Obavijesti za obveznike fiskalizacije

Obavijest za obveznike fiskalizacije - obnova poslužiteljskog certifikata Porezne uprave

4. ožujka 2020. - Slijedom obavijesti Porezne uprave o skorom isteku poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije, obavještavamo korisnike da će se novi poslužiteljski certifikat implementirati na strani sustava Porezne uprave u četvrtak 21. svibnja 2020. godine.

Obveznici će javni ključ novog certifikata moći početi preuzimati prije njegove zamjene, od 30. travnja 2020. godine, putem FINA tražilice certifikata (https://rdc.fina.hr/certificate-search/) ili na Internet stranici Porezne uprave.

Preporuka je da se obveznici fiskalizacije obrate proizvođaču/ održavatelju programskog rješenja za fiskalizaciju kojeg koriste i/ili svojoj IT podršci.
6. travnja 2020. godine izvršit će se obnova poslužiteljskog certifikata testnog sustava Fiskalizacije cistest.apis-it.hr te će biti omogućeno testiranje.

Poslužiteljski certifikat testnog sustava moći će se preuzimati s FINA tražilice Demo certifikata (http://demo-pki.fina.hr/certificate-search/) od 02. travnja 2020. godine.


29. studenoga 2017. - Obavještavaju se obveznici fiskalizacije da informacije koje pojedini dobavljači blagajničkih rješenja navode kao razlog za promjenu blagajničkog uređaja i programa nisu vezane uz Finu i digitalne certifikate za fiskalizaciju.

Obavijest koju je objavila Fina na svojim internetskim stranicama, odnosi se na istek petogodišnjeg roka valjanosti certifikata te svakodnevno obavještavamo obveznike fiskalizacije čiji certifikati uskoro ističu da na vrijeme zatraže novi certifikat, kako ne bi došlo do zastoja u fiskalizaciji računa.

Promjene koje je Fina provodila i koje se odnose na promjenu profila certifikata radi usklađenja sa zakonskom regulativom EU, nisu uvjetovale nikakve promjene u postupku fiskalizacije računa.

Ono što je osobito važno naglasiti, Fina niti u jednom slučaju ne uvjetuje nikome promjenu blagajničkog rješenja niti imamo bilo kakav utjecaj na tržište blagajničkih rješenja. Svaki obveznik fiskalizacije je slobodan samostalno odabrati dobavljača.

Sve informacije vezane uz izdavanje certifikata za fiskalizaciju obveznici fiskalizacije mogu saznati na Fininim web stranicama, pozivom na besplatni broj telefona 0800 0080 ili upitom na adresu e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Sva poslovna i pravna pitanja vezana uz fiskalizaciju računa, obveznici fiskalizacije mogu pronaći na web stranicama Porezne uprave.


Podsjetnik za obveznike fiskalizacije - istek valjanosti fiskalnih certifikata koji se izdaju na rok od 5 godina

19. listopada 2017. - U studenome 2017. godine istječe pet godina od početka izdavanja fiskalnih certifikata, koji se izdaju na rok od 5 godina.

Kako ne bi došlo do prekida u postupku fiskalizacije računa, obveznici fiskalizacije su obvezni, prije isteka valjanosti postojećeg certifikata, zatražiti izdavanje novog, čija će valjanost biti sljedećih 5 godina.

Istekom razdoblja od 5 godina, postojeći certifikat postaje nevažeći te je u blagajničko rješenje potrebno implementirati novi certifikat, kako ne bi došlo do prekida fiskalizacije računa. S obzirom na to da datumom isteka postojeći certifikat postaje trajno nevažeći, preporuka je da se izdavanje novog certifikata zatraži pravovremeno, kako bi se zamjena izvršila do isteka postojećeg certifikata. Neovisno o tome kada će obveznik zatražiti izdavanje novog certifikata, postojeći certifikat vrijedi do njegova isteka, što ostavlja dovoljno vremena da se postojeći certifikat u blagajničkom rješenju zamijeni novim.

