Naplata javnih prihoda platnim karticama

Temeljem članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 3. stavkom 1. podstavcima 1. i 2. Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01, 60/04 i 42/05), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine donijela Odluku o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica (»Narodne novine«, br. 123/2019). 

Ovom odlukom omogućuje se primjena Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove, novčanih kazni i troškova prekršajnih postupaka izrečenih iz nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za more, promet i infrastrukturu, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za carinski sustav, upravnih pristojbi i naknada putem platnih kartica za naplatu prihoda koji se uplaćuju sukladno provedbenom propisu o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u tekućoj godini.

Sustav za naplatu javnih davanja sastoji se od EFT POS uređaja postavljenih na lokacijama tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave koja provode njihovu neposrednu naplatu, informacijskog sustava za potrebe zadavanja naplate putem interneta i središnjeg informatičkog sustava.

Tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske nadležno je za proširenje Sustava za naplatu javnih davanja sukladno potrebama tijela javne vlasti koja provode njihovu naplatu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

U Sustavu za naplatu javnih davanja omogućena je naplata javnih prihoda putem sljedećih trgovačkih marki kartica:

  • DINERS
  • DISCOVER
  • MAESTRO
  • MASTERCARD
  • VISA