Odlazak u mirovinu

Kao dobrovoljni član OMF-a možete zatražiti istup iz II. stupa i u mirovinu otići samo iz I. stupa, a kao obvezni član u mirovinu odlazite iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja.

Istup iz II. stupa 

Ako ste u dobi između 40 i 50 godina starosti u trenutku prvog zaposlenja već odabrali članstvo u II. stupu mirovinskog osiguranja i time postali dobrovoljni članovi, možete zatražiti istup iz II. stupa i odabir primanja mirovine samo iz mirovinskog fonda za generacijsku solidarnost, ali u trenutku odlaska u mirovinu.

Istup iz II. stupa obavlja se u poslovnicama Fine gdje je potrebno:

  • predati Potvrdu iz HZMO-a kojom dokazujete da je pokrenut postupak za ostvarivanje prava na mirovinu odnosno postupak prema žalbi

  • predati na uvid identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu)

  • potpisati dokument Izjava o zahtjevu za istup u dva primjerka koji će vam uručiti zaduženi radnik Fine.

Podnositelj Izjave o zahtjevu za istup može biti osiguranik osobno ili korisnik obiteljske mirovine te njihovi skrbnici, zastupnici ili punomoćnici.

Odlazak u mirovinu iz II. stupa 

Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju svi osiguranici, koji su osigurani u oba mirovinska stupa, a pokrenuli su postupak za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu s datumom 1. siječnja 2019. godine i kasnije, trebaju sami izabrati žele li ostvariti pravo na mirovinu samo iz I. stupa ili iz oba stupa mirovinskog osiguranja (I. + II. stup).

Ako ste osigurani u oba stupa mirovinskog osiguranja, zahtjev za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu podnosite u HZMO. Dolazite na šalter u Fini gdje se obavljaju poslovi REGOS-a dati izjavu o vrsti mirovine koju želite primati. Radi lakše odluke pri odabiru mirovine od REGOS-a ćete dobiti Informativni izračun mirovine s pokrovnim pismom (ako niste dobili Informativni izračun mirovine na kućnu adresu, šalterski radnik će vam ga na zahtjev ispisati putem aplikacije „Informativni izračun mirovine“).

Ako ste se opredijelili za ostvarivanje prava na mirovinu isključivo iz I. stupa, sredstva s vašeg OR-a prenijet će se putem REGOS-a u državni proračun, a HZMO će vam odrediti mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kao da ste bili osigurani samo u I. stupu.

Ako ste se opredijelili za ostvarivanje prava iz oba stupa mirovinskog osiguranja, ukupna kapitalizirana sredstva s vašeg OR-a prenijeti će se u MOD koji sami izaberete te će vam MOD odrediti mirovinu prema programu, a iz I. stupa HZMO će vam odrediti osnovnu mirovinu. Dakle, vaša ukupna mirovina sastojati će se od iznosa iz I. stupa i iznosa iz i II. stupa mirovinskog osiguranja.

Usmenu izjavu o izboru mirovine na šalteru gdje se obavljaju poslovi REGOS-a u Fini možete podnijeti osobno ili to za vas može učiniti opunomoćenik. Prije odlaska na šalter u Finu, dužni ste dostaviti punomoć drugoj osobi u Regos, Gajeva 5, Zagreb (osobno ili poštom).

Nakon potpisivanja Izjave o izboru mirovine REGOS će dostaviti podatke HZMO-u o vrsti izabrane mirovine, nakon čega će vam HZMO izdati Rješenje o priznavanju prava na mirovinu.

Protekom roka od 15 dana od dana zaprimanja potpisanih Obrazaca R-POD, ako niste promijenili svoju odluku o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD), REGOS će izdati nalog obveznom mirovinskom društvu za zatvaranje vašeg osobnog računa te će se ukupno kapitalizirana sredstva s vašeg osobnog računa prenijeti odabranom MOD-u.

S izabranim MOD-om trebate sklopiti Ugovor o mirovini nakon što MOD od REGOS-a zaprimi podatak iz Obrasca R-POD o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa. Iz doznačenih sredstava, u skladu sa sklopljenim Ugovorom, MOD će vam isplaćivati mirovinu iz II. stupa.

Za sve informacije možete se javiti u REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb, na broj telefona 01/ 4898-999 ili na e-mail: regos@regos.hr