Fina će obveznike, odnosno skrbnike certifikata, od listopada kontinuirano obavještavati o isteku certifikata 45, 30 i 15 dana prije isteka valjanosti certifikata. Obavijest se šalje na e-mail adresu osobe koja je evidentirana kao skrbnik certifikata ili na poslovnu adresu obveznika fiskalizacije. Ako je u razdoblju od izdavanja certifikata došlo do promjene podataka koju obveznik nije prijavio u Fini (e-mail adresa skrbnika certifikata, adresa poslovnog subjekta ili promjena skrbnika certifikata), potrebno je u što kraćem roku Fini dostaviti točne podatke kako bi Fina mogla obavijest o datumu isteka certifikata dostaviti pravovremeno i na pravu adresu.

Obveznici koji nisu primili obavijest o isteku valjanosti certifikata ili ne znaju kada točno ističe valjanost njihovog certifikata, provjeru mogu izvršiti pozivom na besplatni broj telefona 0800 0080 ili slanjem upita na adresu e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Postupak izdavanja novog certifikata je isti kao postupak koji su obveznici prošli prilikom prethodnog izdavanja certifikata, a dokumentacija se predaje u Finine poslovnice.

Sve potrebne informacije o izdavanju certifikata za fiskalizaciju kao i popis poslovnica u kojima se izdaju, obveznici fiskalizacije mogu pronaći na ovim stranicama.


Uskoro počinje istjecati valjanost fiskalnih certifikata koji se izdaju na rok od 5 godina

18. srpnja 2017. - S obzirom na to da u studenome 2017. godine istječe pet godina od početka izdavanja fiskalnih certifikata, koji se izdaju na rok od 5 godina, podsjećamo obveznike fiskalizacije da provjere rok valjanosti svojih certifikata za fiskalizaciju

Kako ne bi došlo do prekida u postupku fiskalizacije računa, obveznici fiskalizacije su obvezni, prije isteka valjanosti postojećeg certifikata, zatražiti izdavanje novog, čija će valjanost biti sljedećih 5 godina.

Napominjemo da istekom razdoblja od 5 godina, postojeći certifikat postaje nevažeći te je u blagajničko rješenje potrebno implementirati novi certifikat, kako ne bi došlo do prekida fiskalizacije računa. Obzirom da datumom isteka postojeći certifikat postaje trajno nevažeći, preporuka je da se pravovremeno zatraži izdavanje novog certifikata kako bi se do isteka postojećeg certifikata izvršila zamjena novim. Neovisno o tome kada će obveznik zatražiti izdavanje novog certifikata, postojeći certifikat vrijedi do njegova isteka što predstavlja dovoljno vremena da se postojeći certifikat u blagajničkom rješenju zamijeni novim.

Fina korisnike, odnosno skrbnike certifikata, obavještava o isteku certifikata 45 dana prije isteka valjanosti certifikata. Obavijest se šalje na e-mail adresu skrbnika certifikata ili na poslovnu adresu obveznika fiskalizacije. Ukoliko je došlo do bilo kakve promjene podataka (e-mail adresa skrbnika certifikata ili adresa poslovnog subjekta), u Fini je potrebno izvršiti ažuriranje podataka, kako bi Fina bila u mogućnosti obveznike fiskalizacije pravovremeno obavijestiti o isteku.

U slučaju da iz nekog razloga niste zaprimili obavijest o isteku valjanosti certifikata ili ne znate kada točno ističe valjanost vašeg certifikata, provjeru možete izvršiti pozivom na besplatni broj telefona 0800 0080 ili slanjem upita na adresu e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Letak sa svim potrebnim informacijama za izdavanje novog certifikata možete preuzeti ovdje.

Više informacija o izdavanju certifikata za fiskalizaciju možete pronaći na ovim stranicama.


Početak izdavanja produkcijskih certifikata za fiskalizaciju s duljim serijskim brojem

19. svibnja 2017. - Sukladno najavama o usklađivanju s eIDAS uredbom te obavijesti od 6. ožujka 2017. godine, obavještavaju se korisnici da će Fina, od 23. svibnja 2017. godine u 7:00 sati, započeti s izdavanjem korisničkih (klijentskih) FISKAL digitalnih certifikata s povećanom duljinom serijskog broja.

