Uprava

Dražen Čović, predsjednik Uprave
Vinka Ilak, članica Uprave
Branko Malenica, član Uprave

Financijska agencija - Uprava
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

tel: 01/ 6128-016
fax: 01/ 6128-085
e-mail:uprava@fina.hr


Nadzorni odbor

Ivana Radeljak Novaković, predsjednica Nadzornog odbora

Milan Kovač, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora

dr. sc. Davor Mikulić, član Nadzornog odbora

Grozdana Perić, članica Nadzornog odbora

Zvonko Šakić, član Nadzornog odbora


Sektori

Sektor javnih servisa
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Dragutin Kovačić
tel: 01/ 6127 524
fax: 01/ 6127 010
e-mail: dragutin.kovacic@fina.hr
 
Sektor usluga za financijsku industriju
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktorica sektora: Marijana Gašpert
tel: 01/ 6127 016
fax: 01/ 6127 021
e-mail: marijana.gaspert@fina.hr

Sektor financijskog i strateškog upravljanja
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Zlatko Žuro
tel: 01/ 6128 008
fax: 01/ 6128 196
e-mail: zlatko.zuro@fina.hr

Sektor informatike
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Ivan Vučetić
tel: 01/ 6127 717
fax: 01/ 6127 719
e-mail: ivan.vucetic@fina.hr

Sektor poslovne mreže
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Tomislav Čižmarević
tel: 01/ 6127 325
fax: 01/ 6127 541
e-mail: tomislav.cizmarevic@fina.hr

Sektor komercijalnih digitalnih rješenja
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktorica sektora: Andreja Kajtaz
tel: 01/ 6127 555
fax: 01/ 6127 130
e-mail: andreja.kajtaz@fina.hr

Sektor servisa za državu
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktorica sektora: Iva Sabljak
tel: 01/ 6128 000
fax: 01/ 6304 901
e-mail: iva.sabljak@fina.hr

Sektor upravljanja ljudskim potencijalima, pravnim i općim poslovima
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Karlo Seleši
tel: 01/ 6128 130
fax: 01/ 6128 046
e-mail: karlo.selesi@fina.hr