Preskoči na glavni sadržaj

Vrste i visine naknada za poslove ovrhe na novčanim sredstvima

Naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisane su Pravilnikom o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te cjenikom Fine na kojeg suglasnost daje ministar financija.

Prisilna naplata osnove za plaćanje

Naknade su određene člankom 22. st. 1 i člankom 22. st. 3 Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. 

Opis poslaOsnovica za obračunCijena u EURCijena u HRK
Provedba osnove za plaćanje

Vrijednost predmeta spora:

 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u kn - do 199,99 kn 
 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u € - do 26,54 €
osnova za plaćanje

6,64

50,00

Vrijednost predmeta spora: 

 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u kn - od 200,00 do 999,99 kn 
 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u € - od 26,55 do 132,72 € 
osnova za plaćanje

9,29

70,00

Vrijednost predmeta spora: 

 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u kn – od 1.000,00 do 4.999,99 kn 
 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u € - od 132,73 do 663,61€ 
osnova za plaćanje

19,91

150,00

Vrijednost predmeta spora: 

 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u kn – od 5.000,00 do 9.999,99 kn 
 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u € - od 663,62 do 1.327,23 €
osnova za plaćanje

53,09

400,00

Vrijednost predmeta spora: 

 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u kn - od 10.000,00 kn do 99.999,99 kn 
 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u € - 1.327,24 do 13.272,28 €
osnova za plaćanje

132,72

1.000,00

Vrijednost predmeta spora: 

 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u kn – od 100.000,00 do 499.999,99 kn 
 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u € - do 13.272,29 do 66.361,40 €
osnova za plaćanje

265,45

2.000,00

Vrijednost predmeta spora: 

 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u kn – od 500.000,00 kn i više
 • Ako je tražbina iz osnove za plaćanje u € - od 66.361,41 € i više
osnova za plaćanje

663,61

5.000,00

Vraćanje osnove za plaćanje ovršeniku ili ovrhovoditelju osnova za plaćanje

6,64

50,00

Izmjena podataka u Očevidniku na zahtjev ovrhovoditelja ili banke

Opis poslaOsnovica za obračunCijena EURCijena HRK
Izmjena računa ovrhovoditelja i izmjena poziva na broj primatelja

Izmjena podataka po zahtjevu 

 • Izmjena računa ovrhovoditelja 
 • Izmjena poziva na broj primatelja
osnova za plaćanje

2,65

20,00

Izmjena podataka po zahtjevu uz koji je dostavljena datoteka s podacima za izmjenu prema propisanom formatu 

 • Izmjena računa ovrhovoditelja 
 • Izmjena poziva na broj primatelja
slog


1,00 (minimalno 29,86 za obradu jedne datoteke)

7,50
(225,00)

Izmjena broja računa ovrhovoditelja automatskom obradom na temelju podataka upisanih u JRRosnova za plaćanje

1,00

7,50

Izmjena ovrhovoditelja iz osnove za plaćanjeosnova za plaćanje

6,64

50,00

Izvješćivanje podnositelja na njegov zahtjev o osnovama za plaćanje u odnosu na koje zahtjev za izmjenom ovrhovoditelja nije moguće provesti ili je zahtjev nepodoban za postupanje
 • Na papiru
osnova za plaćanje

2,65

20,00

 • U elektroničkom formatu
slog

0,27

2,05

Provedba postupka izmjene podataka koji se odnose na postupanje s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe i dostavljanje obavijesti sukladno propisima po zahtjevu banke ovršenika
Izmjena podatka o računu ovršenika iz Obavijesti po čl. 212. st. 1. Ovršnog zakona po zahtjevu banke te dostavljanja obavijesti uplatitelju i ovršenikuprimanje/naknada

2,65

20,00

Izmjena podatka o računu ovršenika iz Obavijesti po čl. 212. st. 1. Ovršnog zakona po zahtjevu banke, uz kreiranje elektroničkih porukaprimanje/naknada

6,64

50,00

Podatci, potvrde i preslike dokumentacije iz Očevidnika

Za fizičke osobe se naknada za podatke i preslike dokumentacije iz Očevidnika ne naplaćuje.

Za pravne osobe se ne naplaćuje Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, specifikacija naplate osnove za plaćanje i ostale potvrde ako podatke traže kao ovršenici iz osnove za plaćanje, bilo da ih traže na šalteru ili u elektroničkom obliku. 

Preslike dokumentacije na papiru ili u elektroničkom obliku se ne naplaćuje za pravne osobe, ako podatke traže kao ovršenici iz osnove za plaćanje. 

Napomena: Skenirana slika potvrde ili pregleda ne smatra se podatkom u elektroničkom obliku.

Opis poslaOsnovica za obračunCijena u EURCijena u HRK
Podatci i potvrde na papiru - osobno preuzimanje na šalteru
Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanjedokument

2,65

20,00

Specifikacija naplate osnove za plaćanjedokument

2,65

20,00

Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstavadokument

bez naknade

bez naknade

Očevidnik dana blokadedokument

bez naknade

bez naknade

Ostale potvrdedokument

2,65

20,00

Potvrda na engleskom jezikudokument

9,95

75,00

Podatci i potvrde u elektroničkom obliku
Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanjedokument

1,33

10,00

Specifikacija naplate osnove za plaćanjedokument

1,33

10,00

Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstavadokument

bez naknade

bez naknade

Očevidnik dana blokadedokument

bez naknade

bez naknade

Ostale potvrdedokument

1,33

10,00

Potvrda na engleskom jezikudokument

2,65

20,00

Preuzimanje podataka u elektroničkom obliku datotekom (.txt ili .csv format)
 •  Do 1.000 slogova po zahtjevu
slog

0,27 (minimalno 27,21 po datoteci)

2,05
(205,00)

 • Od 1.001 do 5.000 slogova
slog

0,14

1,05

 • 5.001 i više slogova
slog

0,07

0,55

Preslike dokumentacije na papiru ili u elektroničkom obliku
 • Na papiru
stranica

0,33

2,50

 • U elektroničkom obliku
osnova za plaćanje /dokument

1,33

10,00

Uvid u izvornik i izrada javnobilježničke preslike osnove za plaćanjeosnova za plaćanje

33,18

250,00

Uvid u podatke i preslike te preuzimanje podataka e-servisom

Za pravne osobe se naknada ne naplaćuje za uvid u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, specifikacije izvršenja osnove za plaćanje, podatak o redoslijedu osnove za plaćanje i uvid u preslike putem e-servisa ako podatke traže kao ovršenici iz osnove za plaćanje.

Opis poslaOsnovica za obračunCijena u EURCijena u HRK
Uvid u  podatke
Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanjeupit

0,27

2,00

Specifikacije izvršenja osnove za plaćanjeupit

0,27

2,00

Uvid u podatak o redoslijedu osnove za plaćanje 

 

 

 • Do 1.000 upita mjesečno
upit

0,27

2,00

 • Od 1.001 do 5.000 upita mjesečno
upit

0,14

1,05

 • 5.001 i više upita mjesečno
upit

0,07

0,55

Uvid u preslike
Uvid u preslike osnova za plaćanjeosnova za plaćanje

0,27

2,00

Preuzimanje podataka 

 

 

 • Do 10.000 slogova mjesečno
slog

0,14

1,05

 • 10.001 i više slogova mjesečno
slog

0,07

0,55

Davanje bonitetnih informacijama
na papiruovršenik

6,64

50,00

elektroničkim putem (poruka A81, A83) za 1 do 50 ovršenikaporuka/ slog

4,91

37,00

elektroničkim putem (poruka A83) ako se poruka odnosi na više od 50 ovršenikaslog

3,32

25,00

Dostava osnove za plaćanje, potvrda i pregleda putem pošte

Opis poslaOsnovica za obračunCijena EURCijena HRK
U tuzemstvopošiljka

2,65

20,00

U inozemstvopošiljka

11,00

11 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Provjera mogućnosti provedbe osnove za plaćanje i obrada zahtjeva za određenim postupanjima s osnovama za plaćanje 

Opis poslaOsnovica za obračunCijena EUCijena HRK
Provjera mogućnosti provedbe osnove za plaćanje ili obrada rješenja o namirenju te obrada zahtjeva za zastajanjem/ odgodom/ opozivom/ obustavom naplate/povratom osnove za plaćanjeosnova za plaćanje

8,63

65,00

Obračun kamataglavnica

0,93

7,00

Nalog za izvršenje osnove za plaćanje
Nalog za izvršenje odjednom u cijelosti iz sredstava u jednoj banciosnova za plaćanje

1,99

15,00

Nalog za izvršenje odjednom u cijelosti iz sredstava u više banakaosnova za plaćanje

4,65

35,00

Nalog za izvršenje u uvjetima blokade računa i zabrane raspolaganja novčanim sredstvima osnova za plaćanjeosnova za plaćanje

14,60

110,00

*Napomena: Neplaćene naknade koje su na dan stupanja na snagu ovog Cjenika evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika, obračunavaju se i naplaćuju prema cjeniku važećem u vrijeme upisa naknade u Očevidnik.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.