Preskoči na glavni sadržaj

EU projekti

Značajni uspjesi pri financiranju projekata iz EU fondova

Pravodobno smo prepoznali važnost uključivanja u korištenje sredstava iz EU fondova te smo se, u ulozi nositelja projekta ili projektnog partnera, iskazali stručnošću, znanjem i proaktivnošću. Aktivno sudjelujemo u pripremi i provedbi značajnih projekata za Republiku Hrvatsku i njezine građane, financiranih iz EU fondova. Od 2015. godine kontinuirano pripremamo i provodimo EU projekte i postižemo odlične rezultate na tom području.

U sklopu CEF Telekom Programa (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) uspješno smo pripremili, prijavili i ugovorili provedbu čak osam projekata. Navedenim projektima financiralo se poticanje korištenja elektroničke razmjene računa, odnosno širenje i ubrzanje korištenja eIdentifikacije između privatnih i javnih tijela. Prema dobivenim ocjenama evaluacijske komisije, svi naši projekti prijavljeni na natječaje ovog programa postigli su značajan uspjeh, i to rangiranjem u pet najbolje ocijenjenih projekata svih država članica. Ponosimo se time što su prilikom ocjenjivanja kvalitete dva projekta zauzela prvo mjesto. Jedan od njih je prvi EU projekt za koji je ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava potpisan naprednim elektroničkim potpisom, a drugi predstavlja najveći konzorcij CEF Telecom programa, s čak osamdeset i jednim projektnim partnerom.

U sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF) realizirali smo tri velika i značajna projekta kojima je cilj omogućiti gospodarskim i drugim poslovnim subjektima dostupnije, jednostavnije, transparentnije i djelotvornije korištenje usluga javne uprave. 

U sklopu Programa za pravosuđe (Justice Programme) uključili smo se u provedbu prvog međunarodnog projekta.

Svi navedeni projekti znatno olakšavaju i unaprjeđuju poslovanje javnih tijela i privatnog sektora te živote građana, podižu konkurentnost gospodarstva s pomoću informacijskih i komunikacijskih tehnologija te inovativnih rješenja, a osim toga pomažu u transformaciji naše zemlje u moderno digitalno društvo. 

CEF Telekom Program

Projekt „Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange Project“
U ovom projektu smo imali ulogu tehničkog koordinatora i operatera nacionalne platforme „e-Račun za državu“, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta bilo je nositelj projekta i koordinator nacionalnog konzorcija. 

Projektni partneri bili su Grad Pula, HEP d.d., IN2 d.o.o. i mStart d.o.o. Cilj projekta bilo je poticanje širenja te ubrzanje nacionalnog i prekograničnog korištenja e-Računa među privatnim i javnim tijelima osnovanima u EU. Ovo je ujedno bio i prvi EU projekt između konzorcija i nadležne agencije Europske komisije, koji je potpisan naprednim elektroničkim potpisom.

Projekt „eICPA – eINVOICING for Croatian Public Authorities“
Sudjelovali smo u projektu kao projektni partner, u ulozi tehničkog koordinatora i operatera platforme „e-Račun za državu“, a nositelj projekta bilo je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Projektni partneri bili su i Zagrebačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Istarska županija, Općina Kamanje, Općina Petrijanec, Vodovod i kanalizacija Split d.o.o., IN2 d.o.o.

Cilj projekta bilo je poticanje korištenja elektroničke razmjene računa s javnom upravom, prilagodba formata razmjene e-računa sukladno novom standardu Europske unije, nadogradnja tehnološke osnove s eDelivery komponentom te integracija novih tijela javne uprave (jedinice lokalne i regionalne samouprave i javne tvrtke).

Projekt „In – LoRe – Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“
Nositelj projekta bilo je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a mi smo imali ulogu tehničkog integratora i pružatelja administrativne podrške nositelju projekta. Projekt je okupio osamdeset i jednog partnera te ujedno predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij. 

Cilj projekta bilo je poticanje širenja te ubrzanje nacionalnog i prekograničnog korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „e-Račun za državu“. 

Projekt „eInvoicing Boost for Croatia – eIBC“
Projektni konzorcij činili su nositelj projekta - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta te Fina i PBZ d.d. kao projektni partneri. Ciljevi projekta bili su nadogradnja platforme e-Račun novim funkcionalnostima poput nadzorne aplikacije te obavljanje integracije s mFina aplikacijom i sustavom PBZ internetskog bankarstva.

Projekt „Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform to EU/EEA Citizens“
Projektni konzorcij, uz nositelja projekta Ministarstvo uprave, činilo je 8 partnera – Fina, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, Sveučilišni računski centar – SRCE i Hrvatska turistička zajednica. 

Cilj projekta bila je promocija širenja i ubrzanja korištenja eIdentifikacije (eID) između privatnih i javnih tijela, integracijom eIdentifikacije u postojeće e-usluge/sustave/online platforme, te uspostava prekogranične razmjene elektroničkih identiteta za pristup elektroničkim uslugama. U sklopu projekta nadograđeno je 10 e-usluga za prekogranično zaprimanje elektroničkih identiteta, tako da se građanima EU-a/EEA-a omogući pristup e-uslugama korištenjem vlastitih nacionalnih vjerodajnica.

