Preskoči na glavni sadržaj

Registar stvarnih vlasnika - važne informacije

Tko je obavezan upisati se u Registar stvarnih vlasnika, u kojem roku, tko je ovlašten za upis te na koji način to možete obaviti donosimo u detaljnom vodiču

Kako se mogu upisati i koja je cijena?

Upis je besplatan, a možete ga obaviti:

 • putem aplikacije Registar stvarnih vlasnika (e-Građani) uz korištenje vjerodajnice visoke razine sigurnosti. Ovlaštene osobe mogu opunomoćiti drugu osobu za korištenje aplikacije putem e-Ovlaštenja, uz vjerodajnicu visoke razine sigurnosti. Kada ta osoba prihvati dodijeljena prava, uz korištenje digitalnog certifikata, ima pristup aplikaciji.
 • u poslovnicama Fine na predviđenim obrascima koji se razlikuju ovisno o organizacijskom obliku obveznika upisa:
 1. Trgovačka društva organizirana kao d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV-1.
 2. Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju Obrazac RSV-2.
 3. Udruge i zaklade popunjavaju Obrazac RSV-3.
 4. Trustovi popunjavaju Obrazac RSV-4.

Koji je rok za upis?

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku/vlasnicima u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, a upravitelj trusta, koji je postao obveznik OIB-a u RH, u roku od 30 dana od dodjele OIB-a.

Što ako se ne upišem?

Fina je, kao ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih subjekata koji ne upišu podatke u Registar stvarnih vlasnika, u obvezi izdati prekršajni nalog temeljem Prekršajnog zakona i Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Kolike su kazne?

Rasponi novčanih kazni za pravne osobe kreću se od 660 eura do 46.450 eura, a za člana uprave ili druge odgovorne osobe u pravnoj osobi od 660 do 9.950 eura.

Kako mogu platiti kaznu?

Na prekršajnom nalogu se nalazi uplatnica na kojoj su izražene 2/3 izrečene kazne i paušalni trošak izdavanja naloga. Iznos od 2/3 možete uplatiti u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti prekršajnog naloga, a nakon toga je potrebno uplatiti puni iznos novčane kazne i paušalni trošak.

Novčane kazne i paušalni trošak plaćaju se na račun državnog proračuna. Uplatnice nije potrebno dostavljati Fini, budući da je plaćanje po pravilnom pozivu na broj vidljivo u prekršajnom predmetu.

Mogu li se žaliti?

Okrivljenik, branitelj i osoba iz članka 192. stavak 2. Prekršajnog zakona imaju pravo podnijeti prigovor u roku od osam dana od primitka prekršajnog naloga. Prigovor se dostavlja Fini neposredno ili preporučenom pošiljkom.

Ako okrivljenik prije ili nakon podnošenja prigovora uplati izrečenu kaznu smatrat će se da se time odrekao prava na podnošenje prigovora sukladno čl. 235. st. 5. Prekršajnog zakona.

Ako je prigovor podnesen zbog odluke o prekršajno-pravnoj sankciji odnosno troškovima postupka, Fina prigovor dostavlja na odlučivanje Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske. Sve ostale pravodobne i dopuštene prigovore Fina dostavlja na odlučivanje Financijskom inspektoratu Ministarstva financija.

Može li se upis podataka u Registar stvarnih vlasnika izvršiti ukoliko je već izdan prekršajni nalog?

Upis podataka u Registar stvarnih vlasnika može se i treba izvršiti i nakon izdavanja prekršajnog naloga. Naknadni upis podataka u Registar stvarnih vlasnika ne utječe na status izdanih prekršajnih naloga.

Mogu li dobiti uvid i provjeriti status prekršajnog spisa?

Da, to može zatražiti ovlaštena osoba na sljedećim adresama:

 • Fina, Regionalni centar Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
 • Fina, Regionalni centar Rijeka, F. Kurelca 8, 51000 Rijeka
 • Fina, Regionalni centar Osijek, L. Jägera 1-3, 31000 Osijek
 • Fina, Regionalni centar Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

Tko se mora upisati u Registar?

Pravni subjekti osnovani u Republika Hrvatska, kojima Republika Hrvatska ili jedinica područne samouprave nije jedini osnivač:

 • trgovačka društva,
 • podružnice stranih trgovačkih društava,
 • udruge,
 • zaklade,
 • ustanove,
 • trustovi i s trustom izjednačeni subjekti stranog prava (ako upravitelj ili osnivač trusta ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj, ili ako u ime trusta stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom),
 • dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira ne upisuju stvarne vlasnike, ali su dužni podnijeti obrazac RSV-2 u kojemu navode da kotiraju na burzi i na kojoj burzi.

Tko se ne mora upisati u Registar?

 • pravni subjekti kojima je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne uprave,
 • obrtnici, samostalna zanimanja, zadruge, umjetničke organizacije, političke stranke, vjerske zajednice, sindikati, komore, tijela državne uprave, udruge poslodavaca, stečajna masa, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi pravno ustrojbeni oblici.

Tko je ovlašten za upis u Registar?

 • ovlaštena osoba za zastupanje pravnoga subjekta ili opunomoćena osoba,
 • upravitelj trusta ili opunomoćena osoba.

Što je Registar stvarnih vlasnika?

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova osnovanih na području Republike Hrvatske.

Operativno ga vodi Fina u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a ustrojen je temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Tko je stvarni vlasnik?

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja kontrolira pravnu osobu preko vlasništva nad dionicama, poslovnim udjelima ili pravom glasa, odnosno svaka fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom preko drugih sredstava.

Čemu služi Registar stvarnih vlasnika?

Registar je uspostavljen kako bi se povećala transparentnost te smanjila mogućnost zlouporabe u prikrivanju identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, porezne prijevare i financiranja terorizma.

Kome se mogu obratiti?

Upite vezane za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar možete uputiti:

 • pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info.uzspn@mfin.hr
 • na broj telefona: 01/6345 451

Upite vezane za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:

 • pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info@fina.hr
 • na broj telefona: 0800 0080
 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.