Naplata javnih prihoda platnim karticama

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/11, 119/14, 93/16), a u vezi s člankom 3. stavkom 1. alinejama 1. i 2. Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01, 60/04 i 42/05), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela: Odluku o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica.

Sustav za naplatu javnih davanja sastoji se od EFT POS uređaja postavljenih na lokacijama tijela državne uprave koja provode njihovu neposrednu naplatu, te središnjeg informatičkog sustava koji prima transakcije i obrađuje ih sukladno važećim propisima.

Širenje primjene Sustava provodi se uz prethodno odobrenje Ministarstva financija.

U Sustavu za naplatu javnih davanja omogućena je naplata javnih prihoda putem sljedećih trgovačkih marki kartica:

  • AMERICAN EXPRESS
  • DINERS
  • DISCOVER
  • JCB
  • MAESTRO
  • MASTERCARD
  • VISA