OBVEZNICI JAVNE OBJAVE

 

1. Je li obrtnik, koji je u sustavu poreza na dobit, obvezan predati godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave?
Obrtnici nisu obveznici javne objave. Obveza javne objave odnosi  se  samo na poduzetnike koji su registrirani kao trgovačka društva, trgovce pojedine i podružnice stranih društava koje posluju prema hrvatskim propisima.

2. Jesu li zadruge obveznici javne objave?
Prema Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22 – dalje: ZoR), a u svezi s drugim pozitivnim propisima (Zakon o zadrugama, NN 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19 i Zakon o porezu na dobit, NN 177/04 do 138/20) zadruge nisu obveznici javne objave. Naime, odredbe ZoR-a dužni su primjenjivati poduzetnici kako su definirani člankom 4. st. 2. ZoR-a. Iz navedene odredbe jednostavno je zaključiti da zadruge nisu poduzetnici u smislu ZoR-a, ali su dužni primjenjivati odredbe ZoR-a temeljem njegova članka 4. st. 3., i to kao pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit. Ipak, ZoR ih istom odredbom (čl. 4. st. 3.), između ostalog, oslobađa dužnosti primjene odredbe o javnoj objavi godišnjih financijskih izvještaja (čl. 30.). Dakle, zadruge u smislu odredaba ZoR-a nisu obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja.

3. Jesu li mikro i mala trgovačka društva obveznici javne objave?
Da, jesu. Neovisno o veličini sva su trgovačka društva obveznici javne objave. U svrhu javne objave trebaju sastaviti i u Registar podnijeti GFI (Bilanca i RDG), Bilješke, Odluku o prihvaćanju GFI-a i Odluku o raspodjeli dobitka/pokriću gubitka.

4. Jesu li mikro i mala trgovačka društva organizirana kao j.d.o.o. obveznici javne objave?
Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) obveznik je javne objave i u tu svrhu treba sastaviti i u Registar podnijeti GFI (Bilanca i RDG), Bilješke, Odluku o prihvaćanju GFI-a i Odluku o raspodjeli dobitka/pokriću gubitka.

5. Jesu li ustanove obveznici javne objave GFI-a?
Ustanove nisu obveznici javne objave GFI-a. Neovisno o tome što se pri registraciji upisuju u sudski registar ustanove prema organizacijskome obliku ne spadaju u trgovačka društva te stoga nisu obveznici javne objave GFI-a.