21.06.2017.
U 2016. godini zabilježen porast broja poduzetnika u trgovini nakon dužeg razdoblja stagniranja ili pada

Poduzetnici Hrvatske su u 2016. godini ostvarili ukupan prihod od 633,1 milijardu kuna.

Više informacija
20.06.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 30.4.2017.

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, na dan 30. travnja 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 47,8 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 55,1 %.

Više informacija
16.06.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 30.4.2017.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 30. travnja 2017. godine pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
14.06.2017.
Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini po županijama

Prema rezultatima poduzetnika u 2016. godini, promatrano na razini županija, zaključak je da gospodarsku sliku Hrvatske i dalje karakterizira velika razlika u razvijenosti pojedinih regija – županija.

Više informacija
13.06.2017.
Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.4.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 30. travnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija
12.06.2017.
Građanima EU omogućen pristup hrvatskim javnim elektroničkim uslugama putem sustava e-Građani

U Ministarstvu uprave je u petak 9. lipnja predstavljen projekt "Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane" (engl. The Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens, 2015-HR-IA-0069), kojeg sufinancira Europska unija.

Više informacija
08.06.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 30.04.2017.

Prema stanju na dan 30. travnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 5651 (16,7 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje manji je za 3,4 milijarde kuna (17,0 %).

Više informacija
07.06.2017.
Dodijeljene nagrade Zlatna bilanca za 2016. godinu

Financijska agencija je danas ekskluzivno predstavila financijske rezultate poslovanja hrvatskih poduzetnika za 2016. godinu te najuspješnijima dodijelila nagrade Zlatna bilanca.

Više informacija
30.05.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za travanj 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja 2017. godine, bilo je blokirano 28 209 poslovnih subjekata, što je za 2,0 % manje u odnosu na ožujak 2017. godine.

Više informacija
29.05.2017.
Pregled stanja blokade građana prema rodnom kriteriju - 31.3.2017.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. ožujka 2017. godine, u blokadi je bilo 330 762 građana.

Više informacija