Preskoči na glavni sadržaj

JAVNI POZIV za iskaz interesa za preuzimanje Računovodstvenih servisa kao dijela poduzeća Financijske agencije koje zadržava gospodarsku cjelovitost

Predmet ovog javnog poziva je prenošenje Fina računovodstvenih servisa (dalje u tekstu: Računovodstveni servisi), dijela poduzeća Fine koji nudi usluge vođenja financija i knjigovodstva, na novog poslodavca sukladno čl. 137. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19).

Računovodstveni servis zapošljava 75 radnika koji obavljaju poslove eksternog računovodstva za 650 klijenata u sljedećim gradovima u Republici Hrvatskoj: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Sesvete, Bjelovar, Zabok, Karlovac, Čakovec, Vukovar, Vinkovci, Slavonski Brod, Šibenik, Zadar, Dubrovnik, Pula, Gospić, Varaždin, Velika Gorica, Krk, Crikvenica, Pag i Virovitica.

Relevantne podatke o poslovanju Računovodstvenih servisa dobit će svi zainteresirani po dostavljenom urednom iskazu interesa te potpisu Izjave o tajnosti.

Rok za podnošenje iskaza interesa je 29. kolovoza 2021. godine.

Ovaj javni poziv ne obvezuje Financijsku agenciju na prenošenje Računovodstvenog servisa na novog poslodavca, tj. na prihvat eventualno pristiglih ponuda.

PODNOŠENJE ISKAZA INTERESA

Iskaz interesa i njegovi prilozi dostavljaju se u izvorniku i jednoj preslici, u istoj zatvorenoj omotnici na kojoj je jasno istaknuto da se radi o prijavi na javni poziv za iskaz interesa za preuzimanje Računovodstvenih servisa, na urudžbeni zapisnik Financijske agencije ili preporučenom pošiljkom na adresu: Financijska agencija, ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb.

Prijavitelji moraju biti pravne osobe ili obrtnici registrirani za obavljanje računovodstvenih poslova koji posluju najmanje pet godina, bez evidentiranih dugovanja pri Poreznoj upravi, s ukupnim godišnjim prometom većim od pet milijuna kuna, a što dokazuju izvodom iz registra trgovačkog suda/obrtnog registra, potvrdom nadležne Porezne uprave ne starijom od 30 dana te Bon 1 i Bon 2 obrascem.

Svim zainteresiranima koji ispunjavaju navedene uvjete bit će omogućen uvid u sve relevantne podatke o poslovanju Računovodstvenih servisa u trajanju od 30 dana.

Prijavitelji su dužni u roku od 30 dana od isteka navedenog roka za analizu poslovanja Računovodstvenih servisa dostaviti ponudu za preuzimanje Računovodstvenih servisa kao dijela poduzeća Financijske agencije koje zadržava gospodarsku cjelovitost, a koja ponuda mora sadržavati:

- Broj preuzetih radnika i predviđeno minimalno trajanje njihovog radnog odnosa
- Predviđeno minimalno trajanje prava radnika iz važećeg Kolektivnog ugovora za radnike Financijske agencije
- Planirani dan preuzimanja Računovodstvenih servisa
- Ukupnu cijenu

Ukoliko prijavitelj ne dostavi ponudu u roku, smatrat će se da je povukao svoj iskaz interesa.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.