03.11.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 30.9.2017.

Prema stanju na dan 30. rujna 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj i Ličko-senjskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije.

Više informacija
26.10.2017.
FINAeduca u Osijeku: predstavljene usluge za unaprjeđenje poslovanja i servis e-Račun za državu

Financijska agencija je danas u Županijskoj komori u Osijeku, u okviru seminara FINAeduca, predstavila svoje usluge koje olakšavaju i unaprjeđuju poslovanje: optimizaciju arhivske građe digitalizacijom arhive, uslugu e-Arhiv kao dopunu servisu e-Račun, e-plaćanje te plaćanje putem SEPA izravnog terećenja.

Više informacija
25.10.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za rujan 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2017. godine, bio je blokiran 26 171 poslovni subjekt, što je za 1,1 % manje u odnosu na kolovoz 2017. godine.

Više informacija
25.10.2017.
Fina poziva obveznike da na vrijeme obnove fiskalne certifikate

U studenome 2017. godine istječe pet godina od početka izdavanja fiskalnih certifikata, koje Fina izdaje na rok od 5 godina, a potrebni su za izdavanje fiskaliziranih računa.

Više informacija
24.10.2017.
U Poreču i Rovinju svaki drugi zaposleni kod poduzetnika u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti

Prema podacima Ministarstva turizma, među 10 gradova i općina s najvećim turističkim prometom su sljedeći gradovi: Dubrovnik, Opatija, Poreč, Pula, Rovinj, Split, Umag, Zadar i Zagreb te općina Medulin.

Više informacija
19.10.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 31.8.2017.

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. kolovoza 2017. godine, u ukupnom dugu je bio 46,0 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 53,3 %.

Više informacija
17.10.2017.
Najveći prihod kod 50 poduzetnika u privatnom vlasništvu, a najveća dobit kod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu

Poduzetnici u privatnom vlasništvu ostvarili najveći prihod (92,9 milijardi kuna) u usporedbi s istim brojem poduzetnika u drugim oblicima vlasništva.

Više informacija
16.10.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.8.2017.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 31. kolovoza 2017. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
13.10.2017.
Osam društava iz koncerna Agrokor podnijelo godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu u svrhu javne objave

Zaključno sa stanjem od 12. listopada 2017. godine, društva Irida d.o.o. (OIB: 72383446154), Jamnica d.d. (OIB: 05050436541), Ledo d.d. (OIB: 87955947581), Mladina d.d. (OIB: 00233318664), PIK Vrbovec d.d. (OIB: 78909170415), ROTO Dinamic d.o.o. (OIB: 24723122482), Solana Pag d.d. (OIB: 34949147151) i Zvijezda (OIB: 91492011748), podnijela su godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za 2016. godinu u svrhu javne objave.

Više informacija