Potpisna rješenja za velike poslovne subjekte i IT tvrtke

Elektroničko potpisivanje dokumenata drugačije je kod velikih poslovnih subjekata i IT tvrtki. Fina ima rješenja i za takve slučajeve.

Modul za napredni elektronički potpis je komponenta koja se koristi u aplikacijama za potpisivanje podataka naprednim elektroničkim potpisom u AdES potpisnim formatima.

AdES formati uključuju skupinu standarda:

  • PadES - napredni digitalni potpis PDF dokumenta ,
  • XAdES - napredni digitalni potpis napravljen nad XML digitalnim potpisom i/ili
  • CAdES - napredni elektronički potpis napravljen nad CMS potpisom.

Fina je razvila poslužiteljsko (serversko) i klijentsko rješenje za potpisivanje u AdES potpisnim formatima. Radi se o rješenju koje se koristi za potpisivanje podataka naprednim elektroničkim potpisom, a pogodno je za rješenja koja imaju takav poslovni proces u kojem u konačnici, na dokumentu treba implementirati jedan od tri oblika naprednog elektroničkog potpisa.


Poslužiteljsko potpisno rješenje

Podrazumijeva zasebne komponente s potpisnim formatima, a namjena im je potpisivanje i provjera elektroničkog potpisa u korisničkim aplikacijama na strani poslužitelja. Moguće je nabaviti CAdES, XAdES i/ili PAdES potpisnu i validacijsku komponentu sa svim razinama potpisa. Korisnici koji u svojem rješenju imaju potrebu samo za provjerom, odnosno validacijom potpisa, mogu zasebno nabaviti validacijsku komponentu za svaki od potpisnih formata.


Klijentska rješenja za potpisivanje u AdES potpisnim formatima

Podrazumijevaju komponentu za korištenje u web aplikacijama za potpisivanje, gdje potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom vrše krajnji korisnici. Krajnji korisnik na svom računalu instalira .exe datoteku. Instalacija se vrši samo jednom, a svako sljedeće ažuriranje vrši se automatski. Osnovna je prednost ove komponente što korisnicima omogućava rad u modernim preglednicima i što ona nije ovisna o klijentskom Java sustavu, što znači da korisnik ne mora voditi računa o verziji Java sustava i o vrsti preglednika koji koristi.

Ovo rješenje pogodno je za servise i aplikacije koje imaju velik broj korisnika koji vrše potpisivanje.

Potpisno rješenje Fine podržava Baseline profile naprednih elektroničkih potpisa. Baseline profili osiguravaju 4 vrste sukladnosti, odnosno 4 razine potpisa (B, T, LT i LTA) koje omogućuju izradu i/ili nadogradnju elektroničkog potpisa uz proces dodavanja informacija (vremenski žig, CRL lista ili OCSP odgovor, lanac povjerenja) u potpis s ciljem zadržavanja validnosti potpisa u dugom vremenskom roku.


Digitalni certifikati za napredni elektronički potpis

Potpisnik izborom potpisnog certifikata može izabrati izradu jedne od slijedećih vrsta naprednog elektroničkog potpisa:

  • napredni elektronički potpis podržan (običnim) certifikatom za elektronički potpis (AdES);

  • napredni elektronički potpis podržan kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis (AdESQC); ili

  • kvalificirani elektronički potpis (QES) tj. napredni elektronički potpis koji se izrađuje kvalificiranim sredstvom za izradu elektroničkog potpisa (QSCD) i koji je podržan kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis. Ovakav potpis izjednačen je s vlastoručnim potpisom.

Kako do digitalnih certifikata za napredni elektronički potpis pogledajte ovdje.

Za dodatne informacije o potpisnim rješenjima, obratite nam se na adresu e-pošte e-poslovanje@fina.hr.