Privremena odgoda elektroničkih javnih dražbi

Obavještavamo korisnike servisa e-Dražba da se sve elektroničke javne dražbe, osim elektroničkih javnih dražbi u kojima je nadmetanje u tijeku s danom 24.03.2020. godine privremeno odgađaju temeljem obavijesti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 23.03.2020. godine, te Preporuka od 13. i 17.03.2020. godine, koje su donesene nastavno na mjere Vlade Republike Hrvatske za prevenciju i suzbijanje epidemije novim koronavirusom.

Elektroničke javne dražbe u kojima je nadmetanje započelo najkasnije s danom 24.03.2020. godine završit će se sukladno objavljenom Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Svi objavljeni Pozivi na uplatu predujma za pokriće troškova prodaje i Pozivi na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi stavljaju se izvan snage te će se po prestanku navedenih okolnosti ponovno objaviti pod istim uvjetima prodaje.

Također, sve jamčevine koje su uplaćene do današnjeg dana, bit će automatski preknjižene na novu elektroničku javnu dražbu po prestanku izvanrednih okolnosti.

Sve daljnje obavijesti i promjene ćemo objavljivati putem web stranice Fine.

Zahvaljujemo na razumijevanju. 


Tehničke nedostupnosti tijekom nadmetanja prijavljuju se putem obrazložene prijave korisnika na kontaktni centar Agencije sukladno čl. 29. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/2014 i 1/2019). Odjel za korisnike dostupan je putem telefona 0800 0080 odnosno mail adrese info@fina.hr.

 

Arhiva objavljenih obavijesti o održavanju aplikacija Javna objava, Očevidnik nekretnina i pokretnina te Servisa e-Dražba

Arhiva obavijesti - 2020.

Arhiva obavijesti - 2019.

Arhiva obavijesti - 2018.

Arhiva obavijesti - 2017.

Arhiva obavijesti - 2016.