Najčešća pitanja i odgovori

Kvalificirani elektronički vremenski žig

Što je vremenski žig?

Vremenski žig je elektronički potpisana potvrda izdavatelja vremenskog žiga koja potvrđuje postojanje podataka, elektroničkih zapisa, elektroničkih dokumenata i sl. na koje se vremenski žig odnosi, u vremenu navedenom u vremenskom žigu.

 

Tko u Republici Hrvatskoj pruža uslugu vremenskog žiga?

Financijska Agencija (Fina)  je trenutno jedini evidentirani izdavatelj vremenskog žiga u Republici Hrvatskoj.

 

Kako zatražiti uslugu vremenskog žiga?

Korisnik dostavlja izdavatelju vremenskog žiga (Fini) popunjenu i ovjerenu Pristupnicu za uslugu vremenskog žiga za poslovne subjekte. Pristupnica se predaje u registracijski ured Fine.

 

Kako se pristupa Servisu vremenskog žiga?

Servis vremenskog žiga dostupan je samo registriranim korisnicima koji su servis zatražili Pristupnicom za uslugu vremenskog žiga za poslovne subjekte. Registrirani korisnik servisu  pristupa putem internetske adrese https://tsa.fina.hr/ts-rfc3161 uz korištenje poslovnog autentifikacijskog ili aplikacijskog certifikata, koji mogu biti izdani na kripto uređaju ili instalirani na računalo, a ovisno o vašem rješenju.

 

Što mi omogućuje vremenski žig?

Omogućuje pouzdano dokazivanje da je podatak, elektronički zapis, elektronički dokument i sl. postojao prije trenutka u vremenu koji je naznačen u vremenskom žigu. Svaka naknadna promjena u dokumentu i u ugrađenom vremenskom žigu se lako otkriva.

 

Što mi osigurava vremenski žig?

Vremenski žig osigurava sljedeće:

 • da je dokument u tom obliku postojao prije vremena navedenog u ugrađenom vremenskom žigu, 
 • da dokument nije mijenjan nakon vremena navedenog u ugrađenom vremenskom žigu,
 • da se verifikacija elektroničkog potpisa dokumenta može pouzdano obaviti i nakon opoziva ili isteka potpisnog certifikata, 
 • da je dokument poslan ili zaprimljen u vrijeme navedeno u vremenskom žigu i sl.

 

Kome je namijenjen servis vremenskog žiga?

Ovaj servis namijenjen je poslovnim subjektima te pripadajućim osobama poslovnih subjekata u cilju podrške elektroničkom poslovanju.

 

Što sve sadrži vremenski žig?

Vremenski žig sadrži sljedeće:

 • sažetak podataka, elektroničkog zapisa, elektroničkog dokumenta i sl. koji je ovjeren vremenskim žigom,
 • oznaku točnog vremena izrade vremenskog žiga,
 • druge pripadajuće podatke u vremenskom žigu,
 • elektronički potpis izdavatelja vremenskog žiga.

 

Kako se radi provjera (validacija) vremenskog žiga?

Provjeru vremenskog žiga izvodi aplikacija na strani korisnika. Ta se provjera izvodi automatski te aplikacija korisniku prikazuje rezultat obavljene provjere.

 

Postoji li Demo (testno) okruženje  servisa vremenskog žiga?

Za potrebe pripreme i testiranja okoline za korištenje vremenskog žiga moguće je zatražiti Demo autentifikacijski ili Demo aplikacijski certifikat kao i pristup Demo servisu vremenskog žiga.

 

Koji su tehnički preduvjeti za korištenje Fina servisa vremenske ovjere?

 • pristup internetu i komunikacija preko portova HTTP, SSL i LDAP,
 • klijentska aplikacija za vremenski žig (zasebna ili integrirana u rješenje koje koristi korisnik),
 • autentifikacijski ili aplikacijski certifikat za prijavu na Fina servis vremenske ovjere,
 • Root certifikat FINA RDC.

 

Je li je servis vremenskog žiga usklađen sa zakonom?

Fina servis vremenske ovjere usklađen je sa zakonskom regulativom o elektroničkom potpisu, europskim i međunarodnim normama te s europskom Direktivom o elektroničkim potpisima.