Česta pitanja i odgovori

Certifikati za poslovne subjekte

Koji je preduvjet za dobivanje poslovnog certifikata?

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg tipa certifikata je da je poslovni subjekt registriran u sustav PKI. Registracija se obavlja jednokratno prilikom prvog izdavanja certifikata.

 

Koje tipove certifikata Fina  izdaje poslovnim subjektima?

Fina izdaje nekoliko tipova poslovnih certifikata:

 • certifikati za fizičku osobu povezanu s poslovnim subjektom/organizacijom:

- certifikati na kripto uređaju (Fina e-kartica ili USB token),

- poslovni soft certifikati,

- poslovni soft certifikati (LCP);

 •  certifikati za IT opremu povezanu s poslovnim subjektom/organizacijom:

- SSL certifikati za web poslužitelj,

- certifikati za aplikaciju.

 

CERTIFIKATI NA KRIPTO UREĐAJU (FINA e-KARTICA ILI USB TOKEN)

Predao sam u Finu dokumentaciju za izdavanje certifikata. Gdje mogu doći preuzeti PIN?

PIN se u zaštićenom obliku isporučuje na e-mail adresu tražitelja certifikata koja je naznačena u Zahtjevu za izdavanje certifikata. Dostava PIN-a istovremeno je i obavijest korisniku da je kripto uređaj spreman za podizanje u registracijskom uredu Fine. Uz PIN ćete dobiti i link na kojem možete preuzeti instalacijske programe koji uključuju pogonske programe (drivere) za smart karticu i čitač te za USB token.

 

Zašto na kartici/USB tokenu imam dva certifikata?

Certifikati za koje je potrebna adekvatna razina sigurnosti izdaju se na kripto uređaju (smart kartici ili USB tokenu). Na jednom kripto uređaju mogu se nalaziti  jedan ili dva certifikata tj. normalizirani i kvalificirani certifikat, a ovisno o tome u koje ćete svrhe certifikate koristiti. 

Za većinu e-servisa Fine te državne uprave i javnih službi potrebno je imati dva certifikata, jedan za autentikaciju na servis (normalizirani), a drugi za potpisivanje (kvalificirani).

 

Što je normalizirani, a što kvalificirani certifikat?

Normalizirani certifikat namijenjen je za autentikaciju korisnika, te može osigurati autentičnost, cjelovitost i tajnost podataka dok se kvalificirani certifikat koristi za napredan elektronički potpis koji ima pravnu snagu te zamjenjuje vlastoručni potpis i otisak pečata na papiru.

 

Kada certifikat plaćam na mjesečnoj razini?

Certifikat plaćate na mjesečnoj razini ako ste uzeli e-paket Fine koji služi za pristup elektroničkim servisima Fine. Korisnik u ovom slučaju, osim standardne dokumentacije za izdavanje poslovnih certifikata, podnosi još Pristupnicu za e-servise Fine te potpisane Opće uvjete korištenja e-servisa, čime zasniva Ugovorni odnos na 24. mjeseca. Certifikati se u tom slučaju naplaćuju 50,00 kn + PDV mjesečno.

Istim certifikatima možete pristupati i ostalim e-servisima koje pružaju druge državne institucije (e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina) ili ih koristiti za pristup i potpisivanje unutar nekih drugih sustava korisnika.

 

Kada certifikat plaćam na godišnjoj razini?

Certifikate plaćate na godišnjoj razini ako ćete ih koristiti za elektronički potpis i pristup servisima koji nisu u vlasništvu Fine tj. koriste se za pristup servisima državne uprave i javnih službi (e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina). Certifikati se izdaju na razdoblje od 2 godine, a plaćaju na godišnjoj razini (390,00 kn/godina + PDV).

Zatražio sam certifikate, ali ne mogu pristupiti servisu RGFI? Djelatnica u Fini mi je rekla da sam trebao predati pristupnicu za e-servise Fine. Što sad trebam napraviti kako bi mogao koristiti i servis RGFI?

