Očevidnik nekretnina i pokretnina

Fina vodi Očevidnik o svim nekretninama i pokretninama (ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 6.630,00 EUR (49.953,74 HRK) koje se prodaju u ovršnom odnosno stečajnom postupku, Očevidnik se vodi u elektroničkom obliku, a dostupan je putem aplikacije Očevidnik nekretnina i pokretnina.

Aplikaciji može pristupiti svaki korisnik koji želi dobiti informaciju o trenutnom stanju upisanih predmeta prodaje u aplikaciju.

Korištenje aplikacije je potpuno besplatno

Upis podataka u Očevidnik Fina vrši na temelju zahtjeva za prodaju i zahtjeva za upis u Očevidnik. Predmetne zahtjeve nadležna tijela dostavljaju poslovnim jedinicama Fine čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu nadležnog tijela na području županije. Zahtjevi se dostavljaju Fini u izvorniku, otpravku ili ovjerenoj preslici, preporučenom poštom s povratnicom, neposrednom dostavom (nadležnoj poslovnoj jedinici Fine radnim danima od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati) ili elektroničkim putem kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti.

Stečajnim upraviteljima omogućena je, putem Online servisa za predaju dokumentacije (Predaja dokumentacije - nadležna tijela), predaja zahtjeva za prodaju/upis u Očevidnik zajedno s prilozima koji su propisani pozitivnim propisima u postupku prodaje e-Dražbom (elektroničkom javnom dražbom).  Više informacija.

Elektronički očevidnik nekretnina i pokretnina može sadržavati fotografije pokretnina, fotografije nekretnina i nacrte iz elaborata o procjeni vrijednosti predmeta prodaje koje Fini dostavi nadležno tijelo na prijedlog stranke.

Tehničku specifikaciju za dostavu materijala možete pronaći ovdje.


Finine poslovnice nadležne za primitak dokumentacije u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom možete pronaći ovdje.

 

Očevidnik se vodi na razini predmeta prodaje, svaki predmet prodaje se prikazuje zasebno te ima naznačenu zasebnu vrijednost predmeta prodaje.

Osnovne funkcionalnosti korisničke aplikacije Očevidnik:

 • pretraživanje nekretnina
 • pretraživanje pokretnina
 • pretraživanje imovina
 • pretraživanje prava

Nekretnine se mogu pretraživati prema sljedećim kriterijima pretrage: 

 • poslovni broj spisa
 • vrsta predmeta
 • vrsta postupka
 • županija, grad/općina
 • naselje, vrijednost (EUR/HRK)
 • površina (omogućeno je i uključivanje nekretnina s nepoznatom površinom)
 • složenost
 • suvlasništvo

Pretraga ostalih kategorija se vrši gotovo na identičan način, ali je prilagođena specifičnostima pojedine kategorije (kod pretraživanja pokretnina i prava je uklonjena opcija za odabir površine, a kod pretraživanja imovine je dodana opcija „opseg imovine”).

Prema složenosti, predmet prodaje može biti pojedinačni (sastoji se od jedne nekretnine/pokretnine) ili skupni (sastoji od više nekretnina/pokretnina).

Nakon unosa kriterija pretrage korisnik je obvezan prepisati kontrolni znak (tekst sa slike) u za to predviđeno polje te pokrenuti pretragu.

Pretragom temeljem jednog ili više navedenih kriterija, aplikacija prikazuje popis svih predmeta prodaje koji zadovoljavaju zadane uvjete pretrage. Kao rezultat pretraživanja se prikazuje samo prvih 100 rezultata pretrage, ako kriterije pretrage zadovoljava više od 100 rezultata pretrage sustav će preporučiti korisniku da suzi kriterije pretrage.

Nakon odabira pojedinog predmeta prodaje korisniku se prikazuje ekran s detaljima predmeta prodaje. Detalji predmeta prodaje se sastoje od 3 skupine podataka:

 • osnovni podaci o predmetu prodaje,
 • podaci o uvjetima prodaje,
 • nekretnine (i pokretnine ako postoje) od kojih se predmet prodaje sastoji.

Osim podataka o predmetu prodaje, na dnu ekrana prikazuju se (ako postoje) i linkovi na druge predmete prodaje iz istog spisa.

Na rezultate pretrage korisnik se može vratiti odabirom opcije „Povratak na listu predmeta prodaje“.

Pristup aplikaciji Očevidnik nekretnina i pokretnina 

Za pretraživanje Očevidnika potrebno je imati internet preglednik Edge, Google Chrome, Opera ili Mozilla Firefox, verzije podržane od strane proizvođača.