Svi produkcijski certifikati izdani nakon tog datuma imat će dulji serijski broj.

Serijski broj certifikata čija se duljina mijenja nalazi se u polju serialNumber (polje X.509 serialNumber, CertificateSerialNumber). Polje serialNumber je polje koje sadrži broj koji jedinstveno identificira pojedini certifikat te nije sastavni dio polja Subject. Sadašnja duljina serijskog broja je fiksna i iznosi 4 okteta, a novi serijski broj imat će varijabilnu duljinu od 16 do 17 okteta.


Obavijest o promjeni duljine serijskog broja u certifikatima za fiskalizaciju

6. ožujka 2017. - Obavještavamo obveznike fiskalizacije da će Fina u cilju obveznog usklađivanja s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (u daljnjem tekstu: eIDAS uredba) započeti s izdavanjem korisničkih (klijentskih) FISKAL digitalnih certifikata s povećanom duljinom serijskog broja (polje X.509 serialNumber, CertificateSerialNumber) s postojećih 4 na 16 do 17 okteta. 

Ovo polje serialNumber je polje koje jedinstveno identificira pojedini certifikat te nije sastavni dio polja Subject. Sadašnja duljina serijskog broja je fiksna i iznosi 4 okteta, a novi serijski broj imat će varijabilnu duljinu od 16 do 17 okteta. Razlog prijelaza na veću duljinu serijskog broja je povećanje sigurnosti certifikata.

Profilu korisničkog (klijentskog) FISKAL certifikata će se promijeniti samo duljina serijskog broja, a svi ostali dijelovi profila certifikata ostat će neizmijenjeni u odnosu na sadašnji profil.

Postojeće korisničke FISKAL certifikate obveznici fiskalizacije neće trebati mijenjati sve do pred istek njihova važenja, a novim će se obveznicima fiskalizacije izdavati FISKAL certifikati s duljim serijskim brojem.

Planirani početak izdavanja klijentskih FISKAL certifikata s duljim serijskim brojem je polovica travnja 2017., a najkasnije do 30. lipnja 2017., ovisno o prethodno dobivenim rezultatima testiranja s Demo certifikatima i eventualnim potrebama za prilagodbe softvera.

Kako bismo vlasnicima informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine korisničke FISKAL certifikate olakšali testiranje i eventualnu prilagodbu postojećih rješenja, Fina će od 15. ožujka 2017. započeti s izdavanjem Demo FISKAL certifikata s većom duljinom serijskog broja.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu certifikati-fiskalizacija@fina.hr.


Oporavak Fiskalcis certifikata Porezne uprave

11. studenoga 2016. - Obavještavaju se korisnici da je zbog iznenadnih tehničkih poteškoća Porezna uprava danas zatražila oporavak Fiskalcis certifikata te je danas izdan novi Fiskalcis certifikat.

Izdavanjem novog certifikata, certifikat izdan 4. listopada 2016. prestao je važiti.

Javni ključ novog Fiskalcis certifikata "fiskalcis" možete pronaći na pretraživaču certifikata.

U pretraživač "NOVI RDC 2015 CERTIFIKATI (SHA-256) - certifikati izdani od 07.12.2015." potrebno je upisati *fiskalcis* i kao rezultat se dobivaju dva certifikata. Potrebno je obratiti pažnju na datum važenja certifikata, kako bi se preuzeo ispravni novi certifikat.

Kako bismo vam olakšali postupak preuzimanja, novi je certifikat dostupan za preuzimanje i na stranicama Porezne uprave.

Detalji vezani uz uporabu certifikata objavljeni su na stranicama Porezne uprave.


Obavijest o izmjeni dokumentacije za ugovaranje usluga certificiranja

13. listopada 2016. - Obavještavaju se korisnici da je slijedom promjene osobe ovlaštene za zastupanje Fine došlo do promjene u Ugovoru o obavljanju usluga certificiranja. Novi obrasci Ugovora objavljeni su na ovim web stranicama.

Napominjemo da se stare verzije Ugovora više ne zaprimaju.

