Preskoči na glavni sadržaj

JAVNO NADMETANJE za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18),  Financijska agencija objavljuje

JAVNO NADMETANJE
za davanje u zakup poslovnog prostora

I. Predmet zakupa je:

Poslovni prostor u poslovnoj zgradi Financijske agencije u Splitu, Mažuranićevo šetalište 24b, sagrađene na k.č. br. ZEM 6515/1, z.k.ul. 21951, k.o. Split, i to:

  1. poslovni prostor u prizemlju zgrade koji se sastoji od šalter sale, ureda, hodnika, sanitarnog čvora i čajne kuhinje, ukupne površine 104,00 m2. Prostor ima zaseban ulaz.
  2. pripadajući otvoreni, nenatkriveni prostor, površine 50,00 m2.

II. Predmet zakupa je:

Poslovni prostor u vlasništvu Financijske agencije u Biogradu na moru, Put Solina 8, ukupne površine 23,00 m2, koji se sastoji od 2 ureda, hodnika i sanitarnog čvora u prizemlju zgrade sagrađene na k.č. br. 1705, z.k.ul. 3801, k.o. Biograd na moru.

III. Predmet zakupa je:

Poslovni prostor u vlasništvu Financijske agencije u Pakracu, Bolnička 2, ukupne površine 75,15 m2, koji se sastoji od 4 ureda, hodnika, sanitarnog čvora i čajne kuhinje u prizemlju zgrade sagrađene na k.č. br. 568, z.k.ul. 210, k.o. Pakrac. Prostor ima zaseban ulaz.

IV. Predmet zakupa je:

Poslovni prostor cjelokupnog I. kata u vlasništvu Financijske agencije u Krku, Kralja Tomislava 1, ukupne površine 137,59 m2, koji se sastoji od ureda i zajedničkog prostora zgrade sagrađene na k.č. br. 1533/32, z.k.ul. 1999, k.o. Krk.

V. Predmet zakupa je:

Poslovni prostor u vlasništvu Financijske agencije u Vukovaru, Olajnica 19, ukupne površine 30,79 m2, koji se sastoji od ureda br. 323 i pripadajućeg zajedničkog prostora i koji se nalazi na 3 etaži poslovne zgrade sagrađene na k.č.br. 1709, upisane u zk.ul. 8379, k.o. Vukovar.

VI. Predmet zakupa je:

Poslovni prostor cjelokupnog I. kata u vlasništvu Financijske agencije u Daruvaru, Trg kralja Tomislava 3, ukupne površine 201,10 m2, koji se sastoji od ureda i zajedničkog prostora zgrade sagrađene na k.č. br. 898/1, z.k.ul. 1036, k.o. Daruvar.

VII. Predmet zakupa je:

Poslovni prostor cjelokupnog I. kata u vlasništvu Financijske agencije u Sv. Ivan Zelini, Trg Ante Starčevića 14, ukupne površine 136,41 m2 koji se sastoji od ureda i zajedničkog prostora zgrade sagrađene na k.č. br. 1690, z.k.ul. 2378, k.o. Zelina. Prostor ima zaseban ulaz.

VIII. Predmet zakupa je:

Poslovni prostor cjelokupnog I. kata u vlasništvu Financijske agencije u Ogulinu, Bernardina Frankopana 1a, ukupne površine 422,40 m2 koji se sastoji od ureda i zajedničkog prostora zgrade sagrađene na k.č. br. 101/1, z.k.ul. 4519, k.o. Ogulin.

Početna cijena zakupa za prostor pod točkom I. a) iznosi 17,00 € (bez PDV-a) po 1 m² prostora mjesečno, a početna cijena zakupa za prostor pod b) iznosi 5,00 € (bez PDV-a) po 1 m2 prostora mjesečno.

Početna cijena zakupa za prostor pod  točkom II. iznosi 8,00 € po 1m2 mjesečno bez PDV-a.

Početna cijena zakupa za prostor pod  točkom III. iznosi 6,00 € po 1m2 mjesečno bez PDV-a.

Početna cijena zakupa za prostor pod  točkom IV. iznosi 8,00 € po 1m2 mjesečno bez PDV-a.

Početna cijena zakupa za prostor pod  točkom V. iznosi 6,64 € po 1m2 mjesečno bez PDV-a.