Za pristup e-servisima Fine, uz dokumentaciju za izdavanje certifikata potrebno je predati i Pristupnicu za e-servise Fine te potpisane Opće uvjete korištenja servisa. Također, od dana potpisa i predaje potrebne dokumentacije sklapate ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Ako ste do sada certifikate koristili samo za elektronički potpis, Fina će opozvati sadašnje certifikate i izdati nove kojima će valjanost biti 24 mjeseca koliko traje ugovorni odnos. U ovom slučaju trebate uz Pristupnicu i Opće uvjete predati i Zahtjev za opoziv certifikata te novi Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata. Također, potrebno je donijeti i uređaj na kojem se nalaze sadašnji certifikati.

 

Plaćam li naknadu za prelazak s godišnje na mjesečnu pretplatu?

Korisnici koji certifikate do sada nisu koristili za pristup Fininim e-servisima već za druge potrebe, a naknadno su zasnovali ugovorni odnos na 24 mjeseca, plaćaju naknadu za prelazak s godišnje naknade na ugovorni odnos.

Ako zatražite prelazak na ugovorni odnos u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja certifikata, naplaćuje se naknada za korištenje certifikata razmjerno broju mjeseci koliko ste certifikate do tada koristili. Naknada se plaća prema cjeniku Fine.

Ako ste certifikate prije prelaska na ugovorni odnos koristili više od 6 mjeseci tada se ne radi o prelasku na ugovorni odnos već o izdavanju novih certifikata u sklopu ugovornog odnosa, pri čemu se od dana zasnivanja ugovornog odnosa plaća mjesečna rata neovisno o tome što je plaćena naknada za 1 godišnju ratu.

 

U kojem slučaju plaćam izlaznu naknadu Fini?

Ako otkažete korištenje e-servisa Fine, odnosno ako zatražite opoziv digitalnih certifikata kojima pristupate e-servisima Fine unutar prvih 24 mjeseca korištenja, obvezni ste Fini platiti izlaznu naknadu te naknadu za opoziv certifikata. Izlazna naknada naplaćuje se razmjerno broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge.

Ako ste napravili barem jednu obnovu certifikata, što znači da ste ih koristili više od 24 mjeseca, tada u slučaju opoziva certifikata više niste obvezni plaćati izlaznu naknadu.

 

Predao sam zahtjev za e-paket prije tri mjeseca, ali još nisam preuzeo certifikate. Dobio sam račun za mjesečnu naknadu pa me zanima moram li platiti taj račun s obzirom na to da nisam ništa koristio zato što nisam podigao certifikate?

Ugovorni se odnos smatra zasnovanim s datumom potpisivanja potrebne dokumentacije i prihvaćanjem odnosno potpisivanjem Općih uvjeta neovisno o tome jeste li certifikate preuzeli ili ne. Drugim riječima, obvezni ste platiti sve 24 rate u sklopu ugovornog odnosa. 

Djelatnik koji je imao certifikat nije više zaposlen u našoj tvrtki i sad trebamo tražiti certifikat za drugog djelatnika. Da li taj drugi certifikat trebamo platiti iako smo platili godišnju naknadu za djelatnika koji više ne radi?

Prema pravilima obavljanja usluga certificiranja, ukoliko osoba na koju je izdan certifikat više ne pripada poslovnom subjektu, potrebno je opozvati certifikat za tu osobu. S obzirom na to da se ugovorni odnos sklapa na nivou korisnika, odnosno potpisnika, naknada se plaća za svaki izdani certifikat, što znači da se naknada za izdavanje novog certifikata plaća neovisno o tome što je plaćena naknada za certifikat za drugu osobu.

 

Na koji način mogu obnoviti certifikate, s obzirom na to da im uskoro istječe vrijeme valjanosti?

Obnova digitalnih certifikata može se izvršiti  on-line, korištenjem postojećih certifikata ili u registracijskom uredu Fine, na temelju Zahtjeva. Da biste mogli certifikate obnoviti on-line, obnova se treba napraviti prije isteka valjanosti certifikata. Ako je valjanost certifikata istekla, obnova certifikata može se izvršiti samo na temelju pisanog zahtjeva koji trebate predati u registracijski ured Fine.

 

Udala sam se i promijenila prezime. Moram li prijaviti promjenu svog prezimena, s obzirom na to da mi je na kartici ostalo staro?

Korisnici certifikata su prema Zakonu o elektroničkom potpisu dužni u roku od dva dana prijaviti sve nastale statusne i druge promjene u informacijama koje su sadržane u certifikatu, a koje utječu ili mogu utjecati na točnost elektroničkog potpisa.

Svaku promjenu podataka u certifikatu (promjena naziva, ime i prezime, e-mail adresa te ostali podaci koji se vežu za certifikat), dužni ste prijaviti u Finu na propisanom obrascu kako bi zaposlenici registracijskog ureda Fine mogli ažurirati navedene promjene.

 

Plaćam li naknadu za promjenu podataka u certifikatu?

U slučaju promjene podataka u certifikatu, korisnik plaća naknadu prema cjeniku Fine.

Zatražio sam certifikate ali sam naknadno shvatio da mi ne trebaju. Jesam li obvezan platiti račune za uslugu, s obzirom na to da nije konzumirana?

Fina ne naplaćuje korištenje, već aktivnosti i materijalne troškove nastale u procesu izrade i dodjele digitalnih certifikata poslovnom subjektu, u što se prvenstveno ubraja kripto uređaj te licence koje Fina mora nabaviti. Potpisom Ugovora o certificiranju preuzeta je i obveza plaćanja naknade za izdavanje certifikata.

 

Što je potrebno napraviti da bih opozvao certifikat?

Ako ste odlučili da Vam certifikat više nije potreban, isti je potrebno opozvati. Opoziv certifikata je potrebno zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata. Zahtjev za opoziv certifikata mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje. Ako je podnositelj zahtjeva potpisnik, tada isti uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje Zahtjev.

Popunjen i ovjeren Zahtjev može se dostaviti na sljedeći način: 

 • Osobno u registracijski ured Fine od strane podnositelja zahtjeva,
 • Poštom u neki od Registracijskih ureda Fine (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva),
 • Dostavom od strane treće osobe (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva).

Ako koristite karticu koja se odnosi na mjesečnu pretplatu (koja uključuje e-servise Fine) potrebno je uz Zahtjev za opoziv dostaviti i Zahtjev za otkaz e-servisa Fine.

Naknada za opoziv plaća se prema cjeniku Fine koji možete pronaći na našim stranicama.

 

Pokvario mi se uređaj i više se ne mogu koristiti certifikatima? Što trebam napraviti kako bi opet mogao koristiti certifikate?

Kada je došlo do kvara smart kartice/tokena ili se iz nekog drugog razloga ne može koristiti certifikatom, korisnik treba predati zahtjev za oporavak certifikata. Oporavak certifikata je postupak ponovnog izdavanja certifikata s istim korisničkim podacima u slučaju da je certifikat čiji se oporavak traži važeći te ne postoji potreba za promjenom korisničkih podataka u certifikatu. Ako je oporavak certifikata moguće napraviti, Fina će temeljem zahtjeva za oporavak certifikata opozvati certifikat čiji se oporavak traži te izdati novi certifikat istog tipa s istim korisničkim podacima.

Ako je nastupio period u kojem je moguće zatražiti obnovu certifikata (45 dana prije datuma isteka valjanosti certifikata), tada nije moguće zatražiti oporavak certifikata već trebate zatražiti obnovu certifikata kroz zahtjev za izdavanje certifikata.

Ukoliko se kripto uređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene uređaja. Naknada za oporavak certifikata uračunata je u naknadu za zamjenu uređaja te se ne naplaćuje dodatno.

Zahtjev za oporavak moraju potpisati osoba ovlaštena za zastupanje i potpisnik, a zahtjev za oporavak u Finu osobno dostavlja potpisnik.

 

Mogu li predavati izvješća sa svojom karticom u ime drugog poslovnog subjekta?

Poslovni subjekt može dobiti ovlaštenje/punomoć nekog drugog poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi e-servise. Za svako se dodatno ovlaštenje jednom mjesečno naplaćuje  naknada opunomoćeniku odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Pokušavam se prijaviti u servis Fine, ali ne mogu pristupiti aplikaciji. Također pokušavam pristupiti servisu e-Porezne i javlja mi grešku da je certifikat opozvan od strane izdavatelja. U čemu bi bio problem?

Navedeni slučajevi se odnose na suspenzije certifikata. Naime, Fina ima pravo suspendirati certifikat korisniku koji ne plati tri mjesečna računa ili godišnju naknadu  za izdavanje certifikata. Nakon što  podmirite dugovanje, certifikat se reaktivira te je ponovo u funkciji. Ako se plaćanje ne izvrši po suspenziji certifikata, Fina će 15 dana od suspenzije certifikata isti opozvati, nakon čega se više ne može izvršiti reaktivacija certifikata, već je potrebno zatražiti izdavanje novog.

Dugovanje smo podmirili, certifikat je aktivan, međutim ja i dalje ne mogu pristupiti i slati izvješća prema Poreznoj.

Nakon reaktivacije certifikata za pristup Fininim servisima mora proći dva do tri sata, međutim za pristup Poreznoj upravi treba do 26 sati od aktivacije certifikata iz razloga što se certifikati nalaze na CRL listi (listi opozvanih certifikata), koja se od strane Porezne uprave preuzima jednom u 24 sata.

Imam dugovanje za jedan certifikat i htio sam zatražiti izdavanje drugog certifikata ali mi ga u Fini nisu htjeli izdati. Zašto?

Ako su certifikati koje imate suspendirani ili opozvani zbog nepodmirenog dugovanja, Fina vam ne može omogućiti izdavanje novog certifikata dok se dug po prethodno izdanim certifikatima ne podmiri.

 

Pogrešno sam ukucavao PIN, kartica je zaključana. Što mi je činiti?

U slučaju zaključane kartice potrebno  je doći u podružnicu Fine (gdje ste karticu i podigli), kako bi zaposlenici registracijskog ureda otključali karticu. Sa sobom je potrebno donijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu radi fizičke identifikacije.

Ako se kripto uređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene uređaja.

 

POSLOVNI SOFT CERTIFIKATI

Gdje mogu predati dokumentaciju za zahtijevanje poslovnog soft certifikata?

Dokumentaciju potrebne za izdavanje poslovnog soft certifikata i Demo poslovnog soft certifikata možete predati u registracijskim uredima Fine.

 

Koju je dokumentaciju potrebno predati za poslovni soft certifikat? Gdje se mogu preuzeti potrebni obrasci?

Za izdavanje poslovnog soft certifikata potrebno u registarcijski ured Fine predati sljedeće:

 • Zahtjev za izdavanje Poslovnog soft certifikata - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka,
 • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata.

 

Tko može biti korisnik Poslovnog soft certifikata?

Korisnik je fizička osoba zaposlena pri poslovnom subjektu. Korisnik može biti i osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta.

 

Na koliko godina se izdaje poslovni soft certifikat i kako se plaća?

Poslovni soft certifikat izdaje se na 5 godina i plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju koju će vam izdati Fina.

 

Tko je potpisnik za kojeg se traže podaci u postupku izdavanja poslovnog soft certifikata?

Potpisnik je fizička osoba koja će koristiti certifikat i pripadajuće podatke za izradu elektroničkog potpisa u svrhu autentifikacije autentikacije i izrade elektroničkog potpisa, a koja djeluje u ime poslovnog subjekta kojeg predstavlja.

 

Je li neophodno navoditi kontakt podatke korisnika certifikata?

Osoba navedena i identificirana kao potpisnik jedina može preuzeti aktivacijske podatke/kodove. Podatke o  adresi e-pošte i broju mobitela potpisnik je dostavio u zahtjevu te je u istom zahtjevu izjavio da samo on ima pristup navedenoj adresi e-pošte i mobilnom uređaju. Ako korisnik ne navede podatak o adresi e-pošte tada aktivacijske podatke može podići samo u poslovnici Fine u kojoj je predao zahtjev uz identifikaciju. Također, podatak o adresi e-pošte nije nužno navoditi ukoliko potpisnik ne želi upis ove adrese u certifikat.

 

Na koji način preuzimam aktivacijske podatke?

Ako je potpisnik certifikata fizički identificiran te ako je u Zahtjevu za izdavanje poslovnog soft certifikata naveden podatak o broju mobitela i adresi e-pošte, aktivacijske podatke dobiva na ta dva kanala, odvojeno: referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod putem SMS-a. Ako potpisnik nije u Zahtjevu naveo broj mobitela, aktivacijske podatke može dobiti u registracijskom uredu Fine.

U slučaju Demo certifikata, ako je obavljena fizička identifikacija potpisnika, aktivacijske podatke korisnik može dobiti na adresu e-pošte. U suprotnom, potpisnik aktivacijske podatke može podići u zaštićenoj kuverti u Fini.

Postoji li neki rok za preuzimanje poslovnog soft certifikata od dana preuzimanja aktivacijskih podataka?

Nema vremenskog roka u kojem se moraju iskoristiti aktivacijski podaci za preuzimanje poslovnog soft certifikata. Preuzimanje certifikata prijavom s aktivacijskim podacima može se napraviti samo jednom.

 

Naši certifikati na Fina e-kartici su suspendirani. Mogu li bez obzira na to  kupiti poslovni soft certifikat?

Možete zatražiti izdavanje poslovnog soft certifikata iako su Vaši poslovni certifikati na Fina e-kartici suspendirani. Naime, poslovni soft certifikat plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju koji će vam izdati Fina.

 

Što trebam učiniti kada certifikatu istekne vremenski period na koji je izdan?

Ako imate potrebu za daljnjim korištenjem certifikata, u vremenskom periodu od mjesec dana prije isteka vremenskog roka na koji je certifikat izdan, potrebno je obnoviti certifikat. Ukoliko Vam certifikat više nije potreban, certifikat nije potrebno obnavljati.

 

Koju dokumentaciju trebam predati u Finu kako bi se obnovio poslovni soft certifikat?

Za obnovu poslovnog soft certifikata potrebno je u registracijski ured Fine predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje Poslovnog soft certifikata - 1 primjerak,
 • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti potpisnik.

 

Kako mogu otkazati ugovorni odnos/certifikat?

Ako ste odlučili da Vam certifikat više nije potreban, certifikat je potrebno opozvati. Opoziv certifikata možete zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata. Popunjen i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti u registracijski ured Fine. Zahtjev za opoziv treba potpisati osoba ovlaštena za zastupanje. Ako je u točki 7. Zahtjeva kao podnositelj zahtjeva naveden potpisnik, tada isti uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje Zahtjev.

Popunjen i ovjeren Zahtjev može se dostaviti na sljedeći način:

 • Osobno u registracijski ured Fine od strane podnositelja zahtjeva,
 • Poštom u neki od Registracijskih ureda Fine (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva),
 • Dostavom od strane treće osobe (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva).

Također, istekom vremenskog perioda na koji je certifikat izdan (5 godina) certifikat postaje nevažeći.

 

Zaboravio sam lozinku certifikata, da li mi Fina može izdati lozinku?

Prilikom preuzimanja certifikata, korisnik sam kreira lozinku te je lozinka poznata samo korisniku. Ukoliko ste lozinku zaboravili i ako je od izdavanja certifikata prošlo manje od godine dana te ako nije nastupi period u kojem je moguća obnova certifikata (45 dana prije isteka) moguće je zatražiti oporavak certifikata na temelju Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata.

Zahtjev za oporavak moraju potpisati osoba ovlaštena za zastupanje i potpisnik, a zahtjev u Finu osobno dostavlja potpisnik.

 

CERTIFIKATI ZA IT OPREMU POVEZANU S POSLOVNIM SUBJEKTOM/ORGANIZACIJOM

Što je aplikacijski certifikat i čemu služi?

To je poslovni certifikat za aplikaciju ili servis, a instalira se na računalo/server na kojem se nalazi aplikacija odnosno servis. Koristi se za autentikaciju na sustav te potpisivanje poruka koje se razmjenjuju.

 

Što omogućuje korištenje aplikacijskog certifikata?

Korištenje aplikacijskog certifikata omogućuje sljedeće:

 • Potpisivanje velikog broja dokumenata,
 • Identifikaciju aplikacije odnosno servisa i pripadajućeg poslovnog subjekta,
 • Potvrdu vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog zapisa,
 • Zaštitu integriteta dokumenta.

 

Koja mi je dokumentacija potrebna da bih zatražio/la aplikacijski certifikat?

Za izdavanje aplikacijskog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje aplikacijskih i SSL certifikata (1 primjerak),
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte (2 primjerka),
 •  Presliku identifikacijskog dokumenta skrbnika.

 

Tko je skrbnik certifikata?

Skrbnik je fizička osoba, koju je osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta ovlastila za upravljanje certifikatima za poslužitelj, uređaj ili aplikaciju.

 

Gdje se predaje dokumentacija za izdavanje aplikacijskog certifikata?

Dokumentaciju je moguće predati u Fininu poslovnicu.

 

Kako se preuzima aplikacijski  i SSL certifikat?

Aplikacijski i SSL certifikat preuzima se on-line, kombinacijom aktivacijskih podataka (referentni broj i aktivacijski kod) koje dobiva skrbnik certifikata. Aktivacijski podaci za preuzimanje certifikata nalaze se u zaštićenoj koverti, a izdaju se skrbniku certifikata uz identifikaciju u registracijskom uredu Fine.

 

Što je SSL certifikat?

Certifikat koji se izdaje za web poslužitelj/server.

 

Čemu služi poslužiteljski certifikat?

Poslužiteljski certifikat služi za identifikaciju web poslužitelja na mreži te za uspostavu zaštićene SSL komunikacije između web poslužitelja i korisnika.

Koliko dugo traje aplikacijski odnosno SSL certifikat?

Aplikacijski certifikati se izdaju, ovisno o razini sigurnosti na period od 5, 2 i 1 godine. Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se na period od 5 godina, srednje razine sigurnosti na 2 godine dok se certifikati visoke razine sigurnosti izdaju na godinu dana.

SSL certifikati se izdaju, ovisno o razini sigurnosti na period od 2 i 1 godinu.

SSL certifikat srednje razine sigurnosti izdaje se na period od 2 godine, a certifikat visoke razine sigurnosti izdaje se na godinu dana.

 

Što je potrebno napraviti kada certifikat istekne?

Nakon isteka certifikata, ako i dalje imate potrebu za korištenjem istih,  potrebno je napraviti obnovu certifikata. Kako bi se osigurao kontinuitet rada, certifikat bi se trebao obnoviti u zadnjem mjesecu valjanosti certifikata, odnosno prije isteka valjanosti certifikata.

 

Što moram napraviti da mi se obnovi certifikat?

Za obnovu certifikata potrebno je u registracijski ured Fine dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje aplikacijskih i SSL certifikata (1 primjerak),
 • Presliku identifikacijskog dokumenta skrbnika certifikata.

 

Mogu li se izdati Demo aplikacijski i SSL certifikat?

Za potrebe testiranja rada aplikacija i web servisa moguće je zatražiti Demo certifikat.

 

Kako mogu opozvati certifikat za aplikaciju ili SSL za poslužitelj?

Ako ste odlučili da Vam certifikat više nije potreban, isti je potrebno opozvati. Opoziv certifikata je potrebno zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata. Popunjen i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti u Registracijski ured Fine. Zahtjev za opoziv certifikata treba potpisati osoba ovlaštena za zastupanje. Ako je podnositelj zahtjeva skrbnik, tada ista uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje Zahtjev.

Popunjen i ovjeren Zahtjev može se dostaviti na sljedeći način:

 • Osobno u registracijski ured Fine od strane podnositelja zahtjeva,
 • Poštom u neki od Registracijskih ureda Fine (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva),
 • Dostavom od strane treće osobe (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva).