Uprava

Dražen Čović, predsjednik Uprave
Vinka Ilak, članica Uprave
Branko Malenica, član Uprave

Financijska agencija - Uprava
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail: uprava@fina.hr


Nadzorni odbor

Ivana Radeljak Novaković, predsjednica Nadzornog odbora

Milan Kovač, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora

dr. sc. Davor Mikulić, član Nadzornog odbora

Grozdana Perić, članica Nadzornog odbora

Zvonko Šakić, član Nadzornog odbora


Sektori

Sektor javnih servisa
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Dragutin Kovačić

e-mail: dragutin.kovacic@fina.hr

Sektor usluga za financijsku industriju
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktorica sektora: Gordana Soldo

e-mail: gordana.soldo@fina.hr

Sektor financijskog i strateškog upravljanja
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Zlatko Žuro

e-mail: zlatko.zuro@fina.hr

Sektor informatike
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Ivan Vučetić

e-mail: ivan.vucetic@fina.hr

Sektor poslovne mreže
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Tomislav Čižmarević

e-mail: tomislav.cizmarevic@fina.hr

Sektor operacija
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktorica sektora: Mirjana Matijević

e-mail: mirjana.matijevic@fina.hr

Sektor digitalnih rješenja
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktorica sektora: Andreja Kajtaz

e-mail: andreja.kajtaz@fina.hr

Sektor servisa za državu
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktorica sektora: Iva Sabljak

e-mail: iva.sabljak@fina.hr

Sektor upravljanja ljudskim potencijalima, pravnim i općim poslovima
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Karlo Seleši

e-mail: karlo.selesi@fina.hr