Početna cijena zakupa za prostor pod  točkom VI. iznosi 4,00 € po 1m2 mjesečno bez PDV-a.

Početna cijena zakupa za prostor pod  točkom VII. iznosi 8,00 € po 1m2 mjesečno bez PDV-a.

Početna cijena zakupa za prostor pod  točkom VIII. iznosi 5,00 € po 1m2 mjesečno bez PDV-a.

U cijenu zakupa nisu uključeni režijski troškovi povezani s korištenjem predmetnog poslovnog prostora koji se plaćaju razmjerno zakupljenoj površini.

Prostor pod točkom I. a) i b) daju se u zakup objedinjeno, na način da ponuda mora sadržavati pojedinačne iznose zakupnine za svaki prostor (a i b) koji se daje u zakup.
Poslovni prostor pod točkom II., III. IV. V., VI. VII. i VIII., daju se u zakup zasebno.

Ponuditelj može dostaviti pojedinačnu ponudu za svaki od navedenih prostora.

Poslovni prostor pod točkom I. a) i b) daju se u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Poslovni prostor pod točkom II. daje se u zakup za obavljanje uredskih poslova, poslova financija i računovodstva i sl. ili za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Poslovni prostori pod točkom III. IV. V., VI. VII. i VIII., daju se u zakup za obavljanje uredskih poslova, poslova financija i računovodstva i sl.

Poslovni prostor pod točkom I. a) i b) te poslovni prostori pod točkom II., III., IV. V., VI., VII. i VIII., daju se u zakup u viđenom stanju na neodređeno vrijeme s otkaznim rokom od 2 mjeseca.

Zakupnik je obvezan ugovor o zakupu poslovnog prostora solemnizirati o svom trošku kod Javnog bilježnika.

IX. Ponuda mora sadržavati slijedeće:

  1. Naziv / ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja te kontakt,
  2. iznos ponuđene cijene zakupa po 1m² prostora mjesečno,
  3. izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno rješenje o upisu obrta za obrtnike i
  4. naznaku za koji poslovni prostor se dostavlja ponuda.

X. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena zakupa po 1 m2 prostora mjesečno.

XI. Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Financijske agencije,
Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 7/2024 NE OTVARAJ“

zaključno do 15.7.2024. u 12,00 sati.

U obzir se uzimaju i ponude koje su predane u poštanskom uredu do navedenog roka.

XII. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

XIII. O rezultatima Javnog nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

XIV. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 60 dana od dana obavijesti o prihvaćanju
ponude sklopiti s Financijskom agencijom ugovor o zakupu poslovnog prostora.

XV. Financijska agencija zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te poništiti Javno
nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

XVI. Pregled prostora pod točkom I. a i b) može se dogovoriti na broj: 021/303-979 ili 098/428-340.

Pregled prostora pod točkom II. može se dogovoriti na broj: 091/798-81-97.

Pregled prostora pod točkom III. može se dogovoriti na broj: 098/262-024.

Pregled prostora pod točkom IV. može se dogovoriti na broj: 099/226-55-92.

Pregled prostora pod točkom V. može se dogovoriti na broj: 098/270-916.

Pregled prostora pod točkom VI. može se dogovoriti na broj: 098/983-9324.

Pregled prostora pod točkom VII. može se dogovoriti na broj: 099 313 4229.

Pregled prostora pod točkom VIII. može se dogovoriti na broj: 091 211 0319.

XVII. Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080.

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka  Fine: dpo@fina.hr.

Financijska agencija Vaše osobne podatke obrađuje u svrhu prijave i provedbe postupka ovog Javnog nadmetanja.
U navedenu svrhu obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:

  • Ime i prezime
  • Adresa prebivališta
  • OIB

Vaše osobne podatke ćemo čuvati 10 godina.
Osobni podaci ponuditelja s kojima Financijska agencija sklopi ugovor o zakupu će biti proslijeđeni Poreznoj upravi.

Ispitanik (ponuditelj) ima pravo od Financijske agencije zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev u vezi s prethodnim pravima podnosi se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Financijske agencije čiji popis je objavljen na mrežnim stranicama Financijske agencije.

Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, e-mail: azop@azop.hr.
 

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.