Općenito o fiskalizaciji

 

Koja je uloga Fine u provođenju Zakona o fiskalizaciji?

Porezna uprava je za potrebe provođenja Zakona o fiskalizaciji odabrala model u kojem će se koristiti digitalni certifikati. Fina je, za sada još uvijek jedini, evidentirani izdavatelj digitalnih certifikata (CA) pri Ministarstvu gospodarstva te je uloga Fine u provođenju ovog Zakona izdavati digitalne certifikate obveznicima Zakona.

Koje pravne osobe su obveznici fiskalizacije?

Pravne osobe obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako su obveznici izdavanja računa, te fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrti, slobodna zanimanja).

Koje podatke sustav kontrolira na računu?

Sustav provjerava ispravnost certifikata tj. digitalnog potpisa te formalnu ispravnost poruke zahtjeva.