17.01.2017.
Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Urbanoj aglomeraciji Split u 2015. godini - rast dobiti od 90 %

Na području 13 gradova i općina koje su obuhvaćene Urbanom aglomeracijom Split u 2015. godini bilo je 9178 poduzetnika sa 56 594 zaposlenih, što je prosječno 6,2 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Splita (6459), a najmanji je broj poduzetnika u općini Lećevica (9).

Više informacija
16.01.2017.
Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 30.11.2016.

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, na dan 30. studenoga 2016. godine, prelazio je polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 50,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je bio 58,0 %.

Više informacija
16.01.2017.
Provedba projekta "Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange"

U tijeku je provedba projekta "Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange Project", koji se financira sredstvima Europske unije temeljem programa Instrumenta za povezivanje Europe (engl. Connecting Europe Facility – CEF).

Više informacija
13.01.2017.
Broj novoosnovanih društava i obrta putem servisa Hitro.hr

Putem servisa Hitro.hr u 2016. godini ukupno je otvoreno 6.559 poslovnih subjekata što predstavlja povećanje od 781 subjekta, odnosno 13,52 % više u odnosu na 2015. godinu.

Više informacija
10.01.2017.
Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - 30.11.2016.

Prema stanju na dan 30. studenoga 2016. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama manji u odnosu na stanje godinu dana ranije.

Više informacija
09.01.2017.
U razdoblju od listopada do prosinca 2016. novih 10.104 pokretnina i prava upisanih u upisnik

U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika, upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima.

Više informacija
04.01.2017.
Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja, najveću dobit razdoblja u 2015. godini ostvarila HEP grupa, a najveći gubitak razdoblja INA d.d.

Prema podacima iz obrađenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu, kod 584 poduzetnika, obveznika konsolidacije, bilo je 305 740 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 0,3 %.

Više informacija