U slučaju da vam se otvara stara verzija ugovora na kojoj je u potpisu bivša predsjednica Uprave gđa. Anđelka Buneta, potrebno je očistiti Cache Internet preglednika na vašem računalu. U nastavku možete pronaći uputu za čišćenje Cache Internet Explorera.

Uputa za čišćenje Cache Internet Explorera.


Obnova Fiskalcis certifikata Porezne uprave

5. listopada 2016. - Slijedom obavijesti Porezne uprave o dostupnosti  aplikacijskog certifikata fiskalcis koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije, obavještavamo korisnike na koji način mogu pronaći obnovljeni certifikat te preuzeti javni ključ certifikata.

Javni ključ aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju Porezne Uprave "fiskalcis" možete pronaći na pretraživaču certifikata.

U pretraživač "NOVI RDC 2015 CERTIFIKATI (SHA-256) – certifikati izdani od 07.12.2015." potrebno je upisati *fiskalcis* .

S obzirom na to da se radi o novom profilu certifikata,  ako prethodno niste, potrebno je preuzeti i dva nova FINA CA potpisna certifikata i smjestiti ih u „truststore“ kojeg aplikacija/sustav koristi. Radi se o certifikatima FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015., koje možete preuzeti na sljedećem linku: CA CERTIFIKATI.

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.4., koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Sve informacije o datumu primjene obnovljenog certifikata objavljene su također na internetskim stranicama Porezne uprave.

Molimo obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje blagajničkog sustava novim javnim ključem certifikata Porezne uprave.


Obnova poslužiteljskog certifikata Porezne uprave

10.lipnja 2016. - Slijedom obavijesti Porezne uprave o obnovi poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr, koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije od 13.06.2016.godine, obavještavamo korisnike na koji način mogu pronaći obnovljeni certifikat te preuzeti javni ključ certifikata.
 
Javni ključ poslužiteljskog certifikata za fiskalizaciju Porezne Uprave "cis.porezna-uprava.hr" možete pronaći na pretraživaču certifikata.

U pretraživač "NOVI RDC 2015 CERTIFIKATI (SHA-256) – certifikati izdani od 07.12.2015." potrebno je upisati *cis.porezna-uprava.hr*

Obzirom da se radi o novom profilu certifikata, potrebno je preuzeti i dva nova FINA CA potpisna certifikata i smjestiti ih u „truststore“ kojeg aplikacija/sustav koristi. Radi se o certifikatima FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015., koje možete preuzeti na sljedećem linku: CA CERTIFIKATI.

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.3., koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Molimo obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje blagajničkog sustava novim javnim ključem certifikata Porezne uprave.

Demo poslužiteljski certifikat koji je obnovljen 07.06.2016. možete preuzeti na pretraživaču Demo certifikata.

Ukoliko prethodno niste preuzeli Novi CA Certifikat u Fina Demo 2014 okolini, isti možete preuzeti na sljedećem linku: CA CERTIFIKATI U FINA DEMO 2014 OKOLINI.


Obavijest za korisnike

10. prosinca 2015. - Obavještavaju se korisnici da već preuzete certifikate za fiskalizaciju koji su izdani do 06.12.2015. nije moguće ponovno preuzeti.

Ako certifikat imate pohranjene  na računalu ili nekom drugom mediju, isti možete kopirati.

Ako nemate pohranjen certifikat te ako je od izdavanja certifikata prošlo manje od godinu dana, moguće je napraviti Oporavak certifikata. Oporavak certifikata podrazumijeva opoziv certifikata te izdavanje novog s istim aktivacijskim kodovima. Oporavak certifikata vrši se na temelju Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata.

Potpisan i Ovjeren Zahtjev za Oporavak radi nemogućnosti ponovnog preuzimanja možete dostaviti na sljedeće načine:

skeniran putem e-maila na adresu: certifikati-fiskalizacija@fina.hr,
putem telefaksa na broj 01/ 6127 021 ili
osobno u neki od registracijskih ureda Fine.
U razlog podnošenja zahtjeva potrebno je označiti opciju Ostalo te kao razlog navesti "Nemogućnost ponovnog preuzimanja".

