05.10.2021.
Otvorena nova poslovnica Fine u Zagrebu

Nova se poslovnica nalazi u City Center one East, Zagreb, Slavonska avenija 11d

Više informacija
01.10.2021.
Na FER-u otvorena dva nova računalna laboratorija

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, danas su i službeno otvorena dva računalna laboratorija (A209 i A210 na 2. katu Fakulteta), koja će moći koristiti svi studenti i nastavnici FER-a.

Više informacija
01.10.2021.
Top 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2020. godini prema vlasništvu

Najveći ukupni prihodi i najveća neto dobit kod TOP 50 poduzetnika u privatnom vlasništvu i državnom vlasništvu

Više informacija
30.09.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Šibeniku u 2020. godini

Poduzetnici Šibenika ostvarili su 59,2% ukupnih prihoda i 50,1% dobiti razdoblja svih poduzetnika Šibensko-kninske županije

Više informacija
28.09.2021.
Usporedba rezultata poduzetnika u turizmu na razini Kontinentalne i Jadranske Hrvatske u 2020. godini

U povodu Svjetskog dana turizma, 27. rujna, Financijska agencija objavljuje rezultate poduzetnika u području djelatnosti turizma

Više informacija
25.09.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika Istarske županije u 2020. godini

U povodu Dana Istarske županije, 25. rujna, Financijska agencija objavljuje rezultate poduzetnika sa sjedištem u toj županiji.

Više informacija
24.09.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti cestovnog prijevoza robe i usluga preseljenja, u razdoblju od 2010. do 2020. godine

U povodu Dana vozača (24.9.) Financijska agencija je analizirala rezultate poduzetnika u djelatnosti cestovnog prijevoza roba i usluga preseljenja u razdoblju od 2010. do 2020. godine

Više informacija
23.09.2021.
Rezultati poduzetnika na području Urbane aglomeracije Rijeka u 2020. godini

Poduzetnici na području Urbane aglomeracije Rijeka u 2020. godini ostvarili 68,6% ukupnih prihoda poduzetnika Primorsko-goranske županije

Više informacija
22.09.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – presjek 2004.-2009.-2014.-2020. godina

Usporedba broja zaposlenih kod poduzetnika u ovoj djelatnosti kroz promatrano razdoblje pokazala je da je, u odnosu na 2004. godinu, broj zaposlenih u 2020. godini bio veći za 81,3%

Više informacija