28.08.2020.
Rezultati poslovanja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini

Prema pokazatelju ekonomičnosti poslovanja, poduzetnici Dubrovačko-neretvanske županije na prvom su mjesto među svim županijama. Među velikim i srednjim poduzetnicima najbolju ekonomičnost poslovanja imaju: HOTELI CAVTAT d.o.o., DUBROVNIK SEA SUN HOTELS d.o.o. i VJETROELEKTRANA KATUNI d.o.o.

Više informacija
26.08.2020.
Rezultati poslovanja poduzetnika u 2019. godini po županijama

Dominantan utjecaj na ukupne rezultate poslovanja Hrvatske imaju poduzetnici sa sjedištem u Gradu Zagrebu što je očekivano s obzirom da najveći broj poduzetnika ima sjedište na području te županije.

Više informacija
24.08.2020.
Poduzetnici u privatnom vlasništvu ostvarili 83,3% ukupne neto dobiti poduzetnika Hrvatske

Najveću neto dobit po zaposlenom ostvarili su poduzetnici u mješovitom vlasništvu, 40.568 kuna, drugi su poduzetnici u privatnom vlasništvu s 32.142 kune, a poduzetnici u državnom vlasništvu treći su s ostvarenih 28.865 kuna neto dobiti po zaposlenom.

Više informacija
24.08.2020.
Informacije o vjerodajnicama za pristup servisu e-Komunikacija

Zbog učestalih upita korisnika o vjerodajnicama potrebnim za pristup servisu e-Komunikacija sa sudovima (servis Ministarstva pravosuđa i uprave) i o kvalificiranim potpisnim certifikatima, u nastavku donosimo više informacija o vjerodajnicama koje izdaje Fina.

Više informacija
21.08.2020.
Rezultati poslovanja poduzetnika Zadarske županije u 2019. godini

U Zadarskoj županiji je u 2019. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja predanih u FInu, sjedište imalo 5144 poduzetnika, kod kojih je bilo 27.197 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 1843 ili 7,3%.

Više informacija
19.08.2020.
U 2019. godini najviše rasle plaće zaposlenima kod poduzetnika u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima

Zaposlenima kod poduzetnika u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti u 2019. u odnosu na 2018. godinu plaće su porasle za 15,4% te su iznosile 6.554 kune, a kod poduzetnika u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja rasle su za 12,6% te su iznosile 7.495 kuna.

Više informacija
14.08.2020.
Rezultati poduzetnika sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2019. godini

U pet godina, od 2015. do 2019., broj poduzetnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji povećan je s 11.957 na 15.077 (26,1%), broj zaposlenih s 70.498 na 83.229 (18,1%), a ukupni prihodi s 40,6 na 53,6 milijardi kuna (32,1%).

Više informacija
13.08.2020.
Mljekari i proizvođači sira pet godina uzastopno ostvarili neto dobit

Neto dobit u 2019. godini u iznosila je 60,4 milijuna kuna, u odnosu na 2015. godinu kada je ostvarena neto dobit od 34,1 milijuna kuna, s tim da je najveća dobit ostvarena 2018. godine u iznosu od 109,4 milijuna kuna.

Više informacija
11.08.2020.
Poziv za podnošenje inicijalnih zahtjeva na Fina portal MJERE za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Pozivamo sve gospodarske subjekte u Republici Hrvatskoj čije je poslovanje ugroženo uslijed COVID-19 pandemije (podnositelji prijave) da se počevši od 31. ožujka 2020. inicijalno prijave za mjere Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti putem jedinstvenog online portala koji je u tu svrhu uspostavila Fina (MJERE portal).

Više informacija
11.08.2020.
Rezultati poslovanja poduzetnika Primorsko-goranske županije u 2019. godini

U 2019. godini poduzetnici Primorsko-goranske županije ostvarili 75,5% veću neto dobit i povećali bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu za 55,7%.

Više informacija