12.09.2017.
U 2016. godini 72 poduzetnika iz realnog i financijskog sektora ostvarila su prihod veći od milijardu kuna

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2016. godini, od 114 483 poduzetnika iz realnog sektora, njih 63 ostvarili su prihod veći od milijardu kuna.

Više informacija
06.09.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 31.7.2017.

Prema stanju na dan 31. srpnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 4781 (15,2 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 3,7 milijardi kuna (19,5 %).

Više informacija
06.09.2017.
Rezultati poduzetnika na razini Kontinentalne i Jadranske Hrvatske u 2016. godini, s osvrtom na razdoblje od 2013. - 2016.

Analiza poduzetnika Hrvatske u 2016. godini na razini NUTS-2 pokazala je da je u Kontinentalnoj Hrvatskoj sjedište imao 71 391 poduzetnik, a u Jadranskoj Hrvatskoj 43 092 poduzetnika.

Više informacija
31.08.2017.
Poduzetnici Virovitičko-podravske županije u 2016. godini povećali neto dobiti za 229 %

U Virovitičko-podravskoj županiji u 2016. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 1000 poduzetnika koji su zapošljavali 7898 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 6,1 %.

Više informacija
31.08.2017.
Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za srpanj 2017. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja 2017. godine, bila su blokirana 26 674 poslovna subjekta, što je za 0,5 % manje u odnosu na lipanj 2017. godine.

Više informacija
29.08.2017.
34 508 poduzetnika bez zaposlenih s udjelom u ukupnim prihodima poduzetnika RH od 2,3 % i udjelom u gubitku razdoblja od 32,9 %

U RH je u 2016. godini poslovalo 114 483 poduzetnika, od čega je 34 508 poduzetnika ili 30,1 % nije imalo zaposlenih.

Više informacija
29.08.2017.
Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija - stanje 30.6.2017.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2017. godine u blokadi je bilo 325 009 građana.

Više informacija
25.08.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 30.6.2017.

U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana prevladavaju dugotrajne blokade.

Više informacija
24.08.2017.
U Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini najviše poduzetnika, a najmanje zaposlenih u razdoblju od 10 godina

U Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 1925 poduzetnika.

Više informacija
23.08.2017.
Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 30.6.2017.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 30. lipnja 2017. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb.

Više informacija