Odlazak u mirovinu

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju svi osiguranici, koji su osigurani u oba mirovinska stupa, a pokrenuli su postupak za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu s datumom 1. siječnja 2019. godine i kasnije, trebaju sami izabrati žele li ostvariti pravo na mirovinu samo iz I. stupa ili iz oba stupa mirovinskog osiguranja (I. + II. stup).

Odlazak u mirovinu iz II. stupa 

Ako ste osigurani u oba stupa mirovinskog osiguranja, zahtjev za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu podnosite u HZMO.

Radi lakše odluke pri odabiru mirovine od REGOS-a ćete dobiti Informativni izračun mirovine s pokrovnim pismom. Vrstu mirovine odabirete na šalter u Fini gdje se obavljaju poslovi REGOS-a davanjem Izjave.

Usmenu izjavu o izboru mirovine, na šalteru gdje se obavljaju poslovi REGOS-a u Fini, možete podnijeti osobno ili to za vas može učiniti opunomoćenik. Ako želite da opunomoćenik da izjavu, prije odlaska na šalter u Finu, dužni ste dostaviti punomoć u REGOS, Gajeva 5, Zagreb (osobno ili poštom).

Ako ste se opredijelili za ostvarivanje prava na mirovinu isključivo iz I. stupa, sredstva s vašeg osobnog računa prenijet će se putem REGOS-a u državni proračun, a HZMO će vam odrediti mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kao da ste bili osigurani samo u I. stupu.

Ako ste se opredijelili za ostvarivanje prava iz oba stupa mirovinskog osiguranja, ukupna kapitalizirana sredstva s vašeg osobnog računa prenijeti će se u mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD) koje sami izaberete, a iz I. stupa HZMO će vam odrediti osnovnu mirovinu. Dakle, vaša ukupna mirovina sastojati će se od iznosa iz I. stupa i iznosa iz i II. stupa mirovinskog osiguranja.

Nakon potpisivanja Izjave o izboru mirovine REGOS će dostaviti podatke HZMO-u o vrsti izabrane mirovine, nakon čega će vam HZMO izdati Rješenje o priznavanju prava na mirovinu.

Nakon što zaprimite Rješenje o priznavanju prava na mirovinu od HZMO-a trebate odabrati MOD na šalteru gdje se obavljaju poslovi REGOS-a u Fini.  Protekom roka od 15 dana od dana prvog izbora MOD-a, REGOS će izdati nalog obveznom mirovinskom društvu za zatvaranje vašeg osobnog računa te će se ukupno kapitalizirana sredstva s vašeg osobnog računa prenijeti odabranom MOD-u.

Ako u roku od 6 mjeseci, od datuma donošenja Rješenja HZMO-a, ne odaberete MOD REGOS će vas službeno raspoređeni u MOD.

S izabranim MOD-om trebate sklopiti Ugovor o mirovini, nakon što MOD od REGOS-a zaprimi podatak iz Obrasca R-POD o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa. Iz doznačenih sredstava, u skladu sa sklopljenim Ugovorom, MOD će vam isplaćivati mirovinu iz II. stupa.

Za sve informacije možete se javiti u REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb, na broj telefona 01/ 4898-999 ili na e-mail: regos@regos.hr