Zahtjev za oporavak certifikata mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog certifikata. Ukoliko je podnositelj  Zahtjeva skrbnik certifikata, Zahtjev uz potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta  treba biti potpisan i od strane skrbnika certifikata. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Iznos naknade za oporavak certifikata možete pronaći ovdje. Naknada za oporavak certifikata ne plaća se unaprijed već na temelju naknadno izdanog računa Fine.

Oporavak certifikata moguće je napraviti samo unutar prve godine od izdavanja certifikata. Nakon isteka prve godine od izdavanja certifikata, korisnici koji su certifikat preuzeli do 06.12.2015., neće više moći zatražiti oporavak certifikata već izdavanje novog certifikata, uz plaćanje naknade za izdavanje certifikata u punom iznosu. 


Novi profil certifikata

16. veljače 2015. - U 4. kvartalu 2015. godine Fina će započeti s izdavanjem certifikata prema novom, promijenjenom profilu. Ove je promjene Fina dužna provesti sukladno obvezama zakonske regulative o elektroničkom potpisu te pripadnim obvezujućim međunarodnim normizacijskim dokumentima.

Za potrebe testiranja i prilagodbe postojećih rješenja, Fina je uspostavila novu Demo okolinu pod nazivom Fina Demo 2014 okolina. Nova Demo okolina izdaje certifikate koji su jednake strukture kao i certifikati koje će Fina početi izdavati u 4. kvartalu 2015. godine. Trenutno su u funkciji dvije zasebne Demo okoline te se može zatražiti izdavanje Demo certifikata prema postojećim profilima produkcijskih certifikata i prema novim profilima koje će Fina početi izdavati u 4. kvartalu 2015. godine.

Važno je napomenuti da obveznici fiskalizacije koji će od dana početka izdavanja certifikata s novim profilom  imati važeće digitalne certifikate za fiskalizaciju izdane prema postojećem profilu, neće trebati zbog ovih promjena tražiti izdavanje novih certifikata, niti će trebati zahtijevati opoziv postojećih certifikata te će svoje važeće certifikate moći i dalje koristiti do njihova isteka. Iznimno, ako od dana početka izdavanja certifikata s novim profilom neka od informacija sadržana u certifikatu postane netočna te zbog toga bude potrebna izmjena podatka u certifikatu (promjena podataka u certifikatu, oporavak certifikata i sl.) postojeći certifikat će biti opozvan te će obvezniku biti izdan novi certifikat s novim profilom.

Obzirom da se aplikacijski certifikati za fiskalizaciju izdaju na period od 5 godina, blagajnička rješenja koja koriste Finine certifikate za fiskalizaciju trebaju biti prilagođena na način da 5 godina od početka izdavanja digitalnih certifikata prema novim profilima, istodobno prihvaćaju certifikate sa starim i novim profilom.

Kako bi se najavljene promjene provele na vrijeme, bit će potrebno testiranje postojećih blagajničkih rješenja za fiskalne blagajne za rad s novim, izmijenjenim certifikatima.

Na ovim stranicama možete preuzeti zahtjev za izdavanje Fina Demo 2014 certifikata kako biste pravovremeno testirali svoje rješenje.

Detaljne informacije vezane za promjenu profila certifikata možete pronaći ovdje.


Obnova Fiskalcis certifikata Porezne uprave

20. studenoga 2014. - Slijedom obavijesti Porezne uprave o isteku valjanosti aplikativnog certifikata fiskalcis koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije, obavještavamo korisnike na koji način mogu pronaći obnovljeni certifikat te preuzeti javni ključ certifikata.

Javni ključ aplikativnog certifikata za fiskalizaciju Porezne Uprave "fiskalcis" možete pronaći na pretraživaču certifikata.

U pretraživač je potrebno upisati *fiskalcis* i kao rezultat se dobivaju dva certifikata. Potrebno je obratiti pažnju na datum važenja certifikata, kako bi se preuzeo ispravni novi certifikat.

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.2. koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Molimo obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje blagajničkog sustava novim javnim ključem certifikata Porezne uprave.