26.08.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika u ljekarničkoj djelatnosti u razdoblju 2016.-2020. godine

U 2020. godini 364 poduzetnika je kao pretežitu djelatnost registriralo ljekarničku djelatnost, od čega je njih 339 ili 93,1% ostvarilo dobit razdoblja.

Više informacija
25.08.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti mljekara i proizvođača sira od 2015. do 2020. godine

Tijekom pet godina, ukupni prihodi poduzetnika u djelatnosti mljekara i proizvođača sira povećali su se za 8,6%.

Više informacija
23.08.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika Zadarske županije u 2020. godini

U 2020. godini poduzetnici Zadarske županije ostvarili su neto gubitak u iznosu od 40,6 milijuna kuna

Više informacija
14.08.2021.
JAVNI POZIV za iskaz interesa za preuzimanje Računovodstvenih servisa kao dijela poduzeća Financijske agencije koje zadržava gospodarsku cjelovitost

Predmet ovog javnog poziva je prenošenje Fina računovodstvenih servisa (dalje u tekstu: Računovodstveni servisi), dijela poduzeća Fine koji nudi usluge vođenja financija i knjigovodstva, na novog poslodavca sukladno čl. 137. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19).

Više informacija
13.08.2021.
Prijavi se za Fininu IT stipendiju!

Fina raspisuje natječaj za stipendiranje do 10 studenata, uz mjesečni iznos stipendije od 3.000,00 kuna neto.

Više informacija
13.08.2021.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 31. srpnja 2021. godine

U srpnju je u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano 2,3% poslovnih subjekata manje nego u prethodnome mjesecu.

Više informacija
11.08.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika Primorsko-goranske županije u 2020. godini

U Primorsko-goranskoj županiji u 2020. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, sjedište je imalo 11.461 poduzetnika, kod kojih je bilo 61.359 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 3,7%.

Više informacija
06.08.2021.
Poslovanje poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima u razdoblju od 2016. do 2020. godine

U promatranome petogodišnjem razdoblju poduzetnici djelatnosti trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima ostvarili su 28,7% veću dobit razdoblja.

Više informacija
03.08.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika u Kninu od 2011. do 2020. godine

Poduzetnici sa sjedištem na području grada Knina u 2020. godini ostvarili su za 30,7% višu neto dobit.

Više informacija
02.08.2021.
Rezultati poslovanja poduzetnika Zagrebačke županije u 2020. godini

Poduzetnici Zagrebačke županije u 2020. godini ostvarili su 15% veću dobit razdoblja.

Više informacija