Odlazak u mirovinu

Kao dobrovoljni član OMF-a možete zatražiti istup iz II. stupa i u mirovinu otići samo iz I. stupa, a kao obvezni član u mirovinu odlazite iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja.

Istup iz II. stupa 

Ako ste u dobi između 40 i 50 godina starosti u trenutku prvog zaposlenja već odabrali članstvo u II. stupu mirovinskog osiguranja i time postali dobrovoljni članovi, možete zatražiti istup iz II. stupa i odabir primanja mirovine samo iz mirovinskog fonda za generacijsku solidarnost, ali u trenutku odlaska u mirovinu.

Istup iz II. stupa obavlja se u poslovnicama Fine gdje je potrebno:

  • predati Potvrdu iz HZMO-a kojom dokazujete da je pokrenut postupak za ostvarivanje prava na mirovinu odnosno postupak prema žalbi

  • predati na uvid identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu)

  • potpisati dokument Izjava o zahtjevu za istup u dva primjerka koji će vam uručiti zaduženi radnik Fine.

Podnositelj Izjave o zahtjevu za istup može biti osiguranik osobno ili korisnik obiteljske mirovine te njihovi skrbnici, zastupnici ili punomoćnici.

Odlazak u mirovinu iz II. stupa 
Ako ste član obveznog mirovinskog fonda te ste ostvarili pravo na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja i želite odabrati mirovinsko osiguravajuće društvo za isplatu mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja II. stupa, za sve informacije možete se javiti u REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb, na broj telefona 01/ 4898-999 ili na e-mail: regos@regos.hr