Česta pitanja i odgovori

Certifikati za tijela državne uprave (TDU)

Kome su namijenjeni TDU certifikati?

TDU Certifikati kvalificirani su certifikati za elektronički potpis koji se izdaju na dvije vrste uređaja, a namijenjeni su državnim dužnosnicima i zaposlenicima tijela državne uprave.


Na kojim se uređajima izdaju TDU certifikati i zašto se izdaju u paru?

Certifikati izdani na "Sigurnom kriptografskom uređaju", odnosno "uređaju starije generacije" omogućavaju napredan elektronički potpis podržan kvalificiranim certifikatom.

QSCD uređaj je nova vrsta korisničkog kripto uređaja u obliku smart kartice ili USB tokena. To je kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa koji je sukladno EU Uredbom eIDASizjednačen vlastoručnim potpisom u EU.

Mnogi elektronički poslovni servisi zahtijevaju dva certifikata na kripto uređaju (USB tokenu ili na pametnoj kartici) zbog čega se kod ovog proizvoda izdaju dva certifikata u paru, za e-potpise i pristup e-servisima:

 • kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis (AdESQC) i
 • certifikat za autentikaciju.

Kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis  korist se za izradu elektroničkih potpisa. Na nedvojben je način povezan s potpisnikom te omogućava njegovu identifikaciju. Podatke za izradu potpisa potpisnik koristi pod svojom potpunom kontrolom.

Certifikat za autentikaciju koristi se za izradu elektroničkog potpisa, za jaku autentikaciju i enkripciju ključa.

 

Koju dokumentaciju je potrebno predati da bih se TDU prvi put  registrirao u sustav PKI?

Ako nitko iz vašeg tijela državne uprave nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju tijela državne uprave u PKI sustav. Za registraciju tijela državne uprave u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU - 4 primjerka
 • akt temeljem kojeg je tijelo osnovano,
 • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje tijela.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u aktu temeljem kojeg je tijelo osnovano, te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor/-e.

Krovni ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU sklapa se između TDU i Fine. Sklapanje ovog ugovora preduvjet je za sklapanje pojedinačnog Ugovora o obavljanju usluga certificiranja zaposlenicima tijela državne uprave.

 

Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje dva TDU certifikata?

Za izdavanje dva TDU certifikata potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za TDU - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranje za zaposlenike TDU - 3 primjerka
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže) 

 

Na koji period valjanosti se izdaje TDU certifikat?

Certifikati se izdaju na 2 godine te je za njegovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.


Gdje mogu dostaviti dokumentaciju za izdavanje TDU certifikata?

Dokumentaciju možete dostaviti u Registracijski ured Fine

 

Da li s certifikatima za TDU mogu pristupiti e-servisima Fine?

S certifikatima za TDU možete pristupiti e-servisima Fine na isti način na koji pristupaju i ostali poslovni korisnici, što znači da je uz dokumentaciju za izdavanje certifikata za TDU potrebno predati Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i potpisane Opće uvjete korištenja e-servisa Fine. Od dana sklapanja Ugovornog odnosa, korisnik TDU certifikata plaća naknadu u sklopu ugovornog odnosa, odnosno 24 mjesečne rate.
 

TDU CERTIFIKAT ZA UDALJENI E-POTPIS (E-POTPIS U OBLAKU)

Što je TDU certifikat za udaljeni e-Potpis (e-Potpis u oblaku)?

TDU certifikat za udaljeni e-potpis u oblaku su certifikati za koje zaposlenik tijela državne uprave ne mora posjedovati hardverski kriptouređaj u kojem se nalazi zaštićeni privatni ključ koji je povezan s certifikatom korisnika, već svoj privatni ključ udaljeno aktivira koristeći svoj mobilni uređaj (ili tablet), prolazeći sustav dvofaktorske autentikacije, radi pokretanja izrade naprednog elektroničkog potpisa.

 

Da li je e-Potpis u oblaku vezan za određenu platformu ili Internet preglednik?

Rješenje Fina PKI u oblaku neovisno je o platformi ili internet pregledniku. Drugim riječima, korisnik ga može koristiti potpuno u skladu s osobnim preferencijama vezanim uz operativni sustav i preglednike.


Koju dokumentaciju trebam dostaviti da bi mi se izdao TDU certifikat za udaljeni e-Potpis?

Za izdavanje TDU certifiikata za udaljeni e-Potpis potrebno je dostaviti slijedeću dokumenetaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za udaljeni e-potpis za TDU - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranje za zaposlenike TDU - 3 primjerka
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže)


Kako preuzimam certifikat  za TDU certifikat za udaljeni e-Potpis?

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik vrši on-line preuzimanje certifikata na Fina portalu za preuzimanje certiifiakta.

 

Koliko vrijede aktivacijski kodovi za preuzimanje certiifikata za e-Potpis?

Aktivacijski kodovi za preuzimanje certifikata vrijede 30 dana.

 

Što ako zaboravim lozinku za certifikat?

U procesu izdavanja certifikata korisnik kreira zaporku koja je neophodna za korištenje certifikata. Ako korisnik zaboravi zaporku neće biti moguće kreiranje nove već će morati zatražiti izdavanje novog certifikata.

 

TDU CERTIFIKAT ZA E-PEČAT

Čemu služe TDU certifikati za e-Pečat?

Certifikati za elektroničko pečatiranje osiguravaju autentičnost pravne osobe i integritet podataka koje izlaze iz sustava.


Koje kvalificirane certifikat za e-pečat Fina izdaje?

Kvalificirani certifikat za e-pečat na QSCD uređaju

Kvalificirani certifikati za e-pečat srednje razine sigurnosti namijenjeni su za elektroničko pečatiranje, a izdaju se pravnim osobama te istu identificiraju. Pripadajući privatni ključ se čuva u QSCD uređaju (kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa/pečata).

Kvalificirani soft certifikat za e-pečat

Kvalificirani soft certifikat za e-pečat je certifikat standardne razine sigurnosti. Izdaje se u soft obliku, a pripadajući privatni ključ se čuva u softverskom zaštićenom tokenu (za način zaštite ovih privatnih ključeva na lokaciji korisnika, odgovoran je korisnik, odnosno ovlašteni predstavnik kojeg je imenovala osoba ovlaštena za zastupanje).

Kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat

Kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat je certifikat srednje razine sigurnosti, a pripadajući privatni ključ se čuva u servisu za udaljeno potpisivanje i pečatiranje koji se nalazi u Fini.


Što mi je potrebno za izdavanje kvalificirani certifikat za e-pečat na QSCD uređaju?

Za izdavanje kvalificiranog certifikata za e-pečat na QSCD uređaju potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate - 2 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika 

 

Na koji period valjanosti se izdaju kvalificirani certifikati za e-pečat na QSCD uređaju?

Certifikati se izdaju na 2 godine te je za njegovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.


Što mi je potrebno za izdavanje kvalificiranog soft certifikat za e-pečat?

Za izdavanje kvalificiranog soft certifikat za e-pečat potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate - 2 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika

 

Na koji period valjanosti se izdaje soft certifikat za e-pečat?

Certifikati se izdaju na 5 godine te je za njegovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

 

Što mi je potrebno za izdavanje kvalificiranog certifikata za udaljeni e-pečat?

Za izdavanje kvalificiranog certifikata za udaljeni e-pečat potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate - 2 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika

 

Na koji period valjanosti se izdaje kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat?

Certifikati se izdaju na 2 godine te je za njegovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

 

Gdje dostavljamo dokumentaciju za izdavanje TDU certifikata za e-pečat?

Dokumentaciju za izdavanjeTDU certifikata za e-pečat možete dostaviti u Registracijski ured Fine ili najbližu poslovnicu Fine.