Projekt „ePIC – Electronic Public Identification Croatia“
U ovom smo imali projektu ulogu nositelja, a projektni partneri bili su Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova i Narodne novine d.d. 

Cilj projekta bilo je omogućavanje pristupa i korištenja hrvatskih javnih e-usluga konzorcijskih partnera od strane državljana EU-a/EEA-a korištenjem vlastitih nacionalnih vjerodajnica izdanih sukladno eIDAS Uredbi. 

Projekt „eIDAS Node Croatia“
Kao nacionalni operator NIAS-a i povezane komponente eIDAS čvora, samostalno smo proveli projekt koji je za cilj imao postojeću verziju eIDAS čvora zamijeniti novom te istu prilagoditi novim tehničkim specifikacijama i eIDAS interoperabilnosti. Ovim projektom poduprle su se sigurne prekogranične transakcije te se ojačalo povjerenje u digitalno tržište.

Projekt „eS&S – eSeal & Signature Validation Service Croatia“
Projekt smo pripremili i prijavili u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositeljem projekta, te Narodnim novinama d.d. Cilj projekta bio je javnim i privatnim subjektima omogućiti validaciju e-potpisa i e-pečata korištenjem posebne digitalne infrastrukture DSI (Digital Service Infrastructure) za elektronički potpis, u skladu s eIDAS Regulativom.


Europski socijalni fond

Projekt „e-Poslovanje“
Platforma e-Poslovanje predstavlja primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) kao podršku svim poslovnim aktivnostima. Nositelj projekta bio je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, a Fina i APIS IT d.o.o. bili su projektni partneri. 

Cilj projekta bio je, kroz jačanje učinkovitosti javne uprave, doprinijeti poboljšanju poslovne klime u Republici Hrvatskoj te olakšavanju poslovanja gospodarskih i drugih poslovnih subjekata. U sklopu projekta razvila se jedinstvena platforma e-Poslovanje koja omogućava gospodarskim i drugim poslovnim subjektima dostupnije, jednostavnije, transparentnije i djelotvornije korištenje usluga javne uprave. Ovime se uspostavio okvir sustava elektroničke komunikacije javne uprave s poslovnim korisnicima, koji će služiti kao jedinstvena platforma za integraciju i daljnji razvoj e-usluga javnih institucija za poslovne korisnike. 

Projekt „e-Pristojbe“
Nositelj projekta bio je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, a Fina je bila projektni partner. Cilj projekta bilo je pojednostavljivanje, racionalizacija i modernizacija poslovnih procesa javne uprave u svrhu povećanja učinkovitosti javne uprave i pružanja sveobuhvatnih e-usluga građanima i poslovnim subjektima. 

S obzirom na značaj sustava e-Pristojbi te velik broj potencijalnih korisnika usluga, kao i pružatelja javnih usluga, cilj je bio potpunom informatizacijom poslovnih procesa poboljšati komunikaciju javne uprave s korisnicima – fizičkim i pravnim osobama. 

Projekt „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora"
Nositelj projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike - Uprava za rad i zaštitu na radu, a Fina je projektni partner. Cilj projekta bio je doprinijeti jačanju učinkovitosti javne uprave kroz unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora koji obvezuju Vladu RH. 

Kroz projekt se, na temelju sustava COP i HRM, uspostavio Izvještajni sustav za podršku procesima kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka primjene kolektivnih ugovora, kao središnji poslovno-informacijski sustav za provođenje analiza, simulacija te analitičke podrške namijenjene dijelovima procesa kolektivnog pregovaranja. 

Ovi su procesi značajni jer utječu na rashode za zaposlene i služe praćenju financijskih i pravnih učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora u državnim tijelima i javnim službama. Uspostavom rada sustava unaprijedilo se praćenje rashoda za zaposlene u državnim tijelima i javnim službama, koji se osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i izračuni financijskih učinaka koji prethode donošenju novih ili izmjenama postojećih pravnih akata koji izravno utječu na rashode za zaposlene.


Program za pravosuđe

Projekt „LEILA – towards a muLtilingual European platform for judIciaL Auctions“
Osim Fine, u projektu sudjeluje još 11 partnera iz više različitih europskih zemalja, a nositelj projekta je Ministarstvo pravosuđa Republike Italije. Cilj projekta je građanima i tvrtkama pružiti jednostavan pristup informacijama o imovini koja se prodaje na sudskim dražbama koje se održavaju u jednoj ili više država članica, stvarajući tako jedinstveno europsko tržište za sudsku prodaju imovine.

Projektom će se razviti i implementirati višejezična platforma koja će biti spremna za integraciju s e-Justice portalom te koja će olakšati, objediniti i podržati elektroničku razmjenu podataka službenih nacionalnih davatelja usluga o imovini koja se prodaje u sudskim postupcima. Time će se korisnicima omogućiti usporedba rezultata pretraživanja na različitim jezicima.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.