Kvalificirani certifikati za e-pečat srednje razine sigurnosti namijenjeni su za elektroničko pečatiranje, a izdaju se pravnim osobama te istu identificiraju. Pripadajući privatni ključ se čuva u QSCD uređaju (kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa/pečata).

 

 

 

 

 

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju

  Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za TDU - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate - 2 primjerka
  Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika 
 2. Dostavite u najbliži registracijski ured

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:       

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 

Certifikati se izdaju na 2 godine te je za njegovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Korak 1.1.: Vaš TDU je prvi put korisnik certifikata?

Ako nitko iz vašeg tijela državne uprave nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju tijela državne uprave u PKI sustav. Za registraciju tijela državne uprave u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU - 4 primjerka

 • akt temeljem kojeg je tijelo osnovano,

 • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje tijela.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u aktu temeljem kojeg je tijelo osnovano, te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor/-e.

Krovni ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU sklapa se između TDU i Fine. Sklapanje ovog ugovora preduvjet je za sklapanje pojedinačnog Ugovora o obavljanju usluga certificiranja zaposlenicima tijela državne uprave.


Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbliži Finin registracijski ured.