 • Rješenje o osiguranju
 • Nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu
 • Nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku  
 • Svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe
02

Zahtjev za izravnu naplatu / Zahjev za naplatu

Zahtjev za izravnu naplatu je potrebno popuniti i predati isključivo ako posjedujete osnovu za plaćanje koja se dostavlja Fini putem izravne naplate po čl. 209. Ovršnog zakona::

 • Ovršna odluka domaćeg suda ili upravnog tijela koja ima potvrdu ovršnosti
 • Ovršna nagodba sklopljena pred domaćim sudom ili upravnim tijelom
 • Ovršna nagodba postignuta u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku
 • Zadužnica
 • Bjanko-zadužnica
 • Nalog za plaćanje Hrvatske radiotelevizije s potvrdom ovršnosti
 • Europski ovršni naslov i europski platni nalog, koji glase na ispunjenje određene novčane tražbine  
 • Obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine

Zahtjev za naplatu je potrebno popuniti i predati isključivo ako posjedujete rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, osim ako se ovrha provodi za poreze, doprinose i druga javna davanja. Vjerodostojna isprava može biti račun, mjenica i ček s protestom i povratnim računima, javna isprava, izvadak iz poslovnih knjiga, po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom.

U posebnim slučajevima, kao što je slučaj pokretanja ovrhe na teret više solidarnih dužnika ili ovrhe po računima specifične namjene, Zahtjev za (izravnu) naplatu se popunjava drukčije.  Saznajte više >

03

Uplata predujma

Predujam naknade za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima plaća ovrhovoditelj. U našoj aplikaciji možete izračunati iznos predujma te izvršiti uplatu.  

Izuzeće od plaćanja predujma - ovrhovoditelj ne treba platiti predujam naknade u slučajevima kada se ovrha provodi radi:

 • Naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja djeteta
 • Privremenog uzdržavanja
 • Neisplaćene plaće
 • Naknade plaće ili otpremnine
 • Naplate tražbina Republike Hrvatske te tražbina s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja
 • Naplate novčane kazne
 • Oduzete imovinske koristi i troškova u prekršajnom i kaznenom postupku
 • Izvršenja mjera osiguranja iz kaznenog, prekršajnog ili poreznog postupka
 • Naplate tražbina u korist Fine
 • Naplate novčane kazne izrečene izvršnim rješenjem Hrvatske narodne banke
 • Izvršenja odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora o izricanju novčane kazne i periodičnih penala
 • Izvršenja rješenja o ovrsi i rješenja o osiguranju koje se ne odnosi na tražbine iz točaka 1. do 5. te 9. i 10. ovoga stavka, kada sud koji je donio rješenje Agenciji izričito naloži provedbu osnove za plaćanje bez predujmljivanja naknade iz stavka 1. ovoga članka

Povrat predujma - moguće ga je zatražiti samo ako nije utrošen za provedbu osnove za plaćanje, na sljedeći način:

 • Ispunite Zahtjev te ga osobno ili poštom dostavite na adresu: Fina, Sektor poslovne mreže, Vukovarska 70, 10000 Zagreb, s naznakom „Povrat predujma“. Možete ga napisati i u slobodnoj formi, no mora sadržavati sve podatke koji su predviđeni propisanim obrascem Zahtjeva.
 • Priložite presliku dokaza u uplati predujma i eventualni popratni dopis 

e-Dugovanja

Koristite našu web aplikaciju koja je dostupna putem sustava e-Građani za brz, jednostavan i besplatan uvid u postupke naplate koji su pokrenuti u Fini.

Pregled dokumenata i propisa

Imate dodatna pitanja? Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći.

Ako vam je potrebno dodatno pojašnjenje ili imate bilo kakvo pitanje u vezi s ovrhama, slobodno nam se javite.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.