Zatražite ponudu

info.BIZ - narudžbenica

*

Tekst za prepoznavanje Refresh CAPTCHA

 

Informacije ispitaniku o obradi osobnih podataka prikupljenih ovim obrascem.

Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr, besplatan telefon 0800 0080

Osobni podaci koji se obrađuju: ime i prezime, adresa elektroničke pošte.

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina.hr

Svrha obrade osobnih podataka: Osobni podaci prikupljeni ovim obrascem obrađuju se za potrebe identifikacije i komunikacije s pošiljateljem upita putem obrasca, tj. za ispunjenje ugovora  u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

Ako niste dali suglasnost da Vas Fina kontaktira o povezanim proizvodima/uslugama, osobni podaci koristit će se isključivo za potrebe identifikacije i komunikacije s pošiljateljem upita putem obrasca, tj. za ispunjenje ugovora  u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. 

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci koje FINA obrađuje kao voditelj ima pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev/i u vezi s prethodnim pravima podnose se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Fine čiji popis je objavljen na web stranici Fine: www.fina.hr.

Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti Fini odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska 136, Zagreb, 00385 (0)1 4609 000, azop@azop.hrwww.